Åbo Svenska Pensionärsklubb

Kontakta oss

Har du frågor om föreningen? Eller önskar du något visst program? Vi står gärna till tjänst. Nedan hittar du kontaktuppgifter till bland annat styrelsen, övriga ansvarspersoner samt till Svenska pensionärsförbundet och SPF i Åboland.
 

Styrelsen 2023

Bengt Sandell, ordförande
bengt.sandell@abo.fi
040 508 5662

Inga-Lill Karlsson, viceordförande
jennyingalill@gmail.com
040 700 9935

Carita Isaksson, kassör
cisaksso@abo.fi
040 720 9580

Maj-Len Henriks-Eckerman, sekreterare
majlenhe@gmail.com
040 5422170

Leena Sjöblom, resekoordinator och medlemsregisteransvarig
leena.m.sjoblom@gmail.com  (Obs! epostadressen har ändrats)
040 572 2469

Margita Vainio
margita.vainio@gmail.com
040 551 4268

Gunveig Jörkell
gunveig.jorkell@gmail.com
040 567 9527

Barbro Sipilä
barbro.sipila@kolumbus.fi
040 523 4529

Ralf Westerén
ralf_westeren@hotmail.com
040 7185689

 

Representanter i Pensionärsförbundet

Förbundsstyrelsen: Jan-Peter Kullberg, ersättare Kristina von Weissenberg

Styrelsen för Region Åboland: Bengt Sandell

Resekommittén: Leena Sjöblom

 

Övriga kontakter

Motion allmänt
Jan-Peter Kullberg
janpeterkullberg@gmail.com
040 707 4317

Stavgångarna
Mona Blok
mona.blok.andersen@gmail.com
040 520 3269

Petanque-spel
Jan-Peter Kullberg

Motion  och kultur
Gunvor Sandström
050 322 0126
Marianne Blom
050 596 7238

Seniordansarna
Ragni Höglund
045 175 4800

Samtalscafé
Inga-Lill Karlsson

Programkommittén
Inga-Lill Karlsson (sammankallare), Carita Isaksson, Gunveig Jörkell, Bengt Sandell, Leena Sjöblom och Margita Vainio

Reseutskottet
Leena Sjöblom, Carita Isaksson och Gunveig Jörkell

IT-ansvariga (webbuppdatering, IT-café m.m.)
NN

Huvudvärdinna
Inga-Lill Karlsson

Medlemsregistersansvarig
Leena Sjöblom

Representant i Åbo stads äldreråd
Margita Vainio

Redaktionen för klubbens hemsidor består av:
Henning Grönroos, redaktör
henning.gronroos@abo.fi

Carita Isaksson, uppdaterar aktuell information
Leena Sjöblom, uppdaterar information bl.a. reseaktiveter, teaterbesök mm.
Jan-Peter Kullberg, informerar om motionsverksamheter


Föreningens bankuppgifter
Ålandsbanken FI75 6601 0010 7439 79

Svenska Pensionärsförbundet
Annegatan 25 A, 3 vån.
Pb 129
00101 Helsingfors
tfn 040 578 0415
kansliet@spfpension.fi

SPF:s kansli i Åboland
Pargas

Ombudsman i Åboland:
Mona Lehtonen
tfn 040 353 9905
mona.lehtonen@spfpension.fi