Åbo Svenska Pensionärsklubb

PÅ DENNA SIDA FINNS ETT OMFATTANDE MATERIAL KRING TEMAT "ÅLDRAS TRYGGT". LÄGRE NER KOMPLETTERANDE MATERIAL FRÅN KOTKA SVENSKA PENSIONÄRERS WEBBPLATS.

TESTAMENTE OCH ARV
Läs mera här.

 

INTRESSEBEVAKNINGSFULLMAKT mm.

Aktiabankens representant Kimmo Suis omfattande presentation finns att läsa här.

 

UPPGÖRANDE AV VÅRDVILJA

Bettina Aaltonen från Egentliga Finlands Minnesförening gav ingående information om dokumenteringen av sin vårdvilja. Även detta dokument skall man göra i god tid med tanke på ett läge när man pga olycka eller sjukdom inte själv kan ge uttryck för sina önskemål i avseende på sin sjukvård och övrig omvårdnad. Läs sammandraget här.

Bettina Aaltonens fullständiga presentation som innehåller länkar till exempel på formulerade vårdviljor finns att läsa här.

MATERIAL OM "SENIORMEDICINERING", läs mera här

 

ÅLDRAS TRYGGT - UTNYTTJA KOTKA SVENSKA PENSIONÄRSKLUBBS WEBBMATERIAL

DET ÄR VIKTIGT ATT VI ALLA ÄR FÖRUTSEENDE OCH I GOD TID SKRIVER NER TESTAMENTE, SKAFFAR INTRESSEBEVAKNINGSFULLMAKT OCH UTTRYCKER VÅR VÅRDVILJA.

VI SOM HAR MATERIAL PÅ NÄTET, MAIL- OCH  FACEBOOKKONTON HAR ÄVEN ANLEDNING ATT SKAFFA OSS ETT DIGITESTAMENTE.

LÄS MERA OM ALLT DETTA I ETT SAMMANDRAG SOM ÄR PRODUCERAT AV KOTKAS SVENSKA PENSIONÄRSKLUBB  HÄR

 

Om Du vill fördjupa dig i det omfattande material som hittas på Kotkaklubbens webbplats når Du det genom att klicka här. Men läs först sammandraget.