Åbo Svenska Pensionärsklubb

PETANQUE-SPELET
Utomhussäsongen i Kuppisparken har börjat. Måndagar kl. 11-13


Vi önskar att flera pensionärer kommer med i petanque-spelet. Observera, att även om någon måste använda käpp, rollator eller rullstol kan hen delta i spelet. Publik är också välkommen!


Var välkomna alla som är intresserade! Ingen anmälan behövs. Om Du har frågor ring J-P. Kullberg, tel. 040 707 4317

Mera om petanque klicka här.

Petanque-regler

Tillbaka

---------------------------------------------------------

TÄVLINGSSPEL - PÅ LEK OCH ALLVAR

Svenska pensionärsförbundets (SPF) mästerskap i boule/petanque går av stapeln 29.8.2023 i Oravais

Till mästerskapen kvalificerade sig via SPF Åbolands mästerskap (se bild nedan) två lag från Åbo:

Åbo 1: Juhani Pörtfors, Leena Sjöblom, Jan-Peter Kullberg

Åbo 2: Lars-Olof Rejström, Carita Isaksson, Rosita Backman

I SPF Åbolands boule-/petanque-mästerskap 31.7.2023 deltog Åbo-klubben med fem (5) lag (tre spelare per lag). Bäst klarade sig Åbo 5 med Monica Andersson, Juhani Pörtfors och Hjördis Kullberg som blev 8:e av 28 lag.

Efter avslutat mästerskap ställde åbospelarna upp för lagporträtt.

Som synes blir man glad av att spela petanque!


Övre raden fr.v. Lars-Olof Rejström, Juhani Pörtfors, Rosita Backman, Christina Ginström, Hjördis kullberg, Märtha Pettersson, Monica Andersson, Leena Sjöblom
Nedre raden fr.v. Carita Isaksson, Rita Nordström, Birgitta Gammals, Marita Larjo, Börje Grönblom, Barbro Kanerva, Christina Stenbäck.

Foto: Christian Kvarnström