Åbo Svenska Pensionärsklubb

GYM OCH ÖVRIGA KONDITIONSAKTIVITETER.
Stadens svenskspråkiga fritidssektor erbjuder olika former av konditionstärkande aktiviteter till ett rimligt pris. S.k. ABC-kurser på Gym har ordnats några år, normalt på hösten och annonseras separat, bl.a. i Aktuellt. Pensionärerna erbjuds inträdesarmband för 40 €/halvår (8 € pant) som ger gratis inträde till simhallar och konditionssalar samt några museer. Du kan också köpa engångsbiljett i kassan i norra ändan av Kuppishallen. Emellanåt ordnas konditionsevenemang i olika former som annonseras separat i Aktuellt.

Mera allmän information om seniormotion som erbjuds av Åbo stad kommer senare.