Åbo Svenska Pensionärsklubb

Åbo svenska pensionärsklubb, ÅSP, är en aktiv och modern pensionärsförening med långa anor. Föreningen, som i dag har drygt 450 medlemmar, grundades år 1973 för att sammanföra svensk- och tvåspråkiga pensionärer i Åbo. Social samvaro är den gemensamma nämnaren för all verksamhet. Föreningen erbjuder mångsidiga aktiviteter och välkomnar pensionärer i alla åldrar.

Kärnan i verksamheten utgörs av Fredagsträffarna, som ordnas i Alexandrasalen på Universitetsgatan 19 b, en gång per månad. Till dem bjuder vi ofta in intressanta gäster för att diskutera exempelvis hälsa, kultur, IT och bevakning av pensionärsfrågor i allmänhet. Materialet i sidrubriken "OM FÖRENINGEN" upptar mera detaljer.

Läs mera genom att välja bland sidrubrikerna och bevaka speciellt AKTUELLT och KALENDER!

Klubben firar 50-års jubileum i år.
Firandet kulminerade i samband med vårfesten 5 maj på Kåren. (se bilder på vår FB - snabblänk nertill på denna sida)
Ett kort reportage med bilder finns bland "Fredagsträffar 2023".
Den nya Historiken, som omfattar åren 2003-2023 och som utdelades efter festen, finns nu också på vår webb i PDF-format -
länk

ÅSP:s bankkonto: FI75 6601 0010 7439 79
 

Länk till medlemsanslutningsblanketten

Länk till klubbens Facebooksida