Åbo Svenska Pensionärsklubb

Fredagsträffar 2018

HÖSTTERMINEN 2018

Fredagsträff 14.9.2018

ÅSP inledde höstsäsongen med fredagsträff den 14 september kl 13 i Alexandrasalen, Universitetsgatan 19 B. Ordförande hälsade fem nya medlemmar välkomna: Gustav Björkstrand, Else-Maj Kuttila, Börje och Valborg Törnkvist och Riitta Villman.

Vår IT-instruktör Pasi Holmberg berättade om fem IT-kurser under hösten (se IT-avdelningen).
Vi fick också en presentation av Hoitikka Oy:s hemserviceföretag, som erbjuder olika tjänster åt oss äldre. Presentationen gavs av VD Katja Biancue som är sjuksköterska till utbildningen. Företaget finns på Henriksgatan 5 bredvid Hanken och dess telefonnummer är 044-455 6300. Priserna för städning, assistans etc ligger kring 40 €/h. Vården kostar 39 €/h + moms.

Ortodoxa kyrkans diskussionsgrupp presenterades av pastor Andreas Hjertberg (gmail.com, tel.0500-572526). Gruppen sammanträder i Alexandrasalens kabinett första måndagen i månaden (1.10, 5.11, 10.12 (andra måndagen!!) kl. 17.30.
Kaffet och tilltugget bjöd föreningen denna gång sina medlemmar på inklusieva hembakade småbröd.

Om samhällsutveckling handlade fredagens anförande av samhällsvetare Siv Sandberg från Åbo Akademi. Siv har lämnat in följande sammanfattning:

De växande klyftorna mellan stad och landsbygd hörde till de centrala valfrågorna inför riksdagsvalet i Sverige i september 2018. Det är sannolikt att samma tema kommer att dyka upp också i det finländska valet nästa år. Den långsiktiga utvecklingen har inneburit att stad och landsbygd närmat sig varandra, både när det gäller vardagsliv och värderingar. Inom många av oss lever stad och landsbygd sida vid sida. För att illustrera hur mångfacetterad utvecklingen har varit vill jag backa bandet till 1977, när jag själv började i skolan i Esse i Österbotten och grundskolereformen var genomförd i hela landet. 1977 var landsbygdssamhällen som Esse på många sätt mer stadsliknande idag. Det fanns flera butiker och caféer i byarna och bussen gick många gånger om dagen Samtidigt styrde jordbrukets rytm vardagslivet och kvällstillställningar började 19.30 för att inte krocka med mjölkningstiderna.

På 1970-talet var synen på fritid något som skiljde inte bara stad och land, utan också olika generationer. Min farfars syn på fritid var att någon sällsynt gång sparka av sig stövlarna och lägga sig på rygg på gräsmattan. Han var övertygad om att semesterresor och andra nymodigheter var vägen till fördärvet. 1977 var ett år då folk var rädda för bankerna och Sovjetunionen och hyste en hatkärlek till president Kekkonens förmåga att ställa allt tillrätta. Men samhället genomsyrades av framtidstro och inte minst de utbyggda utbildningsmöjligheterna breddade framtidsutsikterna för många – inte minst för oss studiebegåvade flickor från landsbygden som på många sätt blev välfärdssamhällets vinnare.

Idag, fyrtioett år senare finns det tecken på att framtidstron hos folk på landsbygden minskar och att tron på ett gott samhälle för alla avtar. Det är djupt oroande och en fråga som alla samhällsaktörer borde ta på allvar.

Listan för musikalen ”Chess” på Svenska Teatern i Helsingfors den 23 mars 2019 blev fulltecknad inklusive reservplatser och för teater Josefinas ”Bekännelsernas natt” den 6 oktober på ÅST:s studioscen (20 platser) återstår några platser. Ring Inga-Lill.

Tisdagen den 25 september kl 13 hålls ett seminarium om vårdreformen. Arrangörer: Äldrerådet, Folkhälsan, Luckan och ÅSP. Seminariet försiggår i Alexandrasalen. Kaffeservering kl 12.30. Välkomna!

En handarbetsgrupp inom ÅSP är under planering. mera senare. Julkryssningen infaller som vanligt 26-27 november. Kontakta sekreteraren Carita. Listor cirkulerar vid våra möten. Se också Kalendern.

Ami Taulio fortsätter som dirigent för kören 60+. Vi övar efter träffen. Tag med Tre stämmor i vår och sommar. Vi välkomnar varmt nya sångare.

 

FREDAGSTRÄFF 5.10.2018 I ALEXANDRASALEN

Ordförande Inga-Lill Karlsson hälsade publiken i den välfyllda salen välkommen och sände ut Röda Korsets välkända sparbössor runt borde. De returnerades välfyllda. Inga-Lill informerade även om att ÅSP ser pjäsen Jane Eyre som dagsföreställning lördagen den 8.12. Anmälningslistor cirkulerar. Vår nya medlem Elisabeth Östermark ”applåderades” in i Klubben. ”Kökschefen” Tuula Penttilä avtackades varmt för sin långa tid som kaffekoknings- och serveringsansvarig. Vi fick även information om Äldrerådets seminarium ”Hälsan är en skatt” redan den 10 oktober kl. 14 i Ämbetshuset samt om Frimurarkonserten i Domkyrkan13.10 kl. 19.30. Bägge tillfällena annonserades i ÅU 6.10.

Dagens föredrag gick under rubriken ”Låt dig inte luras” och presenterades av kriminalöverkommissarie Teijo Ristola och projektkoordinatorn Katja Halme. Duon gav följande exempel på typiska bedrägerier som man kan räka ut för:

Bluffpolis eller bluff-bankanställld: I ett sådant fall är det typisk att man blir uppringd av en sådan bluffperson som ger olika förklaringar till att den omedelbart behöver uppgifter om ens bankkonto och kodnummer. Förklaringen kan vara att kontot har missbrukats och att en utredning måste genomföras. Polisen begär aldrig uppgifter om bankkonton, detta gäller även bankerna.

Någon okänd person knackar eller ringer på dörren eller ringer på summern:

Släpp inte in en okänd person via summern eller genom dörren

Om Du öppnar dörren kontrollera vad ärendet gäller

Var försiktig med personer som säljer reparationer, begär betänketid, underteckna inte genast

Beställningsfällor, dvs Du får erbjudande om en ”gratisprodukt”. Om Du ger positivt besked om erbjudandet innebär detta i de flesta fall att Du förbinder dig till fortsatt produktleverans mot fullt pris. Om Du märker detta först när Du fått gratisprodukten skall Du returnera den oöppnad och skicka med ett brev med reklamation där Du berättar varför Du inte vill ha produkten. Konsumentrådgivningen kan vid behov hjälpa till. Telefon till konsumentrådgivning på svenska i Åbo 029 553 6902

Vid telefonförsäljning har man 14 dagar tid på sig att annulera beställningen. Om man inte vill bli uppringd från just detta telefonnummer igen kan man med enkelt kommando blockera numret i den egna telefonen eller beställa blockering från numret 0600-134 04.

Kärleksbedrägeriet förekommer främst på FaceBook. Typiskt är det en utländsk officer dom blivit förtjust i en (ensam) kvinna och samtidigt som han betygar sin kärlek har han ett tillfälligt ekonomiskt problem. Den största summan som ifrågakommit i Finland är 100 000 €.

Nätfiske kan förekomma så att man får ett e-mail från en bekant person som på en resa förlorat sina pengar och ber om omedelbar hjälp. Mailet ser helt vanligt ut, ”tjuven” har kapat e-mailkontot och samtidigt fått alla adresser. Eventuellt kan någon ovanlig formulering avslöja sveket. Enklast kan man kontrollera med ett SMS eller ett telefonsamtal. Om ett eget konto blivit kapat skall man anmäla till upprätthållaren av kontot för att få det avstängt.

Telefonnumror till polisen:

Växel; 029 -.544 40 501

Polisens upplysningstjänst: 029 - 54109800

FREDAGSTRÄFF 26.10.2018

Minnesstund för våra under det gångna året avlidna medlemmar. Kaplan Johan Mullo och organist Marjo Danielsson från Åbo svenska försmaling medverkarde.

Anton Nervander, mångsidig musikant från Kimitoön underhåller och ackompanjerade vår allsång.

Lillajulskryssningen kan betalas via nätet på klubbens konto, men sista chansen att betala den kontant var på denna fredagsträff.

Biljetten till Chess på Svenska teatern i Helsingfors den 23 mars 2019 kunde också betalas kontant, 82€ ifall man inte föredrar nätbetalning.

Jane Eyre ges på ÅST, matineföreställning den 8 december. 40 biljetter är bokade, pris 34 €. Lista finns i entrén, biljetterna bör lösas ut en månad före föreställningen. Kan betalas  på nätet. Kontonummer: FI92 4309 0010 2078 27

Medlemsansvariga satt som vanligt i entrèn och välkomnade nya medlemmar till vår klubb. Efter träffen övade kören 60+ med dirigenten Ami Taulio. Nya sångare är varmt välkomna.

Fredagsmöte 16.11.2018

Ordförande Inga-Lill Karlsson hälsade den fullsatta salen varmt välkommen och öppnade Höstmötet som hade som uppgift att välja protokolljusterare (Hjördis Kullberg och Gunvor Sandström), mötesordförande (Inga-Lill Karlsson) samt ersättare för tre avgående styrelsemedlemmar. Till ordförande för klubben för år 2019 omvaldes Inga-Lill Karlsson. Styrelsemedlemmarna Annika Loman, Göran Långstedt och Liisa Johansson var i tur att avgå. De två första ställde sig till förfogande för återval medan Liisa Johansson önskade avgå. De två förstnämnda återvaldes enhälligt och som ersättare för Johansson valdes Margita Vainio enhälligt.
Hon tackade för förtroendet och såg fram emot att som ny medlem genast få delta i styrelsearbetet. Verksamhetsplanen godkändes enhälligt. Planen finns nu synligt anslagen på denna webbplats. I samband med budgetbehandlingen presenterades styrelsen förslag att höja medlemsavgiften med tre euro som kompensation för den höjning förbundet infört för sina medlemsföreningar. Mötet godkände förhöjningen och därmed även hela budgeten.

Bland sina meddelanden noterade ordförande att Marita Holmström invalts som ny medlem, som frånvarande fick hon en välkomstapplåd. IT-kurserna 4 och 5 har plats för ytterligare deltagare. Mera information i Gruppverksamhet/IT-kurser. Insamlingen för Hungerdagen inbringade glädjande nog 425,50 €. Folkhälsan har en kortspelargrupp som sammanträder onsdagar kl. 14, gruppen önskar nya medlemmar, underhöstterminen spelar man sista gången onsdag 21.11. Till mötesdeltagarnas stora glädje blev alla medlemmar inbjudna att gratis delta i klubbens julfest på Kåren fredagen den 7 december kl. 14.

Efter kaffet såg mötesdeltagarna fram emot att åhöra den tidigare ÅU-chefredaktören Torbjörn Kevins inlägg under den intresseväckande rubriken ” Dialekten – töntpräglad kvarleva eller själens spegel?” Kevin berättade inledningsvis att han sportar med att lokalisera en talare med betydande noggrannhet utgående från personens dialekt. Hans åsikt var att man inte lämnar dialekten kvar när man ger sig ut i världen. Dialekten signalerar personens tillhörighet.

Kevin uppehölls sig en stund vid förekomsten av svordomar i den västnyländska dialekten och föreslog att en större förekomst av svordomar antyder en större underkastelse visavi makthavarna. Österbottniska bönder har alltid känt sig fria och har mindre behov att vädra svordomar. Den sociala strukturen skulle därmed förstärka användande av svordomar.  Med högre abstraktionsnivå följer mindre förekomst av dialekt i språket.

Den som känner sig trygg i sig själv kan välja att fortsätta med sin dialekt. Kevin betonade Lars Huldén viktiga insatser för att bibehålla dialektens synlighet. Dock kan den nuvarande stora rörligheten medföra att dialekterna hörs mera sällan. Kevin förmodade att ”själens spegel” närmast kan betecknas som ”romatiserande överord”. Ju högre abstraktionsnivå det blir fråga om, desto mindre hörs dialekten.

Publiken visade sin uppskattning genom att ge föredragshållaren en rungande applåd.

Rapporterat av Bengt Stenlund

 

VÅRTERMINEN 2018

Fredagsträff 13.4,2018

Fredagen den 13 april kl 13 hade Åbo svenska pensionärsklubb igen träff i Alexandrasalen. Ordförande hälsade professor John Eriksson från Åbo Akademi och Bioteknikcentrum varm välkommen. Eriksson är välbekant för klubben sedan tidigare. Han höll ett inspirerande föredrag kring Hälsa och välmående ur ett cellperspektiv. Han gav bl. a. en historisk översikt över cellernas utveckling. Han betonade speciellt att även cellernas välmående kräver att vi motionerar regelbundet. Föredraget blev alldeles speciellt i det avseendet att det inleddes och avslutades med pianosolo av Samuel Eriksson. Han inledde med en sonat av Mozart i två satser och avslutade med en spansk rapsodi. Samuel fick rungande applåder för sina högt uppskattade framföranden.

John Eriksson avtackasSamuel Eriksson avtackas

En del listor fanns som vanligt i entrén, en för vårfesten den 3 maj i ROSENKVARTERET. Klubben fyller 45 år och det ska firas lite extra festligt.

Estlandsresenärerna informerades om färden till Viljandi och Tarto, bl.a. om hur och när resan ska betalas. P.g.a. en del annulleringar finns det ännu platser kvar. Kom med på en innehållsrik resa!

En i högsta grad preliminär lista för musikalen Chess på Svenska Teatern i Helsingfors den 23 mars 2019 (lördag, matiné kl 14) låg redan framme. 50 platser är bokade.

Hörselrådgivning kl 12 i klubbrummet erbjöds av Auli Yli-Äyhö och Birgitta Möller i samarbete med Svenska hörselskadade i Åboland.

Efter träffen övade kören 60+ med Ami Taulio inför vårens begivenheter, vår egen vårfest och en konsert den 14 maj tillsammans med Silverkören Argentum.

Fredagsträff torsdagen 22.3.2018

Åbo svenska pensionärsklubb möttes denna gång exceptionellt TORSDAGEN den 22 mars kl. 13 i Alexandrasalen. Vi inledde med föreningens vårmöte som godkände ekonomihanteringen och beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

Efter kaffet höll  Ulrika Wolf-Knuts ett intresseväckande föredrag under rubriken Törnrosa och Lilith, två kvinnogestalter av helt olika karaktär.

Den information som gavs om Estlandsresan står att läsa i Kalendern. Det fanns ännu plats på listan.

Medlemsansvariga Bengt Sandell och Mona Blok satt som vanligt i entrén och tog emot årets medlemsavgift av dem som ville betala kontant.

Leif Westerén informerade om Äldrerådets diskussions- och informationstillställning den 26 mars i Ämbetshuset, ” Service för äldre efter vårdreformens ikraftträdande” med medverkan av minister Annika Saarikko.

Efter träffen sjöng kören 60+ med Ami Taulio. Flera sångare ryms med!

 

Fredagsträff 3.2.2018

Föredragen behandlade viktiga frågor som berör juridisk planering och rättsliga instrument som kan garantera att vår egen vilja respekteras den dag vi av en eller annan orsak inte själva är kapabla att sköta våra dagliga ärenden. Bertil Zetter från Åbolands rättstjänst om testamente, ett sammandrag av föredraget kan Du läsa här. Kimmo Sui från Aktia Bank talade om intressebevakning, dvs. Att vi i god tid skriftligt skall komma överens om vem som sköter vår ekonomi och andra intressen när vår egen rättsförmåga inte mera är tillräcklig. Bildmaterialet från föredraget kan Du läsa här. Bettina Aaltonen från Minnesföreningen om Vårdvilja och berättade om hur vi, även här i god tid, skall formulera oss skriftligt hur vi vill att vi skall vårdas vid akuta sjukdomsfall och olyckor samt hur vi vill att långvården ordnas. Bettinas bildmaterial kan Du studera här.

Detaljer kring den planerade resan till Estland 15 - 17 maj delgavs. Läs mera om resan i Kalendern. Platser finns ännu - kom med på en innehållsrik färd!

Resan till Fallåkerteatern blir 11 mars kl. 13.15 från Ortodoxa kyrkan. Biljetterna delas ut i bussen och priset, 40 €, kan betalas  via nätet till klubbens konto FI92 4309 0010 2078 27

Lista för tandläkarstuderandenas besök cirkulerade, de som anmält sig blir kontaktade av någon tandläkarstuderande.

I entrén sitter medlemsansvariga vid alla fredagsmöten och tar emot nya medlemmar, man kan skriva in sig och betala medlemsavgiften, 20 €, på plats eller via klubbens hemsida under rubriken "Bli medlem". Kom med i gemenskapen!

60+ - körövning efter träffen med dirigenten Ami Taulio. Kören välkomnar nya sångare varmt.

Fredagsträff 2.2.2018

Pensionärerna samlades till fredagsträff den 2 februari kl 13 i Alexandrasalen, Universitetsgatan 19 B.. Rubriken för föredraget, som denna gång hölls av geriatriker Karen Westerholm var "Mediciner för seniorer - vad passar?" LÄS MERA HÄR

Före kaffet berättar vår IT-guru Pasi Holmberg om vårens kursutbud, det finns mycket för intresserade att välja mellan.

Listor fanns som vanligt i entrén, några platser fanns ännu kvar till Fallåkerföreställningen den 11 mars, Åttan av Benedict Zilliacus och Erna Tauro. Man kan betala teaterresan, 40 € kontant vid träffen eller på föreningens konto FI92 4309 0010 2078 27

Information gavs om estlandsresan till Viljandi - Tarto - Tallinn den 15 - 17 maj. Preliminärt reseprogram, prisuppgifter. Vi åker med Launokorpi som pålitlig researrangör.

Nya medlemmar välkomnas i klubben. Medlemsansvariga satt i entrén och informerar. Man kan också skriva in sig via nätet, vår hemsida/bli medlem.

Efter träffen övade kören 60+ med dirigenten Ami Taulio. Nya sångare önskas varmt välkomna!

Poiju ordnar program på svenska den 13 februari kl 13 - 14. Viktig information och gott kaffe i trevligt sällskap!

Fredagsträff 9.1.2018 
 
Vår ordförande Inga-Lill Karlsson hälsade ett fullsatt auditorium välkommet till Aurelia där vi undantagsvis firade vår fredagsträff. Vi fick först höra om Fallåkersresan och utfärden till Tallin och Viljandi i 15 – 17 maj. Sedan följde dagens emotsedda program, presentationen av SOTEprocessen av Kommunförbundets svenska teamledare Sandra Bergqvist. Vi visste redan att det är fråga om 18 landskap (Åland utanför) som skall få en ”månadspeng” av staten enligt ett antal olika kriterier där skärgård är ett som inverkar på anslaget. Redan 1 juni borde en temporär förvaltning vara utsedd och 28.10.2018 planeras landskapsval. Fyra landskap får svensk minoritet och Österbotten de facto finsk minoritet. Vi kommer att få börja välja Hälsovårdscentral/ Privat vård f.o.m. 2021 och tandklinik f.o.m. 2022. Vi kommer att förses med kundsedlar bl. a. för 
• Social rehabilitering, • Hemservice, -sjukvård, -vård • Boendeservice • Arbetsverksamhet • Kirurgiska ingrepp vid poliklinik • Icke-brådskande kirurgi • Tandprotetiska behandlingar 
I vilken utsträckning vi i praktiken kan välja privat vård framför offentlig vård är ännu en öppen fråga. Om Du har frågor till Sandra kan Du maila henne på adressen sandra.bergqvist@kommunförbundet.fi. Hennes bildmaterial kan Du studera här. 
Mötet fortsatte med uppskattad allsång som t.o.m. framgångsrikt genomfördes i kanonform. 
Nästa möte håller vi igen i Alexandrasalen den 2 februari kl. 13. 

öten 2018