Åbo Svenska Pensionärsklubb

GRUPPVERKSAMHETEN I PENSIONÄRSFÖRENINGEN HAR FÖLJANDE INNEHÅLL:

MOTIONSVERKSAMHETEN INOM FÖRENINGEN Motionsverksamheten stavgång, petanque-spelet och seniordansen kom i gång, på allvar, redan hösten 2015 och fortsätter detta år förutom en kort paus under jul- och nyårshelgen och under sommarmånaderna.
Under några år har vi fått ta del av olika gymkurser ordnade av stadens svenska fritidssektor. Mera ionformation nedan.

PROMENADER MED ELLER UTAN STAVAR. Antalet deltagare varierar mellan 10 och 15 deltagare, men flera ryms med för alla kan, av en eller annan orsak, inte vara med alla gånger. Starterna sker varannan gång från Åbo domkyrka och varannan gång från något annat angivet håll i staden. SE KALENDERN.  Vi vill lära känna vår stad - se var det finns trevliga motionsbanor. Då vi startar från Domkyrkan går vandringen upp till Hallis och över Hallisbron och tillbaka på andra sidan ån, därefter intar vi kaffe med gott kaffebröd på Fabbes café. Man kan även inta sin lunch där. Om någon tycker att det blir för långt att gå ända upp till Hallis och tillbaka – vi är ju dock pensionärer - tar hen av vid Tomasbron eller järnvägsbron och inväntar oss andra på caféet. Start kl10, varannan vecka från Domkyrkan och varannan vecka från särskilt anmäld plats. Gruppen leds av Birgitta Gammals (tel. 050-3771736).

GYM OCH ÖVRIGA KONDITIONSAKTIVITETER. Stadens svenskspråkiga fritidssektor erbjuder olika former av konditionstärkande aktiviteter till ett rimligt pris. S.k. ABC-kurser på Gym har ordnats några år, normalt på hösten och annonseras separat, bl.a. i Aktuellt. Pensionärerna erbjuds inträdesarmband för 40 €/halvår (8 € pant) som ger gratis inträde till simhallar och konditionssalar samt några museer. Du kan också köpa engångsbiljett i kassan i norra ändan av Kuppishallen. Emellanåt ordnas konditionsevenemang i olika former som annonseras separat i Aktuellt. Under vårterminen är vi välkomna att mitionera i Kuppis gym alla onsdagar 12.30 till 13.30. Hallen utnyttjas även av andra motionärer men vi kan ändå samarbeta, Lotta Nylund handleder oss 31.1, 21.2 och 14.3.

Lottaskonditionsträningar (Tvåspråkig grupp) Torsdagar klockan 13-14.30. Denna kurs är inte bekräftad för vårterminen. Vi återkommer.

- Kuppis idrottshalls övre våning (hallen med löpbanorna, glasdörren längst till höger är öppen). 
- Avgift: 2,50 € per gång, betalas kontant till Lotta. Timmen är avsedd för alla damer och herrar över 55 år, inte enbart ÅSP-medlemmar. Timmen består av konditionscirkel + stretching.

Mera information producerad av Lotta Nylund kan du läsa här.

KULTURMOTION. Det är många av oss som gärna skulle gå på kulturella evenemang, men drar sig för att gå ensam. Hjärnan behöver också annan motion! Kulturmotionsgruppen leds av Gunvor Sandström (tel.050 322 0126 ) och Marianne Blom (tel. 050 596 7238). Gruppen består långt av promenerarna, andra ärgivetvis välkomna med. Gruppen besöker konstutställningar, konserter och gör teaterbesök enligt särskild överenskommelse.

I PETANQUE-SPELET samlas vi, som tidigare, vid Kuppis paviljong måndagar kl. 13. Information om värterminens start kommer senare.  Vi önskar att flera pensionärer kommer med i petanque-spelet. Observera, att även om någon måste använda käpp, rollator eller rullstol kan hen delta i spelet. Efteråt kan vi ta en kaffestund i caféet i Kuppis. Det går också att inta sin lunch där tillsammans med trevliga petanquespelare. Var välkomna alla som är intresserade! Ingen anmälan behövs. Publik är också välkommen! Om Du har frågor ring Inga-Lill, tel. 040 700 99 35.

SENIORDANSARNA. I samarbete med Folkhälsan i Åbo och under ledning av Ragni Höglund (045 175 4800) dansar seniorerna alla onsdagar kl. 11.30 – 12.30 utom sommarmånaderna på Kvartersklubben, nu på Henriksgatan 9. Vanligen deltar 14 dansare.

KÖREN 60+ övar efter varje månadsmöte under ledning av Ami Taulio, tel. 040-129 2421, email: anne-marie.taulio@parnet.fi. Kören uppträder vid våra vår- och julfester. Anmälan i samband med månadsmötet. Mera uppgifter av Carin Åminne, tel. 022535921.

SAMTALSCAFÉ leds av Marjatta Karlsson (0400-323 120) som vid behov ger mera uppgifter. Samtalsgruppen samlas i Fingerroosstiftelsens utrymmen vid Universitetsgatan 24 följande måndagar : 9 och 23 oktober, 6 och 20 november. Alla möten börjar kl 15.00.

IT-UTBILDNING ordnas kontinuerligt beroende på behov och efterfrågan. Exempel på kurser som ordnats är fotokurs samt kurser i användning av smarttelefon och plattor. Kursansvarig är Göran Långstedt, 0400- 127 429, goran.langstedt@nic.fi. Anmälningslistor cirkulerar vid månadsmöten och Göran ringer när kurser aktualiseras. Du kan även ringa eller maila Göran för att anmäla dig.

Under IT-instruktören Pasi Holmbergs ledning erbjuds under våterminen 2018 följande kurser. 

Kursavgiften är 30 € och erläggs kontant till Göran vid första lektionen.
Svenska Folkskolans vänner understöder kurserna och ställer utrymme gratis till förfogande vid Tavastgatan 30, porten bredvid Olavinkrouvi, portkod 3030. Första dörren genast till vänster på gården, tryck på Svenska Folkskolans Vänner på dörr-telefonen. ALLA TRÄFFAR PÅ DETTA STÄLLE.

ÅSP:s IT-UTBILDNING VÅREN 2018

1. Surfplattor och smarttelefoner, grunderna

Är du ny användare av surfplatta/smarttelefon eller känner du dig osäker att använda den? Då är denna kurs något för dig! Under kursen går vi igenom de grundläggande funktionerna samt hur vi anpassar telefonen/plattan så att den passar just dig. Vi går bl.a. igenom hur man ställer in tiden så att skärmen inte stängs av hela tiden, hur vi kan förbättra säkerheten samt hur olika nätverk fungerar. Vi går även igenom hur man stänger av mobildata, för att undvika stora kostnader, då man reser utomlands.

2. Surfplattor och smarttelefoner, fortsättning

Vill du lära dig mera om hur din smarttelefon/surfplatta fungerar och bekanta dig med olika intressanta appar (program)? Då skall du komma med på denna kurs! Under kursen lär vi oss bl.a. hur man kan koppla sin dator eller platta till Internet med sin telefon, hur man håller koll på att minnet inte tar slut och många andra saker.

3. Komma igång med att använda en dator

I dagsläget måste man sköta många ärenden elektroniskt. Har man aldrig använt, eller känner sig osäker med datorn så är detta en kurs för dig. Under kursen går vi igenom grundläggande saker för att komma igång med datorer. Inga förkunskaper behövs utan kursen är till för sådana som önskar komma igång. Har du en dator så tar du med den men man kan även komma utan, exempelvis ifall man överväger att skaffa en.

4. Datoranvändning för dig som kan grunderna (Windows 10)

Använder du dator regelbundet men vill utöka dina kunskaper? Då är denna kurs för dig! Under kursen lär vi oss hur man effektivare kan utnyttja Internet, hur man underhåller och städar upp sin dator samt hur man hanterar bilder och dokument.

5. Molntjänster

Har du problem med att hantera bilder och dokument samt att säkerhetskopiera dem? Då skall du komma på denna kurs. Under kursen går vi igenom hur man, med hjälp av molntjänster, på ett lätt och effektivt sätt säkerhetskopierar bilder och dokument. Vi lär oss flytta bilder från telefonen eller plattan till datorn, samt hur man överför dem till en extern hårddisk.

6. Fotografering med smarttelefoner och surfplattor

Att fotografera med smarttelefoner och surfplattor är populärt. Trots att telefonerna och plattorna erbjuder flera funktioner vid fotografering så utnyttjas dessa lite. Fotograferar du med din platta eller telefon och vill bli bättre på det? Då är denna kurs för dig! Vi går igenom kamerans olika funktioner samt de senaste, trendiga apparna. Vi går även igenom olika tips för att ta bättre bilder.

7. Digitalt testamente

Vi lever  i en tid då vi lämnar ett antal konton efter oss då vi går bort. Därför är det viktigt för såväl unga som äldre, att luppgöra ett digitalt testamente som ger anhöriga befogenhet att stänga e-post, Facebook-konton och andra elektroniska konton. Under kursen bygger vi upp ett officiellt digitalt testamente åt deltagarna.