Åbo Svenska Pensionärsklubb

Fredagsträffar  2019

HÖSTTERMINEN 2019

Fredagsträff och Höstmöte 22.11.2019
 
Den 22 november kl 13.00 samlades klubben till fredagsträff med höstmöte i Alexandrasalen, Universitetsgatan 19 B. Inledningsvis hälsade ordförande Barbro Sipilä och Margareta Palmberg varmt välkomna som nya medlemmar. Därefter genomfördes sedvanliga höstmötesförhandlingar: Till ordförande för mötet valdes Inga-Lill Karlsson, till sekreterare Carita Isaksson samt till protokolljusterare Gun Herranen och Birgitta Gammals. Ordförande Inga-Lill Karlsson ställde upp för nyval men meddelade att det nu är sista gången. ÅSP har anledning att se sig om efter ny ordförande.  I styrelsen hade Henrik Nikula och Leif Westerén avsagt sig återval. I stället för dem valdes Barbro Sipilä och Henning Grönroos. Av de övriga åtta medlemmarna fortsätter en del och omvaldes resten. Till verksamhetsgranskare valdes Elisabeth Sjölund med Gun Herranen som ersättare. Verksamhetsplanen godkändes och likaså budgeten som balanserar på 16710 € och innehåller ett anslag på 6000 € till  projektet ”Grå pantrar och gamla rävar”. Medlemsavgiften fastslogs till 23 €. 
 
Björn Lindholm, äventyrslysten resenär, som tidigare fört oss längs transsibiriska järnvägen, tog oss denna gång i ord och bild med på en spännande resa till Svalbard. Han hade besökt området med sin hustru år 2017. 
 
Julfesten firas den 12 december kl. 14 på Kåren. Anmälningslistan fylldes i entrén före träffen. Deltagaravgiften är fördelaktiga 10 €. 

Seniorkören Argentum ger tillsammans med motsvarande kör i Esbo, Furorna en julkonsert i St. Karins kyrka 20.12 kl. 18.

ÅSP gör en exkursion till Utö 23 - 25.4.2020 med buss till Pärnäs och med förbindelsebåten Eivor till Utö där 15 hotellrum finns reserverade. Priset är 290 €. Anmälningsordningen avgör.
 
Nya medlemmar välkomnas varmt till gemenskapen i klubben. 
 
Efter träffen övade kören 60+ inför de stundande evenemangen, julfesten och uppträdandet tillsammans med åbolucian den 16 december på servicehemmet i Runosbacken. Nya sångare välkomnas till kören. Dirigent är Alisa Nyström 


FREDAGSTRÄFF 1.11.2019 

 Den 1 november kl.13 möttes åbopensionärerna till fredagsträff i Alexandrasalen, Universitetsgatan 19 B. Ordförande Inga-Lill Karlsson hälsade de närvarande varmt välkomna och i denna hälsning inkluderades de nya medlemmarna Rauni Fleutker, Barbro Sipilä och Margaretha Blumenthal. Ordförande informerade om att pensionärerna är inbjudna till teaterföreställningen ”Allt som är underbart” 5.11 kl. 18.50, det blir julkortsverkstad på Villa Vinden 11.11 kl. 11 och teaterresa till Tammerfors 11.1.2020 med start kl. 10. Sista anmälningsdag 2.12 och sista betalningsdag av avgiften 100 € är 5.12. Till hantverksmässan i Tammerfors reser ÅSP 15.11 kl. 9, 24 anmälningar förelåg. Till höstens två sista IT-kurser, Vad betalar jag för i hemmet? (tre gånger, start 12.11.) och Datorhantering, (tre gånger, start 3.12.) fanns ännu lediga platser, anmälningar till Göran Långstedt. Förbundets behändiga kalendrar fanns till salu i entrén före träffen. 
 
Träffen fortsatte med ljuständning och minnesstund för de medlemmar som avlidit under det gångna året. Åbo svenska församling medverkade, Maria Wikstedt med betraktelse och Marjo Danielsson med musik och sång. Tidigare Borgåbiskopen Björn Vikström gästade klubben med ett anförande under rubriken ”Ljusen och livsberättelserna”. Han avslutade sitt anförande med att konstatera att vi alla hör ihop, som individer är vi delar av ett kretslopp där vi får ta emot kärlek och förlåtelse och ge detta vidare till andra. På så sätt kan vi bidra till en förbättring av den värld vi lever i. Efter träffen övade kören 60+ - som gärna välkomnar nya sångare - inför de stundande julevenemangen, Runosbackens servicehem och vår egen julfest. Dirigent är Alisa Nyström.  

Fredagsträff 4.10.2019

Fredagsträff i Alexandrasalen, Universitetsgatan 19.B den 4.10. kl. 13.00. Inledningsvis allmän information, bl. a. om projektet för nyblivna pensionärer som leds av Margita Vainio och om seniorveckan på Villa Vinden 9 - 11.10. Information på Villa Vindens webbplats med samma namn.

Med Suomen Joutsen till Amerika. Helsingforspensionären Anja-Bi Pulkkinen berättar om Amerikaresan, som hennes pappa Lennis företog med fartyget. Det vita skeppet gjorde åtta resor dit på 1930-talet och pappa Lennis var med om den sjätte 1936 - 37. Han dokumenterade resan i ord och bild. Efter den sista resan våren 1939 togs Suomen Joutsen i krigsbruk; masterna förkortades, fartyget målades grått och kamouflerades med buskar och grenar på däck. Kalevala på ÅST 31.10. kl. 19.00. Fyra biljetter finns kvar. Kontakta Leena Sjöblom på adressen nedan. Hantverksmässa i Tammerfors 15.11. med start från Åbo kl. 9.00, tillbaka senast kl. 18. Leena Sjöblom ansvarar. Seniorfest på Villa Vinden 9 - 11. 10. En utställning med alster som Handalaget har tillverkat kommer att ordnas. Material kan hämtas till fredagsträffen eller direkt till Villa Vinden senast 7.10. Material som tillverkats av den tidigare handarbetsgruppen - dockor, koltar, sjalar, pannlappar. . . vill vi gärna få med till utställningen. Kontaktperson till begivenheterna ovan: Leena Sjöblom, e-post: leena.sjoblom@pp.inet.fi eller tel.: 040 572 24 69. Listor i entrén: hantverksmässan, Ringaren i Notre Dame 11.1.2020 och lillajulskryssningen 25 - 26.11. Nya medlemmar välkomnas varmt av medlemsansvariga. Kören 60+ övar efter träffen. Kom gärna och pröva på att sjunga i kör! 

 

Fredagsträff 13.9.2019

Åbo svenska pensionärsklubb

Höstens verksamhet inleddes med fredagsträff den 13 september 2019 kl. 13 i Alexandrasalen, Universitetsgatan 19 B.

Inledningsvis gavs allmän information om projekt och program under den kommande terminen. Kaffe med dopp bjöds det givetvis på.

Efter kaffet gav motionsinstruktör Lilja Öhman en uttömmande översikt över motionsutbudet för pensionärer och nämnde bl. a. vattengymnastik i djupt vatten och ABC-gymkursen. Vår långvariga IT-instruktör Pasi Holmberg presenterade IT-kursutbudet för hösten. Fyra kurser kommer att ordnas denna höst. Röda Korsets Siw Karlsson talade under rubriken "Vi ses i byn" om ett RK-projekt för att motverka äldres ensamhet.

Listor för planerade resor till olika evenemeng fanns i entrén: Kalevala på ÅST den 31 oktober, hantverksmässa i Tammerfors den 14 november och Ringaren i Notre Dame den 11 januari 2020.

Fyra nya medlemmar (Iza-Maria Mickelsson, Sinikka Vahalahti, Kristina Kesäläinen och Ulla-Maja Winberg) välkomnades med en varm applåd. Man kan komma och bekanta sig med klubben utan att direkt skriva in sig som medlem.

Kören 60+ övade efter träffen och hade glädjen att vid denna första träff välkomna sin nya dirigent Alisa Nyström som efterträder avgående Ami Taulio. Nya sångare välkomna till alla stämmor

VÅRTERMINEN 2019

Fredagsträff 26 april 2019

Vi samlades till fredagsträff den 26 april kl 13.00 i Alexandrasalen, Universitetsgatan 19 B. Inledningsvis allmän information om återstoden av vårens och sommarens begivenheter. Vi gör en utflykt till Nystad 28 maj kl. 9 med  besök i bilmuseet, Bonkmuseet och rundtur i staden. På hemvägen besöker vi en konstnärsgård.

Några platser finns kvar till sommarteaterbesöket i Raseborg i början av augusti och man kan anmäla sig till vårfesten den 10 maj på Kåren (15 €). Ringaren i Notre Dame reser vi till den 11 januari 2020. Sommarträff på Barkbacken i Åbo i slutet av augusti.

Pargas pensionärsförening inbjuder alla åboländska pensionärer till en sommarträff den 28 maj. Träffen inleds kl 12  med lunch i Brandkårshuset i Pargas varefter följer övrigt program. Pris 15 €. Anmälan.

Om betydelsen av det viktiga frivilliga arbetet höll Märta Marjamäki, medlem i pensionärsförbundets intressebevakningskommitté, ett anförande.

Nya medlemmar välkomnades av medlemsansvariga i entrén.

Kören 60+ övade med dirigenten Ami Taulio efter träffen, denna gång efter kl. 15 i Aurelia. Nya sångare varmt välkomna med!

 

 

Fredagsträff 29 mars 2019

Vi samlades till fredagsträff med vårmöte den 29 mars kl 13.00 i Alexandrasalen och hälsades välkomna av Jan-Peter Kullberg som fungerade som mötesordförande.

Inledningsvis fick vi sedvanlig information om aktuella ärenden. Christer Carlsson informerade om Digital Wells.  Listor för en del begivenheter fanns som vanligt utlagda i entrén: Raseborgs sommarteater med Jorden runt på 80 dagar är bokad till den 4 augusti och musikalen Ringaren i Notre Dame i Tammerfors - med god framförhållning - till den 11 januari 2020. Resan till Nystad med Bonk och Pilvilinna är fulltecknad, men väntelista finns. Intresserade kan kontakta Leena Sjöblom, tel 040 572 2469, e-post: leena.sjoblom@pp.inet.fi

I samband med vårmötesförhandlingarna godkändes ekonomihanteringen och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Klubben gästades av Tage Kurtén, som utkommit med boken Makten och härligheten och han berättade inspirerat om sina erfarenheter som författare i en för honom ny genre. Boken fanns till salu i entrén före träffen och författaren signerade de inköpta verken.

 

Fredagsträff den 1 mars 2019 kl 13 i Alexandrasalen

Ordförande Inga-Lill Karlsson hälsade den talrika publiken varmt välkommen och inledde med att introducera ett rekordstort antal nya medlemmar: Rose-Marie Backlund, Marianne Berg, Christer Eckerman, Anita Forss, Maj-Len Henriks-Eckerman, Viveca Limnell och Kristina Lundén. Publiken gav alla nio en varm välkomstapplåd.

Många listor fanns som vanligt i entrén: 

Några platser fanns kvar till Nystadsutfärden med bl.a. Bonk och

Pilvilinna den 28 maj. Raseborgs sommarteater ger Jorden runt på 80 dagar, teatern kombineras med besök i Ekenäs inkluderande lunch på restaurang Knipan. Anmälan senast 4 juli 2018.Vi har bokat 50 platser till föreställningen den 4 augusti. En preliminär intressesondering gjordes för resan till Gdansk 17 - 20.9., alternativt 8 - 11.10. Ett betydande intresse visades. Resan kostar ca 460 € vilket kräver att minst 25 medlemmar deltar. Handarbetsgruppen sammanträder 11 mars på Villa Vinden och anmälan till ny keramikkurs tas emot av Leena Sjöblom. Den 20 augusti blir det sommarträff i Barkbackens trädgård med program, allsång, Blåslaget samt kaffe och bulla.

Pasi Holmberg, välbekant för många IT-kursdeltagare höll ett uppskattat anförande under rubriken ” Varför lära sig IT”?,  om nyttan och nöjet med att skaffa sig insikter i våra digitala hjälpmedels funktioner.

Hörselrådgivning gavs av Auli Yli-Äyhö och Birgitta Möller (Förb.

Svenska hörselskadade i Åboland) i entrén kl 12.00.

Äldrerådet ordnar ett diskussionstillfälle med riksdagskandidater i statens ämbetshus 25.3. kl. 12.30. Seniorer - resurs eller kostnad? ABC gymkurs ordnas 4 - 25.3, fyra måndagar i följd i Kuppis idrottshall. Anmälningar görs till Lilja Öhman, tel. 050 554 62 18, epost lilja.ohman@turku.fi

Kören 60+ övade efter träffen med Ami Taulio

 

Fredagsträff 8 februari 2019

Ordförande Inga-Lill Karlsson hälsade den rekordstora publiken varmt välkommen till februarimånadens fredagsträff. I hälsningen ingick en dikt av Lars Huldén som träffande nog behandlade seniorboendet Vårlöken.

Information:

-Forskningsinstitutet IAMSR (avancerad företagsledning) vid Åbo Akademi samarbetar med FPA och UKK-institutet för att uppfölja seniorernas motionsaktiviteter inom ramen för ett forskningsprojekt (Digital Wells). ÅSP har erhållit 30 gratisplatser i projektet. De som önskar delta i projektet ombedes kontakta sekreteraren Carita Isaksson, tel. 040 720 9580.

- ÅSP har reserverat 50 biljetter till pjäsen ”Jorden runt på 80 dagar” vid Raseborgs sommarteater den 4 augusti 2019. Listor vid kommande möten.

- Handarbetarna träffas på Villa Vinden 11/2 kl. 13 – 15.

- Chessresan startar 23/3 kl. 10 från busshållplatsen vid Kansallinen kirjakauppa på Slottsgatan.

- Listor för tandläkarstudenternas språkbadsbesök vid nästa möte.

- Preliminärt ordnas en resa till Gdansk 16 – 19 september 2019.

-IT-kursen om Sociala medier: Platser finns och anmälningar önskas av Göran Långstedt, tel. 0400 127 429

Ärkebiskop emeritus John Vikström var inbjuden som dagens föredragshållare och han talade kring temat ””Humor och allvar i en biskops liv och arbete”. John arbetade 28 år som biskop och ärkebiskop. I sitt arbete pendlar prästen mellan glädje och sorg, från dop till begravning. Humorn utgör en motvikt till sorgearbetet. John kryddade sitt anförande på sitt kännspaka sätt med roliga historier från biskopsvisitationer och andra begivenheter. Men John gav även uttryck för sina upplevelser av historiens vingslag t. ex då han och en annan luthersk ärkebiskop för första gången tillsammans med påven stod vid altaret i Peterskyrkan i samband med firandet av 600 år sedan Heliga Birgittas födelse. Påven besökte senare även Åbo domkyrka och ärkebiskopsgården. John nämnde även att undertecknandet av den viktiga Borgådeklarationen i Westminster Abbey gjorde ett outplånligt intryck. John ansvarade för predikan och i den egenskapen hade han äran att hälsa drottning Elisabeth välkommen. Välsignelsen av Estoniaoffren på olycksplatsen finns även för alltid inetsad i minnet.  Föredragets första del gav upphov till många skrattsalvor, den senare delen stämde till eftertanke.

Fredagsträff 18.1.2019

Ordförande Inga-Lill Karlsson hälsade det fullsatta auditoriet välkommet och önskade God Fortsättning på det nya året med en dikt om Tjugondagknut. Ordförande hade glädjen att hälsa fyra nya medlemmar välkomna. Ann-Sofi Hurme, Arne Lindholm, Margareta Sjöberg och Siv Törnroos fick alla en varm välkomstapplåd.

Bland meddelandena nämndes bl. a.:
-    Finlands Svenska Hembygdsförening ordnar en kurs om hur man sparar      fotografier i ”molnet” torsdagen den 24 januari kl. 18 – 20.30. Anmälan till Åbosamfundet (Se Aktuellt).

IT-kurserna mottar anmälningar

Den nya svenskspråkiga idrottsinstruktören Lilja Öhman informerade om seniormotion. Hon nås per telefon 050 – 554 6218 eller email lilja.ohman@turku.fi. Se närmare i Aktuellt.

Det ordnas sedvanlig testdag i Kuppishallen för seniorer i Kuppishallen fredag 25.1 kl. 9.15 – 12. 30. Ingen anmälan behövs, man kan komma inom den utsatta tiden, olika tester av kondition och balans genomförs, protokoll erhålles. (Se Aktuellt)

Dagens föredragshållare var Staffan Bruun som berättade om den senaste boken som behandlar hans journalistverksamhet främst på Hbl där han arbetade i 35 lyckliga och ett avslutande olyckligt år. Han inledde sin journalistkarriär vid Ålandstidningen och gjorde sedan en ettårig visit till Fagersta i Sverige innan han från början av 1980 anställdes vid Hbl. Till en början blev det många reportage från Östeuropa. I Finland blev det bl.a. fråga om kriminalreportage.

Enligt Staffan Bruun inleddes 2006 en era av sparsamhet och nedskärningar som även hotade papperstidningens existens trots att 94 % av inkomsterna kom från papperstidningen. Bl.a. minskades nyhetsredaktionen från 20 till 5 reportrar. Tidningsledningen ville betona Storhelsingfors och kulturreportage. Tidigarelagd deadline medförde att aktuella sportresultat uteblev. Bruun avgick från Hbl i december 2015 men fortsatte som frilance och producerade bl. a. 50 artiklar om Finlands hundraåriga självständighet. Bruun avslutade sitt föredrag med att betona journalistens betydelse som en kritisk granskare av det ostrukturerade nyhetsflödet.