Åbo Svenska Pensionärsklubb

Poiju - stöd- och träffpunkt för seniorer

I Poiju finns Åbo stads rådgivningsservice, som stöder och handleder seniorer och deras anhöriga hur man klarar sig hemma. Man kan fråga  om t.ex. hemmaboende, om tjänster och förmåner som man kan få, samt om rekreations- och hobbyverksamheter. Poiju ligger i centrum, i s.k. Maalaistentalo: Humlegårdsgatan 7b, 20100 Åbo Tfn.(02) 262 6174 Poiju är öppet må - fre 10.00 - 15.00 cafét 10.00 - 14.00 Kundinformation: Man kan ringa eller besöka Poiju, tidsbeställning behövs inte. Servicen är avgiftsfri. I Poiju finns en avgiftsfri internetlinje, som alla kunder får använda.

https://www.turku.fi/toimipaikat/ikaihmisten-palvelutori-poiju

 

Villa Vinden

https://www.villavinden.fi

Åbo svenska församling

https://www.abosvenskaforsamling.fi/

Ortodoxa församlingen i Åbo

https://ort.fi/sv

Hälsobyrån i Åbo

https://www.turku.fi/sv/social-och-halsovardstjanster/halsovard/halsostationernas-tjanster

https://www.turku.fi/sv/halsovarden-och-socialservice/tidsbestallning-och-information