Åbo Svenska Pensionärsklubb

IT-UTBILDNING
ordnas kontinuerligt beroende på behov och efterfrågan. Exempel på kurser som ordnats är fotokurs samt kurser i användning av smarttelefon och plattor.

Anmälan kan annulleras fram till tre veckor före kursens början. Efter detta blir kursavgiften obligatorisk även om man uteblir. Kursavgiften är 30 € som betalas in på ÅSP:s konto FI75 6601 0010 7439 79

Svenska Folkskolans vänner understöder kurserna och ställer utrymme gratis till förfogande vid Tavastgatan 30. Vid gårdsporten tryck på Svenska Folkskolans Vänner på port-telefonen. Första dörren genast till vänster på gården, tryck på Svenska Folkskolans Vänner på dörr-telefonen. ALLA TRÄFFAR SKER PÅ DETTA STÄLLE.

Vill du läsa mera om klubbens IT-verksamhet, tryck här.

 

IT-kurser våren 2023

 

1. Hantera dina foton på telefonen eller plattan - avverkad

Många av oss tycker om att fotografera med våra telefoner och plattor. Detta medför dock att vi förr eller senare stöter på att lagringsutrymme tar slut. Att bara ha våra bilder på telefonen och plattan medför även att det finns en risk att förlora allt ifall vi exempelvis tappar dem. Under denna kurs lär vi oss flytta våra bilder från telefonerna och plattorna till en dator, extern hårddisk och molntjänst. Allt på ett säkert sätt. Deltagarna bör ha med telefon/platta, laddare och dator. Har man kan man ta med en extern hårdisk.

 

2. Fotografera och redigera bilder med telefonen eller plattan - avverkad

Vad bör jag tänka på då jag fotograferar med telefonen eller plattan? Och hur redigerar jag bilderna för att göra dem ännu bättre? Under denna kurs lär vi grunderna i att fotografera med telefonen och plattan. Vi går igenom vad man bör tänka på då man fotograferar samt vilka tekniska hjälpmedel vi kan använda. Vi går även igenom olika appar (program) för bildredigering.

 

3. Fortsättningskurs i smarttelefoner och plattor (7.3, 14.3, 21.3 kl.13-16)

Vi arbetar vidare med våra smarttelefoner och surfplattor. Nätverksdelning, nya intressanta appar (program) och energisparandet är några saker som behandlas under kursen. Kursen lämpar sig för alla som vill få ut mera av apparaterna.

 

4. Datorhantering (28.3, 4.4, 11.4 kl. 13-16)

Under flera kurser har det dykt upp frågor beträffande datorer och dess användning. Denna kurs kommer därmed behandla grundläggande saker om datorer. Frågor som uppdateringar, virusskydd, webbläsaren, dokumenthantering mm behandlas under kursen. Deltagarna bör ha egen dator med.

 

5. Förebygga, förhindra och åtgärda kapade konton på nätet (18.4, 25.4, 2.5 kl. 13-16)

I samband med att antalet konton (Facebook, Instagram, e-post osv) vi förvaltar ökar, ökar även risken mend att någon försöker göra intrång och missbruka dessa. Det finns saker vi kan göra för att minimera riskerna och öka säkerheten. Under kursen går vi igenom vilka åtgärder vi kan göra för att förebygga och förhindra att något går på tok, samt vad vi måste göra då ett intrång skett.

 

Öppna anmälningsformuläret här

 

Tillbaka