Åbo Svenska Pensionärsklubb

IT-kurs 4

28 Mars 2023 kl. 13.00–16.00

ÅSP har en väletablerad kursverksamhet med många deltagaren. Föreningen vill dock att ännu flera skall ta del utav den. Kurserna är mycket mera än att bara lära sig om IT. Gemenskap, nätverkande och nya vänner biladas under kurserna. Under dessa introduktionstillfällen bekantar vi oss med kursverksamheten samt går igenom de grundläggande sakerna om smarttelefoner och surfplattor.

 


Om kost och motion för pensionärer

28 Mars 2023 kl. 13.00–15.00
Föreläsning om kost och motion för seniorer tisdagen 28 mars kl. 13:00-15:00, Gillesgården, Gallerisalen, eller på distans

STAVGÅNGARNA: PROMENAD PÅ RUNSALA

28 Mars 2023 kl. 10.00–10.01
Vi träffas på Runsala vid Honkapirtti och tar en lämplig rundtur på Runsalas fina gång- och cykelleder. Ca 5 km eller 1-1,5 tim. Kortare alternativ finns. Gemensam kaffestund efteråt.


Plats
RUNSALA KL 10