Åbo Svenska Pensionärsklubb

KULTURMOTION.  Är Du intresserad av kulturella evenemang, men drar dig för att gå ensam. Hjärnan behöver också annan motion! Kulturmotionsgruppen leds av Gunvor Sandström (tel.050 322 0126 ) och Marianne Blom (tel. 050 596 7238). Gruppen består långt av promenerarna, andra är givetvis välkomna med. Gruppen besöker konstutställningar, konserter och gör teaterbesök enligt särskild överenskommelse.

SAMTALSCAFÉ leds av Marjatta Karlsson (0400-323 120) som vid behov ger mera uppgifter. Samtalsgruppen samlas i Fingerroosstiftelsens utrymmen vid Universitetsgatan 24 efter särskild information. Alla möten börjar kl 15.00.