Åbo Svenska Pensionärsklubb

Åbo svenska pensionärsklubb, ÅSP, är en aktiv och modern pensionärsförening med långa anor. Föreningen, som i dag har ca 400 medlemmar, grundades år 1973 för att sammanföra svensk- och tvåspråkiga pensionärer i Åbo.

 

OBSERVERA !
PÅ GRUND AV RÅDANDE LÄGE MED RISKEN FÖR CORONAVIRUSSPRIDNING, RÅDER ÄNNU ÅTERHÅLLSAMHET BETRÄFFANDE AKTIVITETER, MEN EN DEL VERKSAMHET HAR ÅTERUPPTAGITS. 
FÖLJ MED VÅRA NYHETER PÅ HEMSIDORNA, SPECIELLT PROJEKTET "GAMLA RÄVAR..." SOM ERBJUDER MYCKET UNDER HÖSTEN. PETANQUE OCH STAVGÅNG PÅGÅR!

 

En hälsning från Åbo svenska församling: Vi ställer upp om någon behöver hjälp och stöd. Kontakta diakonin om du behöver prata eller annat stöd. Du når oss på förmiddagarna kl. 9 - 12 på numret 040 341 74 60.

 

Social samvaro är den gemensamma nämnaren för all verksamhet. Föreningen erbjuder mångsidiga aktiviteter och välkomnar pensionärer i alla åldrar.

Kärnan i verksamheten utgörs av Fredagsträffarna, som ordnas i Alexandrasalen på Universitetsgatan 19 b, minst en gång per månad. Till dem bjuder vi ofta in intressanta gäster för att diskutera exempelvis hälsa, kultur, IT och bevakning av pensionärsfrågor i allmänhet.

Läs mera genom att välja bland rubrikerna i vänstra spalten.

ÅSP:s bankkonto:  FI92 4309 0010 2078 27.

 

 

Webredaktionen består av:

  • Henning Grönroos (redaktör)

  • Leena Sjöblom (uppdaterar aktuell information om  reseaktiviteter och Handalaget)

  • Jan-Peter Kullberg (uppdaterar aktuell information om bl.a.motionsaktiviteter)

  • Carita Isaksson (uppdaterar aktuell information om övrig rekreations- och Villa Vindenaktiviteter

Dessa personers kontaktuppgifter finns listade på sidan över styrelse och övriga ansvarspersoner här.