Åbo Svenska Pensionärsklubb

PROMENADER MED ELLER UTAN STAVAR. Antalet deltagare varierar mellan 10 och 15 deltagare, men flera ryms med för alla kan, av en eller annan orsak, inte vara med alla gånger. Starterna sker varannan gång från Åbo domkyrka och varannan gång från något annat angivet håll i staden. SE KALENDERN.  Vi vill lära känna vår stad - se var det finns trevliga motionsbanor. Då vi startar från Domkyrkan går vandringen upp till Hallis och över Hallisbron och tillbaka på andra sidan ån, därefter intar vi kaffe med gott kaffebröd på Fabbes café. Man kan även inta sin lunch där. Om någon tycker att det blir för långt att gå ända upp till Hallis och tillbaka – vi är ju dock pensionärer - tar hen av vid Tomasbron eller järnvägsbron och inväntar oss andra på caféet. Start kl. 10, varannan vecka från Domkyrkan och varannan vecka från särskilt anmäld plats. Gruppen leds av Birgitta Gammals (tel. 050-3771736).

I PETANQUE-SPELET samlas vi i april - oktober vid Kuppis paviljong måndagar kl. 13. Information om höstterminens  start finns i Aktuellt.  Vi önskar att flera pensionärer kommer med i petanque-spelet. Observera, att även om någon måste använda käpp, rollator eller rullstol kan hen delta i spelet. Efteråt kan vi ta en kaffestund i caféet i Kuppis. Det går också att inta lunch där tillsammans med trevliga petanquespelare. Var välkomna alla som är intresserade! Ingen anmälan behövs. Publik är också välkommen! Om Du har frågor ring Inga-Lill, tel. 040 700 99 35.

Inneträningarna under perioden januari – mars arrangeras varje måndag kl 12-14 i gamla Hellasfabriken i Kärsämäki, Kärsämäkivägen 35, ingång från gården port B, IV våningen. Buss nr 1 till flygfältet stannar precis utanför byggnaden (Leaf-arena). Kontaktperson: Jan-Peter Kullberg, 040-7074317.

Vi träningsspelar

10.2.

17.2.

24.2

2.3.

9.3.

16.3.

23.3.

30.3.