Åbo Svenska Pensionärsklubb

I avsnittet "Rapportering"  publiceras redogörelser över bl. a. våra fredagsträfffar, resor, fester, stadgeenliga möten, styrelsemöten, aktiviteter i våra olika grupper samt i Äldrerådet och Pensionärsförbundet. Skrolla nedåt på sidan för att hitta rapporter över de olika aktiviteternaeller välj årtal till vänster.

TILL TIDNINGEN FREDAGSNYTT KOMMER DU GENOM ATT KLICKA PÅ "FREDAGSNYTT" I SPALTEN TILL VÄNSTER DÄR DU ÄVEN FINNER RAPPORTER FRÅN TIDIGARE ÅR

ÅR 2020 RAPPORTERAR VI OM

- FREDAGSMÖTEN

- RESOR, TEATER, FESTER

- ÄLDRERÅDETS VERKSAMHET (Längst ned på sidan)

Fredagsträffar  2020

VÅRTERMINEN 2020

Fredagsträff 21.2.2020 
 

Träffen inledes som vanligt med ordförande Inga-Lill Karlssons information om  klubbens aktualiteter.  I drygt tio år har ÅSP samarbetat med tandläkarstuderande vid Åbo  Universitet. I deras studieprogram ingår bl.a. kurser i svenska och för att  bli godkända ska de parvis göra ett besök hos någon av våra medlemmar.  Besöken redovisas både muntligt och skriftligt. Listor cirkulerade under mötet,  det är ett flertal medlemmar som fått trevliga besök under flera år.

Leena Sjöblom informerade om kommande resor bl. a. till Vasa och Utö.

Göran von Pfaler delgav oss intressant information om Föreningen för barn till krigsänkor. Föreningens ändamål är bl.a.
-att vårda minnet av de i kriget fallna och de som mist sitt liv i krigsförhållanden
-att ordna rekreations- och rehabiliteringsverksamhet för sina medlemmar
 -att påminna samhället och dess beslutsfattare om de uppoffringar som krigsänkebarnen gjort för ett fritt fosterland.
Föreningen mottar gärna medlemmar från Åbo. Googla Svenskfinlands krigsänkebarn rf. 
 
 Dagens huvudprogram var författarbesöket av Bjarne Ismark, som skrivit boken ”Disa - mer än hundra”. Boken handlar om författarens mor och hennes spännande liv och den erbjöds till salu (liksom också författarens tidigare sci-fi böcker) till priset  av 20 €. Disa Ismark var under många år medlem i vår klubb. Författaren inledde med två gitarrackompanjerade sånger och fortsatte med att presentera sig som science fictionförfattare. Han presenterade sin mamma som en fenomenal berättare. Efter en äventyrlig barndomstid fick Disa komma till Åbo och blev elev i Heurlinska skolan där hon även avlade studentexamen, Hon hade en stor vänskapskrets och målade tavlor. 
 
 Nya medlemmar hälsas som vanligt varmt välkomna! Medlemsansvariga tog  emot i entrén före träffen. Anmälningslistor för kommande resor fanns också  framlagda i entrén.  Kören 60+ övade med dirigenten Alisa Nyström en timme efter kl. 15. Vi tar  gärna emot nya sångare. 

Fredagsträff 17.1.2020

Årets första fredagsträff hölls den 17 januari kl.13 i Alexandrasalen, Universitetsgatan 19 B. Inledningsvis fick vi information om vårens program, IT-kurser, motion för vårt välbefinnande, smågruppsverksamhet och resor. Ordförande inledde med att hälsa rekordmånga medlemmar, dvs 9 personer, välkomna till pensionärsföreningen. De är Heikki Böök, Marianne Suominen, Kristina Brander, Eivor Hulden, Gunvor Björkell, Paula Lindroos, Mona Nylund, Marianne Harri och Airi Forsell.

Pasi Holmberg redogjorde för fyra IT-kurser under våren (Se webbplatsen). Leena Sjöblom berättade om Handalaget och om klubbens rikhaltiga reseprogram bl.a. Wasa Teater med Spelman på taket 27 - 28.3 och Utö 23 - 25.4. Den Åboländska samträffen infaller i år 27.5 och Houtskärsdagen 3 – 4.7. Raseborgsresan infaller 2.8 och resan till nya Valamo i Heinävesi 1 – 3.9.

Vi avnjöt givetvis kaffe, denna gång med hembakt dopp.

Ulla Achrén från stadsfullmäktige var dagens uppskattade gäst. Hon gav intressant inside information om parkeringsgrottan, bussar kontra spårvagnar och andra aktuella trafikfrågor i vår hemstad under rubriken Buss eller spårvagn eller buss och spårvagn. Bl. a. inrättas en ny busslinje från Uittamo till olika platser i centrala Åbo. 20 % nya busslinjer avses bli förverkligade, inkluderande skol- och servicelinjer. För oss seniorer är det värt att notera att en person med rollator får åka gratis vardagar 9 – 13. År 2029 firar staden sitt 800-årsjubileum, utmaningar till dess är att färdigställa torgparkeringen och ett nytt konserthus.

Styrelsemedlemmen Margita Vainio presenterade det ambitiösa nya projektet ” Gamla rävar och grå pantrar” som ger mångsidig och nyttig information till bl. a. nya och blivande pensionärer. Projektet finns allsidigt presenterad på klubbens webbplats och våra medlemmar är givetvis välkomna att anmäla sig till de olika tillfällen som anordnas under vårterminen i samarbete med Folkhälsan och Röda Korset.

Medlemsansvariga fanns i entrén, nya medlemmar önskas varmt välkomna med. I entrén fanns också anmälningslistor för olika kurser och resor.

Efter träffen övade kören 60+ med dirigenten Alisa Nyström inför vårens evenemang. Kören välkomnar gärna nya korister.

 

 

 

 

Fredagsträffar  2019

HÖSTTERMINEN 2019

Fredagsträff och Höstmöte 22.11.2019
 
Den 22 november kl 13.00 samlades klubben till fredagsträff med höstmöte i Alexandrasalen, Universitetsgatan 19 B. Inledningsvis hälsade ordförande Barbro Sipilä och Margareta Palmberg varmt välkomna som nya medlemmar. Därefter genomfördes sedvanliga höstmötesförhandlingar: Till ordförande för mötet valdes Inga-Lill Karlsson, till sekreterare Carita Isaksson samt till protokolljusterare Gun Herranen och Birgitta Gammals. Ordförande Inga-Lill Karlsson ställde upp för nyval men meddelade att det nu är sista gången. ÅSP har anledning att se sig om efter ny ordförande.  I styrelsen hade Henrik Nikula och Leif Westerén avsagt sig återval. I stället för dem valdes Barbro Sipilä och Henning Grönroos. Av de övriga åtta medlemmarna fortsätter en del och omvaldes resten. Till verksamhetsgranskare valdes Elisabeth Sjölund med Gun Herranen som ersättare. Verksamhetsplanen godkändes och likaså budgeten som balanserar på 16710 € och innehåller ett anslag på 6000 € till  projektet ”Grå pantrar och gamla rävar”. Medlemsavgiften fastslogs till 23 €. 
 
Björn Lindholm, äventyrslysten resenär, som tidigare fört oss längs transsibiriska järnvägen, tog oss denna gång i ord och bild med på en spännande resa till Svalbard. Han hade besökt området med sin hustru år 2017. 
 
Julfesten firas den 12 december kl. 14 på Kåren. Anmälningslistan fylldes i entrén före träffen. Deltagaravgiften är fördelaktiga 10 €. 

Seniorkören Argentum ger tillsammans med motsvarande kör i Esbo, Furorna en julkonsert i St. Karins kyrka 20.12 kl. 18.

ÅSP gör en exkursion till Utö 23 - 25.4.2020 med buss till Pärnäs och med förbindelsebåten Eivor till Utö där 15 hotellrum finns reserverade. Priset är 290 €. Anmälningsordningen avgör.
 
Nya medlemmar välkomnas varmt till gemenskapen i klubben. 
 
Efter träffen övade kören 60+ inför de stundande evenemangen, julfesten och uppträdandet tillsammans med åbolucian den 16 december på servicehemmet i Runosbacken. Nya sångare välkomnas till kören. Dirigent är Alisa Nyström 


FREDAGSTRÄFF 1.11.2019 

 Den 1 november kl.13 möttes åbopensionärerna till fredagsträff i Alexandrasalen, Universitetsgatan 19 B. Ordförande Inga-Lill Karlsson hälsade de närvarande varmt välkomna och i denna hälsning inkluderades de nya medlemmarna Rauni Fleutker, Barbro Sipilä och Margaretha Blumenthal. Ordförande informerade om att pensionärerna är inbjudna till teaterföreställningen ”Allt som är underbart” 5.11 kl. 18.50, det blir julkortsverkstad på Villa Vinden 11.11 kl. 11 och teaterresa till Tammerfors 11.1.2020 med start kl. 10. Sista anmälningsdag 2.12 och sista betalningsdag av avgiften 100 € är 5.12. Till hantverksmässan i Tammerfors reser ÅSP 15.11 kl. 9, 24 anmälningar förelåg. Till höstens två sista IT-kurser, Vad betalar jag för i hemmet? (tre gånger, start 12.11.) och Datorhantering, (tre gånger, start 3.12.) fanns ännu lediga platser, anmälningar till Göran Långstedt. Förbundets behändiga kalendrar fanns till salu i entrén före träffen. 
 
Träffen fortsatte med ljuständning och minnesstund för de medlemmar som avlidit under det gångna året. Åbo svenska församling medverkade, Maria Wikstedt med betraktelse och Marjo Danielsson med musik och sång. Tidigare Borgåbiskopen Björn Vikström gästade klubben med ett anförande under rubriken ”Ljusen och livsberättelserna”. Han avslutade sitt anförande med att konstatera att vi alla hör ihop, som individer är vi delar av ett kretslopp där vi får ta emot kärlek och förlåtelse och ge detta vidare till andra. På så sätt kan vi bidra till en förbättring av den värld vi lever i. Efter träffen övade kören 60+ - som gärna välkomnar nya sångare - inför de stundande julevenemangen, Runosbackens servicehem och vår egen julfest. Dirigent är Alisa Nyström.  

Fredagsträff 4.10.2019

Fredagsträff i Alexandrasalen, Universitetsgatan 19.B den 4.10. kl. 13.00. Inledningsvis allmän information, bl. a. om projektet för nyblivna pensionärer som leds av Margita Vainio och om seniorveckan på Villa Vinden 9 - 11.10. Information på Villa Vindens webbplats med samma namn.

Med Suomen Joutsen till Amerika. Helsingforspensionären Anja-Bi Pulkkinen berättar om Amerikaresan, som hennes pappa Lennis företog med fartyget. Det vita skeppet gjorde åtta resor dit på 1930-talet och pappa Lennis var med om den sjätte 1936 - 37. Han dokumenterade resan i ord och bild. Efter den sista resan våren 1939 togs Suomen Joutsen i krigsbruk; masterna förkortades, fartyget målades grått och kamouflerades med buskar och grenar på däck. Kalevala på ÅST 31.10. kl. 19.00. Fyra biljetter finns kvar. Kontakta Leena Sjöblom på adressen nedan. Hantverksmässa i Tammerfors 15.11. med start från Åbo kl. 9.00, tillbaka senast kl. 18. Leena Sjöblom ansvarar. Seniorfest på Villa Vinden 9 - 11. 10. En utställning med alster som Handalaget har tillverkat kommer att ordnas. Material kan hämtas till fredagsträffen eller direkt till Villa Vinden senast 7.10. Material som tillverkats av den tidigare handarbetsgruppen - dockor, koltar, sjalar, pannlappar. . . vill vi gärna få med till utställningen. Kontaktperson till begivenheterna ovan: Leena Sjöblom, e-post: leena.sjoblom@pp.inet.fi eller tel.: 040 572 24 69. Listor i entrén: hantverksmässan, Ringaren i Notre Dame 11.1.2020 och lillajulskryssningen 25 - 26.11. Nya medlemmar välkomnas varmt av medlemsansvariga. Kören 60+ övar efter träffen. Kom gärna och pröva på att sjunga i kör! 

 

Fredagsträff 13.9.2019

Åbo svenska pensionärsklubb

Höstens verksamhet inleddes med fredagsträff den 13 september 2019 kl. 13 i Alexandrasalen, Universitetsgatan 19 B.

Inledningsvis gavs allmän information om projekt och program under den kommande terminen. Kaffe med dopp bjöds det givetvis på.

Efter kaffet gav motionsinstruktör Lilja Öhman en uttömmande översikt över motionsutbudet för pensionärer och nämnde bl. a. vattengymnastik i djupt vatten och ABC-gymkursen. Vår långvariga IT-instruktör Pasi Holmberg presenterade IT-kursutbudet för hösten. Fyra kurser kommer att ordnas denna höst. Röda Korsets Siw Karlsson talade under rubriken "Vi ses i byn" om ett RK-projekt för att motverka äldres ensamhet.

Listor för planerade resor till olika evenemeng fanns i entrén: Kalevala på ÅST den 31 oktober, hantverksmässa i Tammerfors den 14 november och Ringaren i Notre Dame den 11 januari 2020.

Fyra nya medlemmar (Iza-Maria Mickelsson, Sinikka Vahalahti, Kristina Kesäläinen och Ulla-Maja Winberg) välkomnades med en varm applåd. Man kan komma och bekanta sig med klubben utan att direkt skriva in sig som medlem.

Kören 60+ övade efter träffen och hade glädjen att vid denna första träff välkomna sin nya dirigent Alisa Nyström som efterträder avgående Ami Taulio. Nya sångare välkomna till alla stämmor

VÅRTERMINEN 2019

Fredagsträff 26 april 2019

Vi samlades till fredagsträff den 26 april kl 13.00 i Alexandrasalen, Universitetsgatan 19 B. Inledningsvis allmän information om återstoden av vårens och sommarens begivenheter. Vi gör en utflykt till Nystad 28 maj kl. 9 med  besök i bilmuseet, Bonkmuseet och rundtur i staden. På hemvägen besöker vi en konstnärsgård.

Några platser finns kvar till sommarteaterbesöket i Raseborg i början av augusti och man kan anmäla sig till vårfesten den 10 maj på Kåren (15 €). Ringaren i Notre Dame reser vi till den 11 januari 2020. Sommarträff på Barkbacken i Åbo i slutet av augusti.

Pargas pensionärsförening inbjuder alla åboländska pensionärer till en sommarträff den 28 maj. Träffen inleds kl 12  med lunch i Brandkårshuset i Pargas varefter följer övrigt program. Pris 15 €. Anmälan.

Om betydelsen av det viktiga frivilliga arbetet höll Märta Marjamäki, medlem i pensionärsförbundets intressebevakningskommitté, ett anförande.

Nya medlemmar välkomnades av medlemsansvariga i entrén.

Kören 60+ övade med dirigenten Ami Taulio efter träffen, denna gång efter kl. 15 i Aurelia. Nya sångare varmt välkomna med!

 

 

Fredagsträff 29 mars 2019

Vi samlades till fredagsträff med vårmöte den 29 mars kl 13.00 i Alexandrasalen och hälsades välkomna av Jan-Peter Kullberg som fungerade som mötesordförande.

Inledningsvis fick vi sedvanlig information om aktuella ärenden. Christer Carlsson informerade om Digital Wells.  Listor för en del begivenheter fanns som vanligt utlagda i entrén: Raseborgs sommarteater med Jorden runt på 80 dagar är bokad till den 4 augusti och musikalen Ringaren i Notre Dame i Tammerfors - med god framförhållning - till den 11 januari 2020. Resan till Nystad med Bonk och Pilvilinna är fulltecknad, men väntelista finns. Intresserade kan kontakta Leena Sjöblom, tel 040 572 2469, e-post: leena.sjoblom@pp.inet.fi

I samband med vårmötesförhandlingarna godkändes ekonomihanteringen och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Klubben gästades av Tage Kurtén, som utkommit med boken Makten och härligheten och han berättade inspirerat om sina erfarenheter som författare i en för honom ny genre. Boken fanns till salu i entrén före träffen och författaren signerade de inköpta verken.

 

Fredagsträff den 1 mars 2019 kl 13 i Alexandrasalen

Ordförande Inga-Lill Karlsson hälsade den talrika publiken varmt välkommen och inledde med att introducera ett rekordstort antal nya medlemmar: Rose-Marie Backlund, Marianne Berg, Christer Eckerman, Anita Forss, Maj-Len Henriks-Eckerman, Viveca Limnell och Kristina Lundén. Publiken gav alla nio en varm välkomstapplåd.

Många listor fanns som vanligt i entrén: 

Några platser fanns kvar till Nystadsutfärden med bl.a. Bonk och

Pilvilinna den 28 maj. Raseborgs sommarteater ger Jorden runt på 80 dagar, teatern kombineras med besök i Ekenäs inkluderande lunch på restaurang Knipan. Anmälan senast 4 juli 2018.Vi har bokat 50 platser till föreställningen den 4 augusti. En preliminär intressesondering gjordes för resan till Gdansk 17 - 20.9., alternativt 8 - 11.10. Ett betydande intresse visades. Resan kostar ca 460 € vilket kräver att minst 25 medlemmar deltar. Handarbetsgruppen sammanträder 11 mars på Villa Vinden och anmälan till ny keramikkurs tas emot av Leena Sjöblom. Den 20 augusti blir det sommarträff i Barkbackens trädgård med program, allsång, Blåslaget samt kaffe och bulla.

Pasi Holmberg, välbekant för många IT-kursdeltagare höll ett uppskattat anförande under rubriken ” Varför lära sig IT”?,  om nyttan och nöjet med att skaffa sig insikter i våra digitala hjälpmedels funktioner.

Hörselrådgivning gavs av Auli Yli-Äyhö och Birgitta Möller (Förb.

Svenska hörselskadade i Åboland) i entrén kl 12.00.

Äldrerådet ordnar ett diskussionstillfälle med riksdagskandidater i statens ämbetshus 25.3. kl. 12.30. Seniorer - resurs eller kostnad? ABC gymkurs ordnas 4 - 25.3, fyra måndagar i följd i Kuppis idrottshall. Anmälningar görs till Lilja Öhman, tel. 050 554 62 18, epost lilja.ohman@turku.fi

Kören 60+ övade efter träffen med Ami Taulio

 

Fredagsträff 8 februari 2019

Ordförande Inga-Lill Karlsson hälsade den rekordstora publiken varmt välkommen till februarimånadens fredagsträff. I hälsningen ingick en dikt av Lars Huldén som träffande nog behandlade seniorboendet Vårlöken.

Information:

-Forskningsinstitutet IAMSR (avancerad företagsledning) vid Åbo Akademi samarbetar med FPA och UKK-institutet för att uppfölja seniorernas motionsaktiviteter inom ramen för ett forskningsprojekt (Digital Wells). ÅSP har erhållit 30 gratisplatser i projektet. De som önskar delta i projektet ombedes kontakta sekreteraren Carita Isaksson, tel. 040 720 9580.

- ÅSP har reserverat 50 biljetter till pjäsen ”Jorden runt på 80 dagar” vid Raseborgs sommarteater den 4 augusti 2019. Listor vid kommande möten.

- Handarbetarna träffas på Villa Vinden 11/2 kl. 13 – 15.

- Chessresan startar 23/3 kl. 10 från busshållplatsen vid Kansallinen kirjakauppa på Slottsgatan.

- Listor för tandläkarstudenternas språkbadsbesök vid nästa möte.

- Preliminärt ordnas en resa till Gdansk 16 – 19 september 2019.

-IT-kursen om Sociala medier: Platser finns och anmälningar önskas av Göran Långstedt, tel. 0400 127 429

Ärkebiskop emeritus John Vikström var inbjuden som dagens föredragshållare och han talade kring temat ””Humor och allvar i en biskops liv och arbete”. John arbetade 28 år som biskop och ärkebiskop. I sitt arbete pendlar prästen mellan glädje och sorg, från dop till begravning. Humorn utgör en motvikt till sorgearbetet. John kryddade sitt anförande på sitt kännspaka sätt med roliga historier från biskopsvisitationer och andra begivenheter. Men John gav även uttryck för sina upplevelser av historiens vingslag t. ex då han och en annan luthersk ärkebiskop för första gången tillsammans med påven stod vid altaret i Peterskyrkan i samband med firandet av 600 år sedan Heliga Birgittas födelse. Påven besökte senare även Åbo domkyrka och ärkebiskopsgården. John nämnde även att undertecknandet av den viktiga Borgådeklarationen i Westminster Abbey gjorde ett outplånligt intryck. John ansvarade för predikan och i den egenskapen hade han äran att hälsa drottning Elisabeth välkommen. Välsignelsen av Estoniaoffren på olycksplatsen finns även för alltid inetsad i minnet.  Föredragets första del gav upphov till många skrattsalvor, den senare delen stämde till eftertanke.

Fredagsträff 18.1.2019

Ordförande Inga-Lill Karlsson hälsade det fullsatta auditoriet välkommet och önskade God Fortsättning på det nya året med en dikt om Tjugondagknut. Ordförande hade glädjen att hälsa fyra nya medlemmar välkomna. Ann-Sofi Hurme, Arne Lindholm, Margareta Sjöberg och Siv Törnroos fick alla en varm välkomstapplåd.

Bland meddelandena nämndes bl. a.:
-    Finlands Svenska Hembygdsförening ordnar en kurs om hur man sparar      fotografier i ”molnet” torsdagen den 24 januari kl. 18 – 20.30. Anmälan till Åbosamfundet (Se Aktuellt).

  • IT-kurserna mottar anmälningar
  • Den nya svenskspråkiga idrottsinstruktören Lilja Öhman informerade om seniormotion. Hon nås per telefon 050 – 554 6218 eller email lilja.ohman@turku.fi. Se närmare i Aktuellt.
  • Det ordnas sedvanlig testdag i Kuppishallen för seniorer i Kuppishallen fredag 25.1 kl. 9.15 – 12. 30. Ingen anmälan behövs, man kan komma inom den utsatta tiden, olika tester av kondition och balans genomförs, protokoll erhålles. (Se Aktuellt)

Dagens föredragshållare var Staffan Bruun som berättade om den senaste boken som behandlar hans journalistverksamhet främst på Hbl där han arbetade i 35 lyckliga och ett avslutande olyckligt år. Han inledde sin journalistkarriär vid Ålandstidningen och gjorde sedan en ettårig visit till Fagersta i Sverige innan han från början av 1980 anställdes vid Hbl. Till en början blev det många reportage från Östeuropa. I Finland blev det bl.a. fråga om kriminalreportage.

Enligt Staffan Bruun inleddes 2006 en era av sparsamhet och nedskärningar som även hotade papperstidningens existens trots att 94 % av inkomsterna kom från papperstidningen. Bl.a. minskades nyhetsredaktionen från 20 till 5 reportrar. Tidningsledningen ville betona Storhelsingfors och kulturreportage. Tidigarelagd deadline medförde att aktuella sportresultat uteblev. Bruun avgick från Hbl i december 2015 men fortsatte som frilance och producerade bl. a. 50 artiklar om Finlands hundraåriga självständighet. Bruun avslutade sitt föredrag med att betona journalistens betydelse som en kritisk granskare av det ostrukturerade nyhetsflödet.

 

Fredagsmöten 2018

HÖSTTERMINEN 2018

Fredagsträff 14.9.2018

ÅSP inledde höstsäsongen med fredagsträff den 14 september kl 13 i Alexandrasalen, Universitetsgatan 19 B. Ordförande hälsade fem nya medlemmar välkomna: Gustav Björkstrand, Else-Maj Kuttila, Börje och Valborg Törnkvist och Riitta Villman.

Vår IT-instruktör Pasi Holmberg berättade om fem IT-kurser under hösten (se IT-avdelningen).
Vi fick också en presentation av Hoitikka Oy:s hemserviceföretag, som erbjuder olika tjänster åt oss äldre. Presentationen gavs av VD Katja Biancue som är sjuksköterska till utbildningen. Företaget finns på Henriksgatan 5 bredvid Hanken och dess telefonnummer är 044-455 6300. Priserna för städning, assistans etc ligger kring 40 €/h. Vården kostar 39 €/h + moms.

Ortodoxa kyrkans diskussionsgrupp presenterades av pastor Andreas Hjertberg (gmail.com, tel.0500-572526). Gruppen sammanträder i Alexandrasalens kabinett första måndagen i månaden (1.10, 5.11, 10.12 (andra måndagen!!) kl. 17.30.
Kaffet och tilltugget bjöd föreningen denna gång sina medlemmar på inklusieva hembakade småbröd.

Om samhällsutveckling handlade fredagens anförande av samhällsvetare Siv Sandberg från Åbo Akademi. Siv har lämnat in följande sammanfattning:

De växande klyftorna mellan stad och landsbygd hörde till de centrala valfrågorna inför riksdagsvalet i Sverige i september 2018. Det är sannolikt att samma tema kommer att dyka upp också i det finländska valet nästa år. Den långsiktiga utvecklingen har inneburit att stad och landsbygd närmat sig varandra, både när det gäller vardagsliv och värderingar. Inom många av oss lever stad och landsbygd sida vid sida. För att illustrera hur mångfacetterad utvecklingen har varit vill jag backa bandet till 1977, när jag själv började i skolan i Esse i Österbotten och grundskolereformen var genomförd i hela landet. 1977 var landsbygdssamhällen som Esse på många sätt mer stadsliknande idag. Det fanns flera butiker och caféer i byarna och bussen gick många gånger om dagen Samtidigt styrde jordbrukets rytm vardagslivet och kvällstillställningar började 19.30 för att inte krocka med mjölkningstiderna.

På 1970-talet var synen på fritid något som skiljde inte bara stad och land, utan också olika generationer. Min farfars syn på fritid var att någon sällsynt gång sparka av sig stövlarna och lägga sig på rygg på gräsmattan. Han var övertygad om att semesterresor och andra nymodigheter var vägen till fördärvet. 1977 var ett år då folk var rädda för bankerna och Sovjetunionen och hyste en hatkärlek till president Kekkonens förmåga att ställa allt tillrätta. Men samhället genomsyrades av framtidstro och inte minst de utbyggda utbildningsmöjligheterna breddade framtidsutsikterna för många – inte minst för oss studiebegåvade flickor från landsbygden som på många sätt blev välfärdssamhällets vinnare.

Idag, fyrtioett år senare finns det tecken på att framtidstron hos folk på landsbygden minskar och att tron på ett gott samhälle för alla avtar. Det är djupt oroande och en fråga som alla samhällsaktörer borde ta på allvar.

Listan för musikalen ”Chess” på Svenska Teatern i Helsingfors den 23 mars 2019 blev fulltecknad inklusive reservplatser och för teater Josefinas ”Bekännelsernas natt” den 6 oktober på ÅST:s studioscen (20 platser) återstår några platser. Ring Inga-Lill.

Tisdagen den 25 september kl 13 hålls ett seminarium om vårdreformen. Arrangörer: Äldrerådet, Folkhälsan, Luckan och ÅSP. Seminariet försiggår i Alexandrasalen. Kaffeservering kl 12.30. Välkomna!

En handarbetsgrupp inom ÅSP är under planering. mera senare. Julkryssningen infaller som vanligt 26-27 november. Kontakta sekreteraren Carita. Listor cirkulerar vid våra möten. Se också Kalendern.

Ami Taulio fortsätter som dirigent för kören 60+. Vi övar efter träffen. Tag med Tre stämmor i vår och sommar. Vi välkomnar varmt nya sångare.

 

FREDAGSTRÄFF 5.10.2018 I ALEXANDRASALEN

Ordförande Inga-Lill Karlsson hälsade publiken i den välfyllda salen välkommen och sände ut Röda Korsets välkända sparbössor runt borde. De returnerades välfyllda. Inga-Lill informerade även om att ÅSP ser pjäsen Jane Eyre som dagsföreställning lördagen den 8.12. Anmälningslistor cirkulerar. Vår nya medlem Elisabeth Östermark ”applåderades” in i Klubben. ”Kökschefen” Tuula Penttilä avtackades varmt för sin långa tid som kaffekoknings- och serveringsansvarig. Vi fick även information om Äldrerådets seminarium ”Hälsan är en skatt” redan den 10 oktober kl. 14 i Ämbetshuset samt om Frimurarkonserten i Domkyrkan13.10 kl. 19.30. Bägge tillfällena annonserades i ÅU 6.10.

Dagens föredrag gick under rubriken ”Låt dig inte luras” och presenterades av kriminalöverkommissarie Teijo Ristola och projektkoordinatorn Katja Halme. Duon gav följande exempel på typiska bedrägerier som man kan räka ut för:

Bluffpolis eller bluff-bankanställld: I ett sådant fall är det typisk att man blir uppringd av en sådan bluffperson som ger olika förklaringar till att den omedelbart behöver uppgifter om ens bankkonto och kodnummer. Förklaringen kan vara att kontot har missbrukats och att en utredning måste genomföras. Polisen begär aldrig uppgifter om bankkonton, detta gäller även bankerna.

Någon okänd person knackar eller ringer på dörren eller ringer på summern:

Släpp inte in en okänd person via summern eller genom dörren

Om Du öppnar dörren kontrollera vad ärendet gäller

Var försiktig med personer som säljer reparationer, begär betänketid, underteckna inte genast

Beställningsfällor, dvs Du får erbjudande om en ”gratisprodukt”. Om Du ger positivt besked om erbjudandet innebär detta i de flesta fall att Du förbinder dig till fortsatt produktleverans mot fullt pris. Om Du märker detta först när Du fått gratisprodukten skall Du returnera den oöppnad och skicka med ett brev med reklamation där Du berättar varför Du inte vill ha produkten. Konsumentrådgivningen kan vid behov hjälpa till. Telefon till konsumentrådgivning på svenska i Åbo 029 553 6902

Vid telefonförsäljning har man 14 dagar tid på sig att annulera beställningen. Om man inte vill bli uppringd från just detta telefonnummer igen kan man med enkelt kommando blockera numret i den egna telefonen eller beställa blockering från numret 0600-134 04.

Kärleksbedrägeriet förekommer främst på FaceBook. Typiskt är det en utländsk officer dom blivit förtjust i en (ensam) kvinna och samtidigt som han betygar sin kärlek har han ett tillfälligt ekonomiskt problem. Den största summan som ifrågakommit i Finland är 100 000 €.

Nätfiske kan förekomma så att man får ett e-mail från en bekant person som på en resa förlorat sina pengar och ber om omedelbar hjälp. Mailet ser helt vanligt ut, ”tjuven” har kapat e-mailkontot och samtidigt fått alla adresser. Eventuellt kan någon ovanlig formulering avslöja sveket. Enklast kan man kontrollera med ett SMS eller ett telefonsamtal. Om ett eget konto blivit kapat skall man anmäla till upprätthållaren av kontot för att få det avstängt.

Telefonnumror till polisen:

Växel; 029 -.544 40 501

Polisens upplysningstjänst: 029 - 54109800

FREDAGSTRÄFF 26.10.2018

Minnesstund för våra under det gångna året avlidna medlemmar. Kaplan Johan Mullo och organist Marjo Danielsson från Åbo svenska försmaling medverkarde.

Anton Nervander, mångsidig musikant från Kimitoön underhåller och ackompanjerade vår allsång.

Lillajulskryssningen kan betalas via nätet på klubbens konto, men sista chansen att betala den kontant var på denna fredagsträff.

Biljetten till Chess på Svenska teatern i Helsingfors den 23 mars 2019 kunde också betalas kontant, 82€ ifall man inte föredrar nätbetalning.

Jane Eyre ges på ÅST, matineföreställning den 8 december. 40 biljetter är bokade, pris 34 €. Lista finns i entrén, biljetterna bör lösas ut en månad före föreställningen. Kan betalas  på nätet. Kontonummer: FI92 4309 0010 2078 27

Medlemsansvariga satt som vanligt i entrèn och välkomnade nya medlemmar till vår klubb. Efter träffen övade kören 60+ med dirigenten Ami Taulio. Nya sångare är varmt välkomna.

Fredagsmöte 16.11.2018

Ordförande Inga-Lill Karlsson hälsade den fullsatta salen varmt välkommen och öppnade Höstmötet som hade som uppgift att välja protokolljusterare (Hjördis Kullberg och Gunvor Sandström), mötesordförande (Inga-Lill Karlsson) samt ersättare för tre avgående styrelsemedlemmar. Till ordförande för klubben för år 2019 omvaldes Inga-Lill Karlsson. Styrelsemedlemmarna Annika Loman, Göran Långstedt och Liisa Johansson var i tur att avgå. De två första ställde sig till förfogande för återval medan Liisa Johansson önskade avgå. De två förstnämnda återvaldes enhälligt och som ersättare för Johansson valdes Margita Vainio enhälligt.
Hon tackade för förtroendet och såg fram emot att som ny medlem genast få delta i styrelsearbetet. Verksamhetsplanen godkändes enhälligt. Planen finns nu synligt anslagen på denna webbplats. I samband med budgetbehandlingen presenterades styrelsen förslag att höja medlemsavgiften med tre euro som kompensation för den höjning förbundet infört för sina medlemsföreningar. Mötet godkände förhöjningen och därmed även hela budgeten.

Bland sina meddelanden noterade ordförande att Marita Holmström invalts som ny medlem, som frånvarande fick hon en välkomstapplåd. IT-kurserna 4 och 5 har plats för ytterligare deltagare. Mera information i Gruppverksamhet/IT-kurser. Insamlingen för Hungerdagen inbringade glädjande nog 425,50 €. Folkhälsan har en kortspelargrupp som sammanträder onsdagar kl. 14, gruppen önskar nya medlemmar, underhöstterminen spelar man sista gången onsdag 21.11. Till mötesdeltagarnas stora glädje blev alla medlemmar inbjudna att gratis delta i klubbens julfest på Kåren fredagen den 7 december kl. 14.

Efter kaffet såg mötesdeltagarna fram emot att åhöra den tidigare ÅU-chefredaktören Torbjörn Kevins inlägg under den intresseväckande rubriken ” Dialekten – töntpräglad kvarleva eller själens spegel?” Kevin berättade inledningsvis att han sportar med att lokalisera en talare med betydande noggrannhet utgående från personens dialekt. Hans åsikt var att man inte lämnar dialekten kvar när man ger sig ut i världen. Dialekten signalerar personens tillhörighet.

Kevin uppehölls sig en stund vid förekomsten av svordomar i den västnyländska dialekten och föreslog att en större förekomst av svordomar antyder en större underkastelse visavi makthavarna. Österbottniska bönder har alltid känt sig fria och har mindre behov att vädra svordomar. Den sociala strukturen skulle därmed förstärka användande av svordomar.  Med högre abstraktionsnivå följer mindre förekomst av dialekt i språket.

Den som känner sig trygg i sig själv kan välja att fortsätta med sin dialekt. Kevin betonade Lars Huldén viktiga insatser för att bibehålla dialektens synlighet. Dock kan den nuvarande stora rörligheten medföra att dialekterna hörs mera sällan. Kevin förmodade att ”själens spegel” närmast kan betecknas som ”romatiserande överord”. Ju högre abstraktionsnivå det blir fråga om, desto mindre hörs dialekten.

Publiken visade sin uppskattning genom att ge föredragshållaren en rungande applåd.

Rapporterat av Bengt Stenlund

 

VÅRTERMINEN 2018

Fredagsträff 13.4,2018

Fredagen den 13 april kl 13 hade Åbo svenska pensionärsklubb igen träff i Alexandrasalen. Ordförande hälsade professor John Eriksson från Åbo Akademi och Bioteknikcentrum varm välkommen. Eriksson är välbekant för klubben sedan tidigare. Han höll ett inspirerande föredrag kring Hälsa och välmående ur ett cellperspektiv. Han gav bl. a. en historisk översikt över cellernas utveckling. Han betonade speciellt att även cellernas välmående kräver att vi motionerar regelbundet. Föredraget blev alldeles speciellt i det avseendet att det inleddes och avslutades med pianosolo av Samuel Eriksson. Han inledde med en sonat av Mozart i två satser och avslutade med en spansk rapsodi. Samuel fick rungande applåder för sina högt uppskattade framföranden.

John Eriksson avtackas Samuel Eriksson avtackas

En del listor fanns som vanligt i entrén, en för vårfesten den 3 maj i ROSENKVARTERET. Klubben fyller 45 år och det ska firas lite extra festligt.

Estlandsresenärerna informerades om färden till Viljandi och Tarto, bl.a. om hur och när resan ska betalas. P.g.a. en del annulleringar finns det ännu platser kvar. Kom med på en innehållsrik resa!

En i högsta grad preliminär lista för musikalen Chess på Svenska Teatern i Helsingfors den 23 mars 2019 (lördag, matiné kl 14) låg redan framme. 50 platser är bokade.

Hörselrådgivning kl 12 i klubbrummet erbjöds av Auli Yli-Äyhö och Birgitta Möller i samarbete med Svenska hörselskadade i Åboland.

Efter träffen övade kören 60+ med Ami Taulio inför vårens begivenheter, vår egen vårfest och en konsert den 14 maj tillsammans med Silverkören Argentum.

Fredagsträff torsdagen 22.3.2018

Åbo svenska pensionärsklubb möttes denna gång exceptionellt TORSDAGEN den 22 mars kl. 13 i Alexandrasalen. Vi inledde med föreningens vårmöte som godkände ekonomihanteringen och beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

Efter kaffet höll  Ulrika Wolf-Knuts ett intresseväckande föredrag under rubriken Törnrosa och Lilith, två kvinnogestalter av helt olika karaktär.

Den information som gavs om Estlandsresan står att läsa i Kalendern. Det fanns ännu plats på listan.

Medlemsansvariga Bengt Sandell och Mona Blok satt som vanligt i entrén och tog emot årets medlemsavgift av dem som ville betala kontant.

Leif Westerén informerade om Äldrerådets diskussions- och informationstillställning den 26 mars i Ämbetshuset, ” Service för äldre efter vårdreformens ikraftträdande” med medverkan av minister Annika Saarikko.

Efter träffen sjöng kören 60+ med Ami Taulio. Flera sångare ryms med!

 

Fredagsträff 3.2.2018

Föredragen behandlade viktiga frågor som berör juridisk planering och rättsliga instrument som kan garantera att vår egen vilja respekteras den dag vi av en eller annan orsak inte själva är kapabla att sköta våra dagliga ärenden. Bertil Zetter från Åbolands rättstjänst om testamente, ett sammandrag av föredraget kan Du läsa här. Kimmo Sui från Aktia Bank talade om intressebevakning, dvs. Att vi i god tid skriftligt skall komma överens om vem som sköter vår ekonomi och andra intressen när vår egen rättsförmåga inte mera är tillräcklig. Bildmaterialet från föredraget kan Du läsa här. Bettina Aaltonen från Minnesföreningen om Vårdvilja och berättade om hur vi, även här i god tid, skall formulera oss skriftligt hur vi vill att vi skall vårdas vid akuta sjukdomsfall och olyckor samt hur vi vill att långvården ordnas. Bettinas bildmaterial kan Du studera här.

Detaljer kring den planerade resan till Estland 15 - 17 maj delgavs. Läs mera om resan i Kalendern. Platser finns ännu - kom med på en innehållsrik färd!

Resan till Fallåkerteatern blir 11 mars kl. 13.15 från Ortodoxa kyrkan. Biljetterna delas ut i bussen och priset, 40 €, kan betalas  via nätet till klubbens konto FI92 4309 0010 2078 27

Lista för tandläkarstuderandenas besök cirkulerade, de som anmält sig blir kontaktade av någon tandläkarstuderande.

I entrén sitter medlemsansvariga vid alla fredagsmöten och tar emot nya medlemmar, man kan skriva in sig och betala medlemsavgiften, 20 €, på plats eller via klubbens hemsida under rubriken "Bli medlem". Kom med i gemenskapen!

60+ - körövning efter träffen med dirigenten Ami Taulio. Kören välkomnar nya sångare varmt.

Fredagsträff 2.2.2018

Pensionärerna samlades till fredagsträff den 2 februari kl 13 i Alexandrasalen, Universitetsgatan 19 B.. Rubriken för föredraget, som denna gång hölls av geriatriker Karen Westerholm var "Mediciner för seniorer - vad passar?" LÄS MERA HÄR

Före kaffet berättar vår IT-guru Pasi Holmberg om vårens kursutbud, det finns mycket för intresserade att välja mellan.

Listor fanns som vanligt i entrén, några platser fanns ännu kvar till Fallåkerföreställningen den 11 mars, Åttan av Benedict Zilliacus och Erna Tauro. Man kan betala teaterresan, 40 € kontant vid träffen eller på föreningens konto FI92 4309 0010 2078 27

Information gavs om estlandsresan till Viljandi - Tarto - Tallinn den 15 - 17 maj. Preliminärt reseprogram, prisuppgifter. Vi åker med Launokorpi som pålitlig researrangör.

Nya medlemmar välkomnas i klubben. Medlemsansvariga satt i entrén och informerar. Man kan också skriva in sig via nätet, vår hemsida/bli medlem.

Efter träffen övade kören 60+ med dirigenten Ami Taulio. Nya sångare önskas varmt välkomna!

Poiju ordnar program på svenska den 13 februari kl 13 - 14. Viktig information och gott kaffe i trevligt sällskap!

Fredagsträff 9.1.2018 
 
Vår ordförande Inga-Lill Karlsson hälsade ett fullsatt auditorium välkommet till Aurelia där vi undantagsvis firade vår fredagsträff. Vi fick först höra om Fallåkersresan och utfärden till Tallin och Viljandi i 15 – 17 maj. Sedan följde dagens emotsedda program, presentationen av SOTEprocessen av Kommunförbundets svenska teamledare Sandra Bergqvist. Vi visste redan att det är fråga om 18 landskap (Åland utanför) som skall få en ”månadspeng” av staten enligt ett antal olika kriterier där skärgård är ett som inverkar på anslaget. Redan 1 juni borde en temporär förvaltning vara utsedd och 28.10.2018 planeras landskapsval. Fyra landskap får svensk minoritet och Österbotten de facto finsk minoritet. Vi kommer att få börja välja Hälsovårdscentral/ Privat vård f.o.m. 2021 och tandklinik f.o.m. 2022. Vi kommer att förses med kundsedlar bl. a. för 
• Social rehabilitering, • Hemservice, -sjukvård, -vård • Boendeservice • Arbetsverksamhet • Kirurgiska ingrepp vid poliklinik • Icke-brådskande kirurgi • Tandprotetiska behandlingar 
I vilken utsträckning vi i praktiken kan välja privat vård framför offentlig vård är ännu en öppen fråga. Om Du har frågor till Sandra kan Du maila henne på adressen sandra.bergqvist@kommunförbundet.fi. Hennes bildmaterial kan Du studera här. 
Mötet fortsatte med uppskattad allsång som t.o.m. framgångsrikt genomfördes i kanonform. 
Nästa möte håller vi igen i Alexandrasalen den 2 februari kl. 13. 


Fester, resor, teater 2018

ÅSP besökte  Fallåker 11.3.2018

Efter en paus på några år gästade Åbo svenska pensionärsklubb Fallåker-teatern i Esbo den 11 mars för att se Benedict Zilliacus och Erna Tauros pjäs Åttan.

Att amatörteater lever och mår bra kunde man med glädje konstatera – nitton slutsålda föreställningar har ensemblen genomfört under detta spelår. Fallåkergänget räds inte ordentliga utmaningar; under åren ända från 1972 har man huggit in på verkligt stora munsbitar, Vita Hästen, Oklahoma, Csárdásfurstinnan, My Fair Lady – listan är lång.

Åttan, som hade urpremiär på Lilla teatern år 1964 handlar om den lilla, maktlösa människans till synes hopplösa kamp mot de stora profithungriga företagen, mot makten och härligheten. Men den handlar  också om att enighet ger styrka och om att man, genom att dra i samma tåt åt samma håll kan åstadkomma en, om inte direkt lösning på problemen, så åtminstone liten respit – invånarna i den fallfärdiga Åttan får bo kvar till sommaren. Att kärleken drabbar försäkringsbolagets advokat har också en viss betydelse.

Stor spelglädje bjöds det på, njutbar musik och sång och en imponerande proffsighet – det är inte lätt att spela bakfyllescener utan att det slår över till rena buskisen, men den biten var festlig!

Trots att ingen lotterivinst hamnade i Åbo denna gång var det allmänna omdömet att teaterresan var lyckad.

 

Fredagsmöten 2017

Fredagsmöte 13 januari 2017

Pensionärsmotion

Årets första möte koncentrerade sig på den viktiga pensionärsmotionen. Lotta   Nylund, svenskspråkig motionsansvarig inom Åbo stad höll en medryckande presentation av de olika motionsformer staden erbjuder pensionärerna. Under åren har välbesökta kurser ordnats främst i konditionssalen i Kuppis idrottshall. Lotta erbjöd en sådan kurs även våren 2017 och föreningens motionsansvariga Birgitta Gammals åtog sig de praktiska arrangemangen av kursen som skulle inledas med ett tiotal motionärer i början av mars.

Fredagsmöte 3 februari 2017

Många biblar på många språk

Gäst vid pensionärsklubbens träff den 3 februari var prosten emeritus Terho Hämeenkorpi. Hans föredrag handlade om den stora bibelsamling som han under många års idogt samlande förvärvat och som innehåller verkliga pärlor, med intressanta bakomliggande historier. Han berättade i ord och bild om hur det hela startade, hur jakten på biblar fortsatte och alltjämt fortsätter. ”Matlusten tilltar under ätandet” framhöll Terho Hämeenkorpi.

Kantor Marjo Danielsson kompletterade presentationen med några musikaliska inslag och kören 60+ genomförde sin traditionella övning.

Fredagsmöte 24 februari 2017

Sömnapné och musikalen Cats

Leif Westerén höll ett föredrag om sömnapné. Han berättade att det handlar om upprepade andningsavbrott under sömnen som bl.a. leder till dagströtthet. Snarkning är ofta förknippad med sjukdomen. Diagnosen görs med en sömnregistrering. Utan vård kan sömnapné förorsaka följdsjukdomar.
Fredagsmötet fortsatte med Martin Segerstråles inspirerande presentation av Andrew Lloyd Webbers välkända musikal Cats som sedan premiären 1981 setts av 81 miljoner åskådare. Den bygger på texter av T.S.Elliot vilka pietetsfullt översatts till finska av Jukka Virtanen. Musikalen regisseras av Georg Malvius och Martin fungerar som dirigent.
Läs mera om programmet här.

Fredagsmöte 17 mars 2017

Vårmöte och föredrag av prof. emer. Sune Jungar

Författaren Greta Stenberg inledde mötet med en kort presentation av sin senaste bok ”Maria 80+ - upplever, berättar och tänker”. Boken, som till en del är självbiografisk, är utgiven på eget förlag bl. a.  för att ge en bild av åldringens situation idag.

Föreningens stadgeenliga vårmöte öppnades av Inga-Lill Karlsson som även valdes till ordförande för mötet som godkände verksamhetsberättelsen och bokslutet för år 2016. Mötet beviljade styrelsen med tacksamhet ansvarsfrihet för redovisningsåret. I mars 2017 var antalet medlemmar i ÅSP 398.

 Som en del i firandet av självständighetens 100-årsjubileum hade ÅSP  inbjudit professor emeritus Sune Jungar att presentera sin syn på viktiga  omständigheter under hundraårsperioden. Han talade under rubriken ”Vårt  Finland 100 år – hur det blev och är”. Jungar avslutade med utdrag ur Clas  Andersson dikt "Född i republiken Finland". Intresserade kan läsa dikten här.
 Läs utförligare rapport från mötet här.

 

Fredagsmöte 15 september 2017

Information om höstens verksamhet

Den fullsatta och glatt sorlande salen lystrade förväntansfullt när ordförande Inga-Lill Karlsson äskade tystnad och hälsade oss alla varmt välkomna till första mötet efter sommarpausen. Ordförande gladde sig över det stora deltagande och redogjorde kort för höstens kommande aktiviteter och överlämnade ordet till dagens första gäst, VD Leif Jokinen från Barkbackens servicehem. I sin nuvarande form har hemmet existerat i två år men de ursprungliga organisationerna har långa anor. Hemmet har plats för 135 boende och personalen uppgår till 80. Hemmet ger möjlighet till ett självständigt liv men erbjuder samtidigt ett stort antal aktiviteter till dem som så önskar. VD nämnde bl. a. motion, föredrag, musikuppträdande, dans, litteraturkvällar och olika former av gemenskap och socialt umgänge. Han betonade respekten för de äldreboende, trygghet, hemtrevnad och tillgången till ett eget kök.

Programmet fortsatte med IT-instruktören Pasi Holmbergs informativa översikt över kommande IT-kurser. Tidigare kurser har väckt stort intresse och har avsevärt ökat IT-kunnandet och -intresset hos våra medlemmar. I höst ordnas inledningsvis grundkurser i användning av smarttelefoner och plattor. Totalt erbjuds i höst sju kurser kring olika sociala media och utnyttjande av ”kantasystemet” för hälsovård.

Chatrin Kotka, Folkhälsans koordinator för frivilligverksamheten i Åbo och Åboland, berättade att flyttningen till Henriksgatan 9 invid Domkyrkan är avklarad och att Kvartersklubben inleder sin traditionella verksamhet (bingo, korsord, lättmotion, seniordans, månadens gäst och hemliga utförden). Hon betonade Folkhälsans strävan att erbjuda medfostrare (”skolfarfar”) i skolorna och dagvården, man kan delta en gång i veckan eller mera sällan. Hon inbjöd oss att på lämpligt sätt engagera oss i verksamheten.

Bettina Aaltonen berättade om minneskursen ”Knoppen är toppen” som startar i Aurelia torsdag 12.10.2017. Det blir fråga om hjärnhälsa, olika övningar kommer att ingå i kursen.

Ytterligare fick vi anmäla oss till ABC-kursen i gymmotion som startar 5.10.2017
under Lotta Nylunds ledning.

Fredagsmöte 6 oktober 2017

Datakurser och tandhygien

Ordförande öppnade det välbesöklta mötet och hälsade alla välkomnma. Hon presenterade även den nya medlemmen Helena Pilrilä.

IT-kurserna KANTA och Bankärenden på nätet har ännu lediga platser. Enligt behov kan nya kurser startas. IT-instruktör Pasi Holmberg hälsade alla intresserade välkomna till kurserna och betonade att ingen behöver känna sig ängslig, alla får handledning..

Lotta Nylund från fritidssektorn i informade om motionsmöjligheter som staden har att erbjuda oss seniorer. I oktober pågår ABC-kursen på Kuppis gym med ett tiotal deltagare från ÅSP. Lotta arrangerar träning i Kuppis idrottshall på löparbanorna varje torsdag 13 - 14.30. Alla välkomnades, inträde 2,50 €. Se information i Gruppverksamhet.

 Tandläkare Anna-Maria LeBell-Rönnlöf föreläste om  munhälsa.Hon  poängterade  att man skall borsta tänderna morgon och kvällo med mjuki  borste och betonade vikten av att rengöra tandmellanrummen med  tandsticka eller mellanrumsborste. Xylityoltabletter rekommenderas efter måltiden.

Hörselrådgivning i klubbrummet gavs av Auli Yli-Äyhö och Birgitta Möller.

27 Oktober 2017

 

Det var en sprängfylld sal som hälsades välkommen av ordförande Inga-Lill Karlsson. Vi inledde träffen med ljuständning för att hedra minnet av årets avlidna medlemmar, kantor Tuuli Lempa spelade pianomusik och kaplan Johan Mullo från församlingen höll en  allhelgonabetraktelse.

ÅU i dag. Chefredaktör Stefan Holmström kåserade om sin relation till födelsestaden Åbo som han lämnade i sin ungdom för att verka i Nyland ända till för ett år sedan när han utnämndes till chefredaktör vid Åbo Underrättelser. Han har en stark tro på tidningen som har trogna prenumeranter, speciellt i regionerna. En av Holmströms målsättningar är att tidningen skall upptäcka nya svenska rum i staden.

Efter kaffet höll ärkebiskop emeritus John Vikström ett anförande under rubriken ”Meningsfullt åldrande”. Han uppehöll sig bl. a. vid begreppet hälsa som av WHO definieras som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande. Senare har WHO ytterligare tillagt andligt och dynamiskt välbefinnande. Han betonade vikten av att livet har ett innehåll, ett sammanhang där några förväntningar förekommer. Ett sökande efter mening i livet skall vara den viktigaste drivkraften. John Vikström avslutade med devisen:


”Något att leva av
någon att leva med
något att leva för”.

Anmälningar till den gemensamma åboländska lillajulskryssningen den 28 - 29 november strömmade in och fyllde åbokvoten.
Efter träffen övade klubbens kör 60+ inför kommande evenemang med Ami Taulio som dirigent.  Ordförande välkomnade nya sångare till kören.

17 November 2017, 13:00 - 15:00

Höstmöte, allsång och webbinformation
Fredagsträff och höstmöte den 17 .11  kl 13 i Alexandrasalen. Inga-Lill Karlsson valdes enhälligt till föreningens ordförande för det kommande året. I tur att avgå från styrelsen var Carita Isaksson, Henrik Nikula, P-O. Nordin och Leif Westerén. De återvaldes enhälligt. Tre medlemmar önskade avgå i förtid. Som ersättare valdes enhälligt Lena Sjöblom, Bengt Sandell och Jan-Peter Karlberg. Medlemmarna Liisa Johansson, Annika Loman och Göran Långstedt fortsätter andra året i styrelsen. Ordförande tackade styrelsen för dess insatser och noterade speciellt de avgående styrelsemedlemmarna. Till verksamhetsgranskare utsågs Elisabeth Sjöblom med Börje Skog som ersättare.

Verksamhetsplanen baserar sig på tidigare verksamheter och godkändes. Den finns presenterad på webbplatsen under sidorubriken: Verksamhetsplan/verksamhetsberättelse.

Budgeten följer i stort sett tidigare upplägg och medlemsavgiften bibehölls vid 20 € varav 11 € går till förbundet. Höstmötet avslutades kl 13.32.

Till nya medlemmar hade styrelsen antagit Eila Cederroos och Gun-Maj Sundholm.

Leif Westerén som är vår representant i Äldreråddet meddelade att det blir en svensk dag på Pouiju den 13 februari 2018.

Till Cats-musikalen i Tammerfors reser vi 23.11 kl. 10, reseledare Per-Olof Nordin gav sistahandsinformation. Även lillajulskryssningen står för dörren (28/11). Carin Åminne berättade att det blir rekordstort deltagarantal igen i år.

En resa till Fallåker i Esbo planeras till den 10 eller 12 mars. Årets pjäs är en musikal av Benedict Zilliacus och Erna Tauro, Åttan. Anmälningslistan väckte stort intresset.

ÅSP:s webbredaktör Bengt Stenlund presenterade föreningens webbsidor och noterade det stora intresset för våra datakurser (över hundra deltagare) och betonade även vikten att delta i stadens svenskspråkiga motionsverksamhet under ledning av Lotta Nylund.

Hjälp och råd med hörapparater gavs i klubbrummet före mötet av Auli Yli-Äyhö och Birgitta Möller i samarbete med Svenska hörselskadade i Åboland.

Mötet avslutades med allsång med ackompanjemang av Ami Taulio som fortsatte med att öva Kören 60+ införjulfesten. Hon hälsade nya sångare välkomna i körgemenskapen!

 

Fester, resor, teater 2017

  ÅSP firade årets vårfest i Rosenkvarterets trevliga och rymliga festsal.  Feststämningen höjdes av att ett flertal damer hade iklätt sig en stilfull  vårhatt. Till stämninngen bidrog även den bubbelskål som höjdes för 100-  åringen Finland. Pensionärsklubben blev likaså föremål för en skål.    Ordförande framförde dikten Flyttfåglarna av Runeberg. Traditionsenligt  utkom Fredagsnytt 110, denna gång med Carita Isaksson som redaktör.


Programmet inleddes ståtligt med evergreens framförda av en hornmusikkvintett från Flottans musikkår. Därefter följde kaffe med utmärkt tårta och tillhörande livliga diskussioner. Vår egen kör 60+ uppträdde med tre sånger under ledning av Folke Forsman. Den festliga kvällen avslutades med dansuppvisning av en juniorgrupp. Innan vi gick avtackades ordförande och sekreteraren på vederbörligt sätt för årets kraftfulla insatser.

Dagens dikt

Pensionärernas vårfest 5.5.2017

En flott musikkår blåser in vår fest!
Rosenkvarteret fylls av pensionärer.
Vi gläds, för vintern sitter i arrest
och hatten pekar upp mot högre sfärer.

En skål för fosterlandet är en gest
som gynnar bryggeriernas affärer.
De flyttfåglar som suktar allra mest
får skåla mera hos veterinärer!

Så hjälper alla landets hjul att snurra,
och samtalstrådarna får ingen fnurra,
fast 60+ med möda lyckas sjunga.

Till kaffet får vi mumsa på en tårta
där jordgubbsgrädden blir en vacker VÅRta.
Bollywoods soldans håller alla unga!
    Evander

 

FULLSATT BUSS TILL CATS-MUSIKALEN I TAMMERFORS 23.11.2017

Marken var vit och den hårda vinden hämtade med sig stora blöta slaskflingor då 47 förväntansfulla pensionärer steg på Launokorpis buss som 23.11.2017 skulle föra oss till Tampereen teatteri för att se och höra musikalen Cats. Trots dåligt väglag höll vår duktiga chaufför Tomas tidtabellen nästan på minuten. I Tammerfors inledde vi med en mycket god lunch på teaterns restaurant. Martin Segerstråle, som ansvarar för och leder musiken i pjäsen, tog sig tid att sticka sig in på restauranten under vår lunch för att hälsa vår grupp välkommen till föreställningen.

Själva Cats gjorde oss nästan andlösa genom tempot på danserna, de fina visuella tricken, ljusanvändningen och sångprestationerna. Trots att danserna framfördes av unga vackra professionella människor som övat en lång tid, verkade det nästan otroligt att dansarna sjungande orkade utföra de snabba krävande koreografierna och samtidigt vara mjuka smidiga katter.

Efter föreställningen kunde vi stiga på bussen mot Åbo alldeles utanför teatern. Trots att temperaturen stigit till värmegrader och det bara duggade lite, verkade den mörka seneftermiddagen både grå och ruggig.

På vägen hem stannade vi ännu vid Urjalan makeistukku. Till vår allas förvåning kom vi tillbaka hem med många plastkassar godsaker. Väl hemma i Åbo kunde vi konstatera att marken inte mera var vit. Efter en trevlig teaterresa vill jag för vår allas del tacka vår chaufför Tomas och reseledaren Per-Olof Nordin.

Annika Loman

Åbolands pensionärer lillajulskryssade 28 – 29.11.2017

Det var över 250 förväntansfulla seniorer som samlades i Vikingterminalen på kvällen den 28.11 för att starta årets lillajulskryssning med Viking Grace. Dagen var välvald för det visade sig att vi hade gott om utrymme på båten. Kvällsprogrammet var fritt och många grupper samlade sig i de olika restauranger och barer som båten erbjuder.

Efter en välsmakande och stärkande frukost på onsdagen samlades alla till det gemensamma programmet i det rymliga konferensutrymmet som Viking Line vänligt nog ställde gratis till vårt förfogande. Vår erfarna researrangör Carin Åminne hälsade oss välkomna informerade om programmet. Vi fick njuta av sånggruppen Tre Prima Donnor från Kimitoön som skickligt ackompanjerades av Kaj Don Kulla. Traditionsenligt fortsatte underhållningen med visor frejdigt framförda av Benny Törnroos ackompanjerad av Teddy Granroth. Erna Tauros produktion noterades speciellt. Påpassligt uppvaktades Benny med Sjöräddarnas standar för långvarigt stöd till organisationen.

Kryssningen kulminerade i den efterlängtade julmiddagen i Buffetrestaurangen. Vi rymdes alla i det trevliga kabinettet, stämningen steg och vi blev alla mätta och nöjda med de rikhaltiga julborden. Samtidigt som vi tackar Carin för de utmärkta arrangemangen avslutar vi med Annikas bild från samvaron på båten..

 

 

JULFEST PÅ KÅREN 8.12.2017

Vi firade julfest på Kåren efter många år i Hansasalen och i Rosenkvarteret. Det var många av oss som kom ihåg glada kårminnen från studietiden. Salen var fylld till sista plats och vi var närmare hundratjugo mer eller mindre julprydda festdeltagare som sorlade på när ordförande Inga-Lilla Karlsson hälsade oss varm välkomna. Hon inledde programmet med att dela ut diplom åt föreningens tre nya hedersmedlemmar: Anja Björkfelt, Hans Johansson och Carin Åminne. Därefter avtackades styrelsen för sitt arbete under året, de avgående styrelsemedlemmarna uppmärksammades och de tre nyvalda medlemmarna hälsades välkomna. Föreningens sekreterare Carita Isaksson avtackades varmt av ordförande och viceordförande P.O.Nordin uppvaktade ordförande med den traditionella ”julblomman” och tackade för Inga-Lills dedikerade insats under det gångna året.

Programmet fortsatte med ett uppskattat framträdande av sångaren Kim Engblom som genomförde en trevlig frågesport vid sidan om sina soloframträdanden och allsångsnummer. Kårens kök bjöd på en uppskattad jultallrik inklusive efterrätt och kaffe. Därefter bjöd kören 60+ på en liten julkonsert under ledning av sin nya dirigent Ami Taulio och innan vi glada och tacksamma bröt upp läste ordförande till avsked Viktor Rydbergs ”Tomten”. Det var många som framförde önskemålet att träffas på samma ställe om ett år.

Gun Nordin har dokumenterat julfesten i bild. Se dem här.

 

Övrigt

Den 8 maj uppträdde kören 60+ under ledning av Folke Forsman tillsammans med kören Argentum (Silverkören) under ledning av Kurt-Erik Långbacka. Körerna uppträdde dels ensamma och dels tilsammans i församlingshemmet Aurora. Tillfället ingick som en del i kampanjen Gemensamt ansvar.

Den 9 maj gick den gemensamma vårlunchen tillsammans med Arbetets Vänner av stapeln i Hus Lindman i akasemikvarteren. Maten uppskattades och stämningen var på topp.

Gymträning och vattenlöpningarrangerades i Petrelius simhall 15.11.2017 8 - 9.30. Vi var 12 intresserade som deltog i detta unika engångstillfälle.  

 

 

Rapporter från äldrerådet

2018

Äldrerådet i Åbo ordnade ett informations- och diskussionstillfälle för seniorer 26.3.2018 i Ämbetshuset.

Familje- och omsorgsminister Annika Saarikko presenterade den planerade vårdreformen i stora drag. Hon berättade om de blivande social- och hälsovårdscentralerna, som ersätter de nuvarande hvc- mottagningarna. Centralerna skall alltså ha både hälsovårds- och socialpersonal och dessutom minst två specialistläkare. Var och en av oss skall höra till någon central, som man v.b. kan byta en gång per halvår. Om patienten måste skickas vidare kan hon/han välja mellan den privata eller offentliga vården för samma pris. De som har många sjukdomar eller är handikappade kan få en personlig budget för hela året. Men det finns ännu många öppna frågor och en del kan ändra. Ministern tror nog ändå att allt ordnar sig.

Geriatrikern, avdelningsläkaren Laura Viikari berättade om verksamheten på geriatriska polikliniken vid Åbo stadssjukhus. Det har ett team med geriatriker, sjukskötare, fysioterapeut, psykolog och vid behov andra specialister som gör en helhetsbedömning av klientens situation. Det är närmast hemsjukvården och hälsovårdscentralerna eller andra läkare som remitterar dit seniorer med många problem, också i brådskande fall. Strävan är att med en grundlig undersökning, rätt vård och rehabiliteringsåtgärder få klienten i bättre skick att klara av vardagen.

Det finns en önskan att kunna utvidga med en mer öppen enhet med två sjukskötare som kunde bedöma behovet av åtgärder för stadens seniorer, ge råd och v.b. konsultera läkare eller fysioterapeuter t.ex.

Geriatrikern Inkeri Huiskala presenterade Kaskenlinna Rehabiliteringscentral. Den baserar sig på team- arbete med flera olika yrkesgrupper i ett geri-block, ett neuro-block eller ett orto-block.  Klienten kommer från sjukhus eller hvc för  att få i gång rehabiliteringen t.ex. efter en operation, en hjärn- eller hjärtinfarkt, en besvärlig svindel eller försämrat allmäntillstånd, sk. gerasteni, och stannar då vanligen 1-3 månader. Rehabiliteringen sker på rehabcentralen och/eller i hemmet och siktet är inställt på att öka motivationen, att klara sig bättre på egen hand, att kunna röra sig igen utomhus eller att återgå till sitt tidigare hobby t.ex.

Leif Westerén                                           

Äldrerådets informationstillfälle om boende för seniorer 2017

Äldrerådet i Åbo ordnade 22.3.2017 ett informations- och diskussionstillfälle om boende för seniorer i Alvarium. Vi fick höra om aktuellt inom stadsplaneringen och om service som stöder hemmaboende av stadens tjänstemän. Läs mera om seminariet här.