Åbo Svenska Pensionärsklubb

MOTIONSVERKSAMHETEN INOM FÖRENINGEN

Motionsverksamheten petanque-spelet, stavgång, och seniordansen kom igång på allvar redan hösten 2015 och fortsätter nu som vanligt, förutom en kort paus under jul- och nyårshelgerna samt under sommarmånaderna.

Under några år har vi fått ta del av olika gymkurser ordnade av stadens svenska fritidssektor. Mera information nedan

STAVGÅNG=PROMENADER MED ELLER UTAN STAVAR.
Antalet deltagare varierar mellan 10 och 15 deltagare, men flera ryms med för alla kan, av en eller annan orsak, inte vara med alla gånger. Starterna sker ca var tredje gång från Åbo domkyrka och däremellan från något annan angiven plats i staden. SE KALENDERN.  Vi vill lära känna vår stad - se var det finns trevliga motionsbanor. Då vi t.ex. startar från Domkyrkan går vandringen upp till Hallis och över Hallisbron och tillbaka på andra sidan ån, därefter intar vi kaffe med gott kaffebröd på Fabbes café. Man kan även inta sin lunch där. Om någon tycker att det blir för långt att gå ända upp till Hallis och tillbaka – vi är ju dock pensionärer - tar hen av vid Tomasbron eller järnvägsbron och inväntar oss andra på caféet. Vi startar alla vandringar kl 10. Gruppen leds av Mona Blok (tel. 040-5203269).


OBS. Alla vandringsplatser är valda så att man kan välja kortare eller längre sträcka beroende på hur man känner sig. Och man får alltid sällskap. Och vi samlas alltid kring en kopp kaffe efteråt.


Information om gångtider och -platser finns i Kalendern 
                                                             

Härlig promenad i "vårvädret" på Runsala, Honkapirtti april 5.4.2022.
Tre deltagare: t.v. Marita Larjo och t.h. Mona Blok + fotografen J-Pk

Igen en härlig promenad i "vårvädret" på Runsala, Honkapirtti 28.3.2023.
Tre deltagare: t.v. Mona Blok och t.h. Gunvor Sandström + fotografen J-Pk
20 cm nysnö.

Tillbaka