Åbo Svenska Pensionärsklubb

ÅSP:S personregisteransvar

 

ÅSP följer EU-förordningen om hantering av personuppgifter i  olika register och i samband med hantering av olika anmälningsblanketter. Styrelsen har godkänt registerbeskrivningar för olika grupper, listor samt hanteringen av personuppgifter på ÅSP:s webbplats. Varje medlem har rätt att få tillgång till sina uppgifter genom klubbens sekreterare eller medlemsregisteransvariga. Medlemmarna har likaså rätt att kräva ändring av felaktiga uppgifter. Om man vill kvarstå som medlem kan man inte kräva att uppgifterna avlägsnas. Detta sker först när man avgår som medlem.

Styrelsens beslut rörande registerbeskrivningar kan Du läsa här.

Pensionärsförbundet har en mera omfattande personregisterbeskrivning. Läs den här.

Om Du är intresserad att studera EU-förordningen kan Du läsa här.