Åbo Svenska Pensionärsklubb

Kontakta oss

Har du frågor om föreningen? Eller önskar du något visst program? Vi står gärna till tjänst. Nedan hittar du kontaktuppgifter till bland annat styrelsen, övriga ansvarspersoner samt till Svenska pensionärsförbundet och SPF i Åboland.

Styrelsen 2020

Inga-Lill Karlsson, ordförande
jennyingalill@gmail.com
040 700 9935

Jan-Peter Kullberg, viceordförande,
janpeterkullberg@gmail.com
040 707  4317

Henning Grönroos, sekreterare
henning.gronroos@abo.fi
040 557 2304

Carita Isaksson, sekreterare, skattmästare
cisaksso@abo.fi
040 720 9580

Göran Långstedt, IT-ansvarig
langstedtgoran@gmail.com
0400 127 429

Per-Olof Nordin
perolofnordin@gmail.com
040 750 9089

Bengt Sandell, medlemsregisteransvarig
bengt.sandell@abo.fi
040 50805662

Annika Loman
annika.loman@gmail.com
040 778 1647

Barbro Sipilä
barbro.sipila@kolumbus.fi
040 523 452

Leena Sjöblom, resekoordinator
leena.sjoblom@pp.inet.fi
040 572 2469

Margita Vainio
mvainio@abo.fi
040 551 4268

 

 

Representanter i Pensionärsförbundet

Förbundsstyrelsen:Christjan Brander -040-127 8886) , ersättare Annika Loman (se ovan)

Valberedningen: Carita Isaksson (se ovan)

Redaktionsrådet: OrdförandeTorbjörn Kevin, tjvkevin@gmail.com

Styrelsen för Region Åboland: Inga-Lill Karlsson (se ovan)

 

Övriga kontakter

Programutskottet
Inga-Lill Karlsson, Carita Isaksson, Margita Vanio

Motion allmänt
Birgitta Gammals, motionskoordinator
b.gammals@pp.inet.fi
050 377 1736

Motion  och kultur

Gunvor Sandström
050 322 0126
Marianne Blom
050 596 7238

Seniordansarna
Ragni Höglund
045 175 4800

Samtalscafé
Marjatta Karlsson
0400 323 120

Resekoordinator
Leena Sjöblom
leena.sjoblom@pp.inet.fi
040 572 2469

Reseutskottet
Leena Sjöblom, Carita Isaksson, Per-Olof Nordin och Gunveig Jörkell

IT-ansvariga (webbuppdatering, IT-café m.m.)

Göran Långstedt
langstedtgoran@gmail.com
0400 127 429

Bengt Stenlund (stödperson för webben)
bengt.stenlund@abo.fi, 0400 - 521256

Handalaget
Leena Sjöblom (se ovan)

Kören 60+
Carin Åminne 
0400 323 520

Huvudvärdinna
Inga-Lill Karlsson
jennyingalill@gmail.com
040 700 9935

Medlemsregistersansvarig
Bengt Sandell
bengt.sandell@abo.fi
040 508 5662

Representant i Åbo stads äldreråd
Per-Olof Nordin
perolofnordin@gmail.com
040 750 9089

Föreningens bankuppgifter
Liedon Säästöpankki FI92 4309 0010 2078 27

Svenska Pensionärsförbundet
Annegatan 25 A, 3 vån.
Pb 129
00101 Helsingfors
tfn 020 72 888 10
kansliet@spfpension.fi

SPF:s kansli i Åboland
Pargas

Ombudsman i Åboland:
Mona Lehtonen
tfn 020 72 888 16
mona.lehtonen@spfpension.fi