Åbo Svenska Pensionärsklubb
Vilken/vilka kurser vill ni gå på? Kryssa i ett eller flera alternativ
Uppgifterna ni anger används enbart för dessa kurser och raderas då sista kursen avslutats!
Skriv siffran 3 med bokstäver: