Åbo Svenska Pensionärsklubb

PETANQUE-SPELET
Inomhussäsongen i gla Hellasfabriken i Kärsämäki har börjat. Måndagar kl. 11


Vi önskar att flera pensionärer kommer med i petanque-spelet. Observera, att även om någon måste använda käpp, rollator eller rullstol kan hen delta i spelet. Publik är också välkommen!


Var välkomna alla som är intresserade! Ingen anmälan behövs. Om Du har frågor ring J-P. Kullberg, tel. 040 707 4317

Mera om petanque klicka här.

Petanque-regler

Tillbaka

12.6.2023
KLUBBKAMP mot lag från Korpo pensionärsförening.
Vi spelar petanque-planerna i Kuppis-parken.
5 st 3-mannalag per förening - alla mot alla.