Åbo Svenska Pensionärsklubb

Om föreningen

Utöver det som framgår på STARTSIDAN bedriver klubben också mycket annat.

Vi träffas dessutom i en rad smågrupper med olika teman, såsom kultur, körsång, datorer och motion.

Föreningen ordnar resor i Finland och ibland också till utlandet. Vi går på teater, konserter och utställningar, men glömmer inte heller det fysiska välmåendet, exempelvis via vardagsmotion och konditionsträning. Vi hänger med i den digitala utvecklingen, och därför lär vi oss använda datorer, surfplattor, internet och annan teknik.

Föreningen ger ut informationsbladet Fredagsnytt, och alla medlemmar får pensionärsförbundets tidning God Tid per post.

ÅSP är en av cirka 80 medlemsföreningar i Svenska pensionärsförbundet, SPF, som driver pensionärernas intressen på riksnivå. ÅSP och de övriga åboländska pensionärsföreningarna inom SPF ingår i sin tur i nätverket SPF i Åboland.

Både centralförbundet och det åboländska nätverket erbjuder aktiviteter som är intressanta för vår egen förening. Pensionärsförbundet har varit speciellt aktivt med att ordna IT-utbildning http://it.spfpension.fi/hem/

Intressebevakning

Antalet pensionärer ökar hela tiden, och därför krävs det starka röster för att ta tillvara deras intressen. Vi deltar aktivt i samhällsdebatten och driver Åbopensionärernas talan i olika organisationer. Vi har ett brett kontaktnät, också med den finskspråkiga befolkningen.

Medlemsavgiften för år 2023 är €23