Åbo Svenska Pensionärsklubb

IT-kurs 3

21 Mars 2023 kl. 13.00–13.01
Vi arbetar vidare med våra smarttelefoner och surfplattor. Nätverksdelning, nya intressanta appar (program) och energisparandet är några saker som behandlas under kursen. Kursen lämpar sig för alla som vill få ut mera av apparaterna.

STAVGÅNGARNA: promenad IDROTTSPARKEN

21 Mars 2023 kl. 10.00–12.01
Träff vid uppgången till Idrottsparken, intill Statens ämbetshus, i hörnet av Paavo Nurmis allé och Samppalinnag. P finns både framför oc”bakom” ämbetshuset. IP:s slinga är 1,5 km och vi brukar gå den 1-3 ggr. Kortare alt. finns.


Plats
Efteråt kaffe/W Aaltonens museicafé