Åbo Svenska Pensionärsklubb

IT-UTBILDNING
ordnas kontinuerligt beroende på behov och efterfrågan. Exempel på kurser som ordnats är fotokurs samt kurser i användning av smarttelefon och plattor.

Anmälan kan annulleras fram till tre veckor före kursens början. Efter detta blir kursavgiften obligatorisk även om man uteblir. Kursavgiften är 30 € som betalas in på ÅSP:s konto FI75 6601 0010 7439 79

Svenska Folkskolans vänner understöder kurserna och ställer utrymme gratis till förfogande vid Tavastgatan 30. Vid gårdsporten tryck på Svenska Folkskolans Vänner på port-telefonen. Första dörren genast till vänster på gården, tryck på Svenska Folkskolans Vänner på dörr-telefonen. ALLA TRÄFFAR SKER PÅ DETTA STÄLLE.

Vill du läsa mera om klubbens IT-verksamhet, tryck här.

IT-kursverksamheten våren 2022 som började 22 februari har avverkats till alla delar. Tack för visat intresse och hoppas vi ses på hösten under liknande former

Tillbaka