Åbo Svenska Pensionärsklubb

Kontakta oss

Har du frågor om föreningen? Eller önskar du något visst program? Vi står gärna till tjänst. Nedan hittar du kontaktuppgifter till bland annat styrelsen, övriga ansvarspersoner samt till Svenska pensionärsförbundet och SPF i Åboland.

Bilden visar styrelsen år 2018. Liisa Johansson och Lena Sjöblom saknas på bilden.

Styrelsen 2018

Inga-Lill Karlsson, ordförande
jennyingalill@gmail.com
040 700 9935

Jan-Peter Kullberg, viceordförande
janpeterkullberg@gmail.com
040-831 3759

Carita Isaksson, sekreterare, postansvarig, t.f. skattmästare
cisaksso@abo.fi
040 720 9580, Postadress:Koukkukankarevägen 42, 20320 Åbo

Göran Långstedt, IT-ansvarig
goran.langstedt@nic.fi
0400 127 429

Per-Olof Nordin, reseansvarig
perolofnordin@gmail.com
040-750 9089

Bengt Sandell, medlemsregisteransvarig
bengt.sandell@abo.fi
040-50805662

Liisa Johansson
liisa.johansson@pp.inet.fi
040 527 7008

Annika Loman
annika.loman@gmail.com
040 778 1647

Henrik Nikula,
henrik.nikula@professori.fi
050 511 8169

Leena Sjöblom
leena.sjoblom@pp.inet.fi
02-24201397

Leif Westerén
leif.westeren@fimnet.fi
0400 762 328

 

Representanter i Pensionärsförbundet

Förbundsstyrelsen:Christjan Brander -040-127 8886) , ersättare Annika Loman (se ovan)

Organisationskommittén: Annika Loman (se ovan)

Kommittén för intressebevakning: Märta Marjamäki

Valberedningen: Carita Isaksson (se ovan)

Redaktionsrådet: OrdförandeTorbjörn Kevin, tjvkevin@gmail.com

Styrelsen för Region Åboland: Inga-Lill Karlsson (se ovan)

 

Övriga kontakter

 

Motion allmänt
Birgitta Gammals, motionskoordinator
b.gammals@pp.inet.fi
050 377 1736

Motion  och kultur

Gunvor Sandström
050 322 0126

Marianne Blom
050 596 7238

Samtalscafé
Marjatta Karlsson
0400-323 120

Reseutskottet
Inga-Lill Karlsson, Jan-Peter Kulllberg, Per-Olof Nordin

IT-ansvariga (webbuppdatering, IT-café m.m.)

Tom Nybom
tom.nybom@gmail.com
0400 758 067

Bengt Stenlund
bengt.stenlund@abo.fi
0400-521256

Göran Långstedt
goran.langstedt@nic.fi
0400 127 429

Kören 60+
Carin Åminne
0400 323 520

Anne-Marie Taulio, dirigent                                                                   
 040 312 4434                                                                                                                        
Huvudvärdinna
Inga-Lill Karlsson
jennyingalill@gmail.com
040 700 9935

Researrangörer
Anneli Honkanen (041-4429710) och Lena Sarlin (02 258 079

Medlemsregistersansvarig
Bengt Sandell
bengt.sandell@abo.fi
040 508 5662

Representant i Åbo stads äldreråd
Leif Westerén
leif.westeren@fimnet.fi
0400 762 328

Föreningens bankuppgifter
Liedon Säästöpankki FI92 4309 0010 2078 27

Svenska Pensionärsförbundet
Annegatan 25 A, 3 vån.
Pb 129
00101 Helsingfors
tfn 020 72 888 10
kansliet@spfpension.fi

SPF:s kansli i Åboland
Pargas

Ombudsman i Åboland:
Mona Lehtonen
tfn 020 72 888 16
mona.lehtonen@spfpension.fi