Åbo Svenska Pensionärsklubb

KULTURMOTION
"Kulturmotion" = deltaga i kulturaktivitet. Är Du intresserad av kulturella evenemang, men drar dig för att gå ensam. Hjärnan behöver också annan "motion" än motion! Kulturmotionsgruppen leds av Gunvor Sandström (tel.050 322 0126 ) och Marianne Blom (tel. 050 596 7238). Alla intresserade är välkomna med. Gruppen besöker konstutställningar, konserter och gör teaterbesök enligt särskild överenskommelse.
Om vi har nå't på gång hittar du oss i Kalendern.

 

Tillbaka