Åbo Svenska Pensionärsklubb

GRUPPVERKSAMHETEN I PENSIONÄRSFÖRENINGEN HAR FÖLJANDE INNEHÅLL:


HÖSTTERMINEN 2019, mera information kommer.

MOTIONSVERKSAMHETEN INOM FÖRENINGEN Motionsverksamheten stavgång, petanque-spelet och seniordansen kom i gång, på allvar, redan hösten 2015 och fortsätter detta år förutom en kort paus under jul- och nyårshelgen och under sommarmånaderna.
Under några år har vi fått ta del av olika gymkurser ordnade av stadens svenska fritidssektor. Mera ionformation nedan.

PROMENADER MED ELLER UTAN STAVAR. Antalet deltagare varierar mellan 10 och 15 deltagare, men flera ryms med för alla kan, av en eller annan orsak, inte vara med alla gånger. Starterna sker varannan gång från Åbo domkyrka och varannan gång från något annat angivet håll i staden. SE KALENDERN.  Vi vill lära känna vår stad - se var det finns trevliga motionsbanor. Då vi startar från Domkyrkan går vandringen upp till Hallis och över Hallisbron och tillbaka på andra sidan ån, därefter intar vi kaffe med gott kaffebröd på Fabbes café. Man kan även inta sin lunch där. Om någon tycker att det blir för långt att gå ända upp till Hallis och tillbaka – vi är ju dock pensionärer - tar hen av vid Tomasbron eller järnvägsbron och inväntar oss andra på caféet. Start kl. 10, varannan vecka från Domkyrkan och varannan vecka från särskilt anmäld plats. Gruppen leds av Birgitta Gammals (tel. 050-3771736).

GYM OCH ÖVRIGA KONDITIONSAKTIVITETER. Stadens svenskspråkiga fritidssektor erbjuder olika former av konditionstärkande aktiviteter till ett rimligt pris. S.k. ABC-kurser på Gym har ordnats några år, normalt på hösten och annonseras separat, bl.a. i Aktuellt. Pensionärerna erbjuds inträdesarmband för 40 €/halvår (8 € pant) som ger gratis inträde till simhallar och konditionssalar samt några museer. Du kan också köpa engångsbiljett i kassan i norra ändan av Kuppishallen. Emellanåt ordnas konditionsevenemang i olika former som annonseras separat i Aktuellt.  Verksamheten hösten 2019 presenteras här.

Mera allmän information om motionsprogram som erbjuds av Åbo stad kan du läsa här.

 

HANDARBETSGRUPPEN HANDALAGET

Handalagets program för höstterminen 2019

Allmänt: - Vi träffas regelbundet den andra måndagen i varje månad kl 13.00-15.00. Alla är hjärtligt välkomna till månadsträffarna - till specialkurserna krävs förhandsanmälning. Kontakta Leena eller Hjördis om du är osäker. - Vad skulle du vilja göra i hantverkets tecken? Meddela Leena eller Hjördis. - Fler kortkurser är under planering bl.a. med Kurala bybacke. Följ informationen på vår hemsida. Mera information nedanför.

ETT FRÅGEFORMULÄR DÄR DU KAN FRAMFÖRA ÖNSKEMÅL OM KOMMANDE VERKSAMHET HITTAR DU HÄR. DU KAN PRINTA FORMULÄRET OCH GE TILL LEENA ELLER HJÖRDIS.

TRÄFFAR HÖSTTERMINEN 2019

Handarbetscafé

9.9.2019  kl 13-15    Handarbetscafé på Café Villa Vinden, Observatorieg. 2

14.10.2019  kl 13-15 Handarbetscafé på Café Villa vinden, Observatorieg. 2

11.11.2019 kl 13-15 Handarbetscafé på Café Villa Vinden, Observatorieg. 2

9.12.2019 kl 13-15  Handarbetscafé på Café Villa Vinden, Observatorieg. 2

Annan verksamhet

9.-11.10.2019   Vi deltar i SeniorFesten på Café Villa Vinden med en utställning i deras konsertsal av vad vi har gjort.

Det gör ingenting om det är ofärdiga hantverk, tvärtom blir utställningen mera intressant då. Kontakta Leena eller Inga-Lill för närmare information om vart och när materialet kan lämnas in.

 

11.11.2019        kl 11-15              Julkortsverkstad på Café Villa Vinden, Observatoriegatan 2 i samarbete med Villa Vinden.
Inga-Lill ger en introduktion i textning (2 olika stilar). Närmare
information om julkortsverkstaden kommer senare.

15.11.2019        kl 9-18   Vi besöker Suomen Kädentaidot –mässan (Hantverksmässan) i Tammerfors.
 Anmäl ditt intresse till Leena Sjöblom, e-post leena.sjoblom@pp.inet.fi, tel  040 572 2469. Priset är tillsvidare öppet men kommer att ligga runt 35-40€ inklusive bussresa och inträdesbiljett. Minst 20 personer behövs för att resan skall bli av.
 

BILDER FRÅN FÖRSTA KERAMIKKURSEN HÄR

BILDER AV KURSENS SLUTPRODUKTER HÄR

Kontaktpersoner:
- Leena Sjöblom, tel 040 572 2469, e-post: leena.sjoblom@pp.inet.fi
- Hjördis Kullberg, tel 040 831 3750, e-post: hkullberg@hotmail.com

 

KULTURMOTION.  Är Du intresserad av kulturella evenemang, men drar dig för att gå ensam. Hjärnan behöver också annan motion! Kulturmotionsgruppen leds av Gunvor Sandström (tel.050 322 0126 ) och Marianne Blom (tel. 050 596 7238). Gruppen består långt av promenerarna, andra är givetvis välkomna med. Gruppen besöker konstutställningar, konserter och gör teaterbesök enligt särskild överenskommelse.

I PETANQUE-SPELET samlas vi, som tidigare, vid Kuppis paviljong måndagar kl. 13. Information om höstterminens  start finns i Aktuellt.  Vi önskar att flera pensionärer kommer med i petanque-spelet. Observera, att även om någon måste använda käpp, rollator eller rullstol kan hen delta i spelet. Efteråt kan vi ta en kaffestund i caféet i Kuppis. Det går också att inta lunch där tillsammans med trevliga petanquespelare. Var välkomna alla som är intresserade! Ingen anmälan behövs. Publik är också välkommen! Om Du har frågor ring Inga-Lill, tel. 040 700 99 35.

SENIORDANSARNA. I samarbete med Folkhälsan i Åbo och under ledning av Ragni Höglund (045 175 4800) dansar seniorerna alla onsdagar kl. 11.00 – 12.30 utom sommarmånaderna på Kvartersklubben, nu på Henriksgatan 9. Vanligen deltar 14 dansare.

KÖREN 60+ övar efter varje månadsmöte under ledning av Alisa Nyström , tel. , email: . Kören uppträder vid våra vår- och julfester. Anmälan i samband med månadsmötet. Mera uppgifter av Carin Åminne, tel. 022535921.

SAMTALSCAFÉ leds av Marjatta Karlsson (0400-323 120) som vid behov ger mera uppgifter. Samtalsgruppen samlas i Fingerroosstiftelsens utrymmen vid Universitetsgatan 24 efter särskild information. Alla möten börjar kl 15.00.

IT-UTBILDNING ordnas kontinuerligt beroende på behov och efterfrågan. Exempel på kurser som ordnats är fotokurs samt kurser i användning av smarttelefon och plattor. Kursansvarig är Göran Långstedt, 0400- 127 429, langstedtgoran@gmail.com. Anmälningslistor cirkulerar vid månadsmöten och Göran ringer när kurser aktualiseras. Du kan även ringa eller maila Göran för att anmäla dig.

Under IT-instruktören Pasi Holmbergs ledning erbjöds under hösten/vintern 2018 följande kurser. 

Anmälan kan annulleras fram till tre veckor före kursens början. Efter detta blir kursavgiften obligatorisk även om man uteblir. Kursavgiften är 30 € och erläggs kontant till Göran vid första lektionen.
Svenska Folkskolans vänner understöder kurserna och ställer utrymme gratis till förfogande vid Tavastgatan 30, porten bredvid Olavinkrouvi, portkod 3030. Första dörren genast till vänster på gården, tryck på Svenska Folkskolans Vänner på dörr-telefonen. ALLA TRÄFFAR PÅ DETTA STÄLLE.

IT-kurser hösten 2019

 

1. Grunderna i surfplattor och smarttelefoner samt anskaffningar (24.9, 1.10, 8.10 kl. 13-16)

Vill du bli mera bekväm med din surfplatta eller smarttelefon och förstå hur de fungerar, är detta en kurs för dig. Vi bekantar oss med de grundläggande funktionerna, vi lär oss hur vi tryggt kan använda dem och gör dem mera användarvänliga. Vi går även igenom vilken apparat som just passar dig. Deltagarna behöver inte äga en platta eller telefon utan kursdragaren har med apparater man får pröva.

 

2. Surfplattor och smarttelefoner, fortsättning (15.10, 29.10, 5.11 kl. 13-16)

Vill du få mera ut av din surfplatta eller smarttelefon, är denna kurs till för dig. Denna kurs har utvecklats sedan tidigare år och behandlar bland annat nya trender och nya appar (program), samt funktionaliteter. Nya tips och trix!

 

3. Vad betalar jag för i hemmet? (12.11, 19.11, 26.11 kl. 13-16)

Tyvärr  betalar många seniorer (och andra) stora summor månatligen, eftersom försäljarna i dagsläget ”trycker på oss” en massa onödiga saker. Denna kurs går igenom bl.a. nätverk, abonnemang och hur vi kan minska våra utgifter för olika abonnemang..

 

4. Datorhantering (3.12, 10.12, 17.12 kl. 13-16)

Denna kurs behandlar enbart datorer, INTE telefoner och plattor! Deltagarna bör ha grundläggande kunskaper med datorer. Under kursen går vi igenom bland annat hur man installerar program, olika virusskydd samt hur man maximerar livslängden på sin dator.

NI KOMMER TILL ANMÄLNINGSFORMULÄRET GENOM ATT KLICKA HÄR