Åbo Svenska Pensionärsklubb

VIKTIGT ATT VETA OM JURIDIK

Ett tema i Gamla rävars och grå pantrars vårprogram handlar om att skaffa sig praktiska kunskaper i juridik.
Hur går en rättsprocess till? Hur arbetar våra domstolar? Vad innebär domstolsmedling? Hur går medling till i praktiken? Hur ska ett testamente se ut för att vara giltigt och varför är en intressebevakningsfullmakt så viktig?

På grund av Coronaepidemin är alla tillställningar i projektet tillsvidare inställda. Åbo 12.3.2020.

 

Inom temat VIKTIGT ATT VETA OM JURIDIK ordnas:

 

11.3 Om civilrättsprocesser och tingsrättens verksamhet 
18.3 Testamente - fördelar och alternativ  Advokaten och vicehäradshövdingen Lotta Laineenkare       OBS!  Anmälningar till Arbis i vanlig ordning. Öppen för alla intresserade.
31.3 Medling i praktiken. Medlingshandledare Mona Bischoff och medlare Siw Törnroos informerar.
1.4 Intressebevakning genom fullmakt  Advokaten och vicehäradshövdingen Lotta Laineenkare  
Föreläsningen ordnas av Åbo Arbis, OBS! Anmälningar till Arbis i vanlig ordning!

 

 

 

11.3 Om civilrättsprocesser och tingsrättens verksamhet

En säkerligen intressant föreläsning med påföljande diskussion som hålls av Nina Wahlstedt och Elise Salpaoja som båda är svenskspråkiga tingsdomare vid Egentliga Finlands tingsrätt.

Tidpunkt: Onsdag 11.3.2020, kl. 15.30 - 17.30

Plats: Åbo rättscenter, Lasarettsgatan 2-4, Åbo


 

18.3 Testamente - fördelar och alternativ.

Varför är det så viktigt att upprätta ett testamente? Vilka är fördelarna med ett testamente? Vilka olika typer av testamente finns det? Hur kan man garantera att ett testamente är giltigt? Kursavgift för förhandsanmälda 8 € - vid dörren 12 €. 

Svaren på bl.a. de här frågorna ger advokaten och vicehäradshövdingen Lotta Laineenkare. Hon har arbetat närmare 20 år med familje- och arvsrätt.

Antal platser: Maximalt antal platser 100, Lediga platser.

Undervisningsställe: , Kaskisgatan 5, 20 Åbo

Anmälningar till Arbis i vanlig ordning. Öppen för alla intresserade.

Tidpunkt: Onsdag 18.3.2020, kl. 18.15 - 19.45

Plats: Arbis, Åbo Svenska Arbetarinstitut,Gatuplan. Rum 109, Kaskisgatan 5, Åbo

 

 

31.3 Medling i praktiken. Det finns mycket kunskap att inhämta inom det här temat. Mycket som det kan vara bra och nödvändigt att känna till för gemene man och kvinna!
Medlingshandledare Mona Bischoff och medlare Siw Törnroos informerar.

På grund av Coronaepidemin är alla tillställningar i projektet tillsvidare inställda. Åbo 12.3.2020.

Tidpunkt: Tisdag 31.3 kl. 17.00 - 19.00

Plats: Egentliga Finlands medlingsbyrå, Allégatan 2, Åbo

 

Om du vill läsa mer om medling så finns det på Åbo stads webbsida ytterligare information (på finska).

Senast 20.2 kan man ansöka om att bli antagen till utbildning. På Åbo stads webbsida finns mer info om antagningsprocessen (på finska).

 


 

1.4 Intressebevakning genom fullmakt.

Vem av oss kan när som helst drabbas av en olycka eller en plötslig sjukdomsattack som gör att vi själva inte kan sköta vår ekonomi eller våra juridiska frågor. Vem har då rätt ta hand om våra angelägenheter? Detsamma gäller om vi senare i livet drabbas t.ex. av en minnessjukdom. Det är inte automatiskt någon nära anhörig. Ett sätt att få sin egen vilja beaktad vid en sådan livssituation är att skriva en intressebevakningsfullmakt. Men hur gör man det och vem bestämmer när den träder ikraft? Vilka är fördelarna och eventuella nackdelar med en intressebevakningsfullmakt? Svaren på bl.a. de här frågorna ger advokaten och vicehäradshövdingen Lotta Laineenkare. Hon har arbetat i över tio år med intressebevakningsfullmakter och närmare 20 år med familje- och arvsrätt. Kursavgift för förhandsanmälda 8 € - vid dörren 12 €. Maximalt antal platser 45,
Föreläsningen ordnas av Åbo Arbis, är öppen för alla intresserade och hålls av vicehäradshövding Lotta Laineenkare. OBS! Anmälningar till Arbis i vanlig ordning!

Tidpunkt: Onsdag 1.4.2020, kl. 18.15 - 19.45

Plats: Arbis, Åbo Svenska Arbetarinstitut, 5 vån. Rum 520, Auditoriet, Kaskisgatan 5, Åbo