Åbo Svenska Pensionärsklubb

IT-UTBILDNING
ordnas kontinuerligt beroende på behov och efterfrågan. Exempel på kurser som ordnats är fotokurs samt kurser i användning av smarttelefon och plattor. Kursansvarig är Göran Långstedt, 0400- 127 429, langstedtgoran@gmail.com Anmälningslistor cirkulerar vid månadsmöten och Göran ringer när kurser aktualiseras. Du kan även ringa eller maila Göran för att anmäla dig.

Anmälan kan annulleras fram till tre veckor före kursens början. Efter detta blir kursavgiften obligatorisk även om man uteblir. Kursavgiften är 30 € och erläggs kontant till Göran vid första lektionen.

Svenska Folkskolans vänner understöder kurserna och ställer utrymme gratis till förfogande vid Tavastgatan 30. Vid gårdsporten tryck på Svenska Folkskolans Vänner på port-telefonen. Första dörren genast till vänster på gården, tryck på Svenska Folkskolans Vänner på dörr-telefonen. ALLA TRÄFFAR SKER PÅ DETTA STÄLLE.

Vill du läsa mera om klubbens IT-verksamhet, tryck här.

Kursexempel:

1. Grunderna i surfplattor och smarttelefoner samt anskaffningar

Vill du bli mera bekväm med din surfplatta eller smarttelefon och förstå hur de fungerar, är detta en kurs för dig. Vi bekantar oss med de grundläggande funktionerna, vi lär oss hur vi tryggt kan använda dem och gör dem mera användarvänliga. Vi går även igenom vilken apparat som just passar dig. Deltagarna behöver inte äga en platta eller telefon utan kursdragaren har med apparater man får pröva. Android-kompendier delas till deltagarna.

 

2. Surfplattor och smarttelefoner, fortsättning 

Vill du få mera ut av din surfplatta eller smarttelefon, är denna kurs till för dig. Denna kurs har utvecklats sedan tidigare år och behandlar bland annat nya trender och nya appar (program), samt funktionaliteter. Nya tips och trix!

 

3. Lär dig hantera foton​

Denna kurs behandlar foton. Hur flyttar man? Hur lagrar man? Hur säkerhetskopierar man? Hur städar man bort dubbletter och ”skräp”? Vi går även igenom olika kamera-appar.

 

4. Banktjänster​

Eftersom bankerna stänger alltfler kontor ställer samhället större krav på medborgarna då de skall sköta sina bankärenden. Denna kurs behandlar därför olika nätbanker och hur de fungerar. Deltagarna får personlig handledning i mån av möjlighet.

Tillbaka