Åbo Svenska Pensionärsklubb

Something rotten! på Åbo Svenska Teater

28 Oktober 2023 kl. 18.00–21.00

Broadwaymusikalen Something Rotten! spelas första gången på svenska i Finland! Something Rotten! är en galet rolig fars om hur å ena sidan Hamlet och å andra sidan musikalgenren kan ha kommit till! Vi hamnar i en påhittad renässans krydddad med steampunk på 1590-talet i London. Två bröder försöker bli pop i skuggan av "megastjärnan" William.

Anmäl dig till Leena, e-post leena.m.sjoblom@gmail.com (Obs! Ny epostadress), tel. 040 572 2469 (textmeddelande) senast 30.9.2023. Du kan även anmäla dig här via vår hemsida. Berätta även om du vill sitta bredvid någon speciell. Betalning görs på vårt konto FI75 6601 0010 7439 79. Jag meddelar efter sista anmälningsdagen när biljetterna kan avhämtas från ÅST's biljettkassa. 
Anmäl dig

Skriv siffran 5 med bokstäver: