Åbo Svenska Pensionärsklubb

MOTIONSVERKSAMHETEN INOM FÖRENINGEN

Motionsverksamheten petanque-spelet, stavgång, och seniordansen kom igång på allvar redan hösten 2015 och fortsätter nu som vanligt, förutom en kort paus under jul- och nyårshelgerna samt under sommarmånaderna.

Under några år har vi fått ta del av olika gymkurser ordnade av stadens svenska fritidssektor. Mera information nedan

STAVGÅNG=PROMENADER MED ELLER UTAN STAVAR.
Stavgångarna på väg vid Hallisforsen 29.9.2020 kl 10Antalet deltagare varierar mellan 10 och 15 deltagare, men flera ryms med för alla kan, av en eller annan orsak, inte vara med alla gånger. Starterna sker varannan gång från Åbo domkyrka och varannan gång från något annat angivet håll i staden. SE KALENDERN.  Vi vill lära känna vår stad - se var det finns trevliga motionsbanor. Då vi startar från Domkyrkan går vandringen upp till Hallis och över Hallisbron och tillbaka på andra sidan ån, därefter intar vi kaffe med gott kaffebröd på Fabbes café. Man kan även inta sin lunch där. Om någon tycker att det blir för långt att gå ända upp till Hallis och tillbaka – vi är ju dock pensionärer - tar hen av vid Tomasbron eller järnvägsbron och inväntar oss andra på caféet. Start kl. 10, varannan vecka från Domkyrkan och varannan vecka från särskilt anmäld plats. Gruppen leds av Birgitta Gammals (tel. 050-3771736).

Information om gångtider och -platser finns i Kalendern

Stavgångarna, med och
utan stavar, poserar på sin rutt ca 1,5 km nordost om Hallisforsen 29.9.2020 kl 10.15. Aura å i bakgr.
Delt. fr vänster Margita Holmberg, Inger Sjöholm, Seija Ahlqvist, Gunvor Sandström, Marianne Blom, Birgitta Gammals, Mona Blok.
Jan-Peter Kullberg tog fotot.
På övre bilden har gruppen just startat från Hallisforsen.

 

Tillbaka