Åbo Svenska Pensionärsklubb

Fredagsträff (Vårmöte,före mötet hörselrådgivning)

24 Mars 2023 kl. 13.00–15.00

Före vårmötet ges hörselrådgivning kl 12-13 i klubbrummet .

På vårmötet ankommer bl.a.att godkänna verksamhetsberättelsen och fastställa bokslutet för år 2022 och bevilja ansvarsfrihet åt styrelsen och övriga ansvariga.

Efter mötet ger samhällsforskaren och valexperten Siv Sandberg från Åbo Akademi en analys av det förestående riksdagsvalet under rubriken "Vad händer under valkvällen?". Siv har varit en uppskattad kommentator i aktuella samhällsfrågor.