Åbo Svenska Pensionärsklubb

 

Virtuellt samtalscafé

På denna plats planerar vi att inom en någorlunda nära framtid sätta upp start- och inloggningspunkt för en ny typ av diskussionsforum; ett virtuellt samtalscafé på nätet för seniorer som tillsvidare går under arbetsnamnet Träffpunkt. Vi talar om videoträffar som sker digitalt. Har du internetuppkoppling och dator, platta eller smarttelefon kan du delta i våra träffar. Vi kommer att rikta oss till dig som önskar hålla social distans, men ändå umgås en smula med vänner, bekanta och obekanta. Vi har valt att träffarna sker över Zoom där vi både kan se och höra varandra simultant. Det är inte svårt att använda och det blir lätt att koppla upp sig. Alla träffar kommer att förberedas och ledas av en moderator

Tillsvidare har vi inte bestämt när och hur ofta träffarna öppnas eller exakt innehåll. Men vi tänker oss ett varierande innehåll: diskussion om aktuella frågor, småprat, musikinslag, allsköns tips, IT-stöd, kanske frågesport och annat som intresserar deltagarna. Mera information senare.

Det rekommenderas att man, i god tid före mötet inleds, har ZOOM-applikationen färdigt installerad på den apparat man ämnar bruka. Installationen är en engångsföreteelse.
Här finns länkar till alternativa nerladdningsverktyg.

Ladda ner Zoom för Android -telefoner och -plattor genom att klicka här

Ladda ner Zoom för PC (dator) genom att klicka här

Ladda ner Zoom för Iphone/Ipad genom att klicka här

Häng med då det drar ihop sig!

Länken nedan aktiveras senare

Åbo svenska pensionärsklubb, ÅSP, är en aktiv och modern pensionärsförening med långa anor. Föreningen, som i dag har ca 400 medlemmar, grundades år 1973 för att sammanföra svensk- och tvåspråkiga pensionärer i Åbo.

 

OBSERVERA !
PÅ GRUND AV DET FORTSÄTTA LÄGET MED RISKEN FÖR CORONAVIRUSSPRIDNING, RÅDER ÄNNU ÅTERHÅLLSAMHET BETRÄFFANDE AKTIVITETER.
FÖR TILLFÄLLET (APRIL 2021) FÖRSIGGÅR PETANQUESPELET PÅ MÅNDAGAR OCH STAVGÅNGARNA ÄR IGÅNG TISDAGAR. 
SE AKTUELLT- OCH KALENDERSIDORNA. 

 

En hälsning från Åbo svenska församling: Vi ställer upp om någon behöver hjälp och stöd. Kontakta diakonin om du behöver prata eller annat stöd. Du når oss på förmiddagarna kl. 9 - 12 på numret 040 341 74 60.

 

Social samvaro är den gemensamma nämnaren för all verksamhet. Föreningen erbjuder mångsidiga aktiviteter och välkomnar pensionärer i alla åldrar.

Kärnan i verksamheten utgörs av Fredagsträffarna, som ordnas i Alexandrasalen på Universitetsgatan 19 b, minst en gång per månad. Till dem bjuder vi ofta in intressanta gäster för att diskutera exempelvis hälsa, kultur, IT och bevakning av pensionärsfrågor i allmänhet.

Läs mera genom att välja bland rubrikerna i vänstra spalten.

ÅSP:s bankkonto:  FI92 4309 0010 2078 27.

 

 

Webredaktionen består av:

  • Henning Grönroos (redaktör)

  • Leena Sjöblom (uppdaterar aktuell information om  reseaktiviteter och Handalaget)

  • Jan-Peter Kullberg (uppdaterar aktuell information om bl.a.motionsaktiviteter)

  • Carita Isaksson (uppdaterar aktuell information om övrig rekreations- och Villa Vindenaktiviteter

Dessa personers kontaktuppgifter finns listade på sidan över styrelse och övriga ansvarspersoner här.