Åbo Svenska Pensionärsklubb

PROMENADER MED ELLER UTAN STAVAR. Antalet deltagare varierar mellan 10 och 15 deltagare, men flera ryms med för alla kan, av en eller annan orsak, inte vara med alla gånger. Starterna sker varannan gång från Åbo domkyrka och varannan gång från något annat angivet håll i staden. SE KALENDERN.  Vi vill lära känna vår stad - se var det finns trevliga motionsbanor. Då vi startar från Domkyrkan går vandringen upp till Hallis och över Hallisbron och tillbaka på andra sidan ån, därefter intar vi kaffe med gott kaffebröd på Fabbes café. Man kan även inta sin lunch där. Om någon tycker att det blir för långt att gå ända upp till Hallis och tillbaka – vi är ju dock pensionärer - tar hen av vid Tomasbron eller järnvägsbron och inväntar oss andra på caféet. Start kl. 10, varannan vecka från Domkyrkan och varannan vecka från särskilt anmäld plats. Gruppen leds av Birgitta Gammals (tel. 050-3771736).

I PETANQUE-SPELET har återupptagits 8 juni på programmet efter ett långt avbrott.
Meningen  är att aktiviteten fortgår tillsvidare under sommaren måndagar kl. 11 på Kuppis plan.
Innan spelet möts vi vid Kuppis paviljong, där vi också efteråt samlas för en kaffestund. Stället erbjuder också lunchmöjlighet.
Vi önskar att flera pensionärer kommer med i petanque-spelet. Observera, att även om någon måste använda käpp, rollator eller rullstol kan hen delta i spelet.
Var välkomna alla som är intresserade! Ingen anmälan behövs. Publik är också välkommen! Om Du har frågor ring J-P. Kullberg, tel. 040 707 4317