Åbo Svenska Pensionärsklubb

PETANQUE-SPELET
har återupptagits 8 juni på programmet efter ett långt avbrott.

Meningen  är att aktiviteten fortgår tillsvidare under juni-september måndagar kl. 11 på Kuppis plan.
Innan spelet möts vi vid Kuppis paviljong, där vi också efteråt samlas för en kaffestund. Stället erbjuder också lunchmöjlighet.
Vi önskar att flera pensionärer kommer med i petanque-spelet. Observera, att även om någon måste använda käpp, rollator eller rullstol kan hen delta i spelet. Publik är också välkommen!
Den 5.10. flyttar vi inomhus och spela. Vi hyr Turun Petanque-seuras innebanor i Hellas gamla choklad-fabrik i Kärsämäki, Kärsämäkivägen 35. Tid: måndagar kl 12-14. Ingång från gårdssidan port B, IV vån. Buss nr 1 stannar precis utanför byggnaden. Intill busshållplatsen finns också P-plats. Café finns också. Mera information om innespel senare.
Var välkomna alla som är intresserade! Ingen anmälan behövs. Om Du har frågor ring J-P. Kullberg, tel. 040 707 4317

Mera om petanque klicka här.

Petanque-regler

Tillbaka