Åbo Svenska Pensionärsklubb

VIKTIGT ATT VETA OM JURIDIK

Detta temaområde genomförde vi år 2020. Tack till alla som deltog!

Ett tema i Gamla rävars och grå pantrars vårprogram handlar om att skaffa sig praktiska kunskaper i juridik.
Hur går en rättsprocess till? Hur arbetar våra domstolar? Vad innebär domstolsmedling? Hur går medling till i praktiken? Hur ska ett testamente se ut för att vara giltigt och varför är en intressebevakningsfullmakt så viktig?

 

Inom temat VIKTIGT ATT VETA OM JURIDIK

 

11.3.2020 Om civilrättsprocesser och tingsrättens verksamhet


11.11.2020 Testamente - fördelar och alternativ  Advokaten och vicehäradshövdingen Lotta Laineenkare       OBS!  Anmälningar till Arbis i vanlig ordning.


INSTÄLLD vecka 47 Medling i praktiken. Medlingshandledare Mona Bischoff och medlare Siw Törnroos informerar.

 

INSTÄLLD  9.12.2020 Intressebevakning genom fullmakt  Advokaten och vicehäradshövdingen Lotta Laineenkare  
Föreläsningen ordnas av Åbo Arbis, OBS! Anmälningar till Arbis i vanlig ordning!

 

 

 

11.3.2020 Om civilrättsprocesser och tingsrättens verksamhet

En säkerligen intressant föreläsning med påföljande diskussion som hålls av Nina Wahlstedt och Elise Salpaoja som båda är svenskspråkiga tingsdomare vid Egentliga Finlands tingsrätt.

Tidpunkt: Onsdag 11.3.2020, kl. 15.30 - 17.30

Plats: Åbo rättscenter, Lasarettsgatan 2-4, Åbo


 

11.11.2020 Testamente - fördelar och alternativ.

Varför är det så viktigt att upprätta ett testamente? Vilka är fördelarna med ett testamente? Vilka olika typer av testamente finns det? Hur kan man garantera att ett testamente är giltigt?

Svaren på bl.a. de här frågorna ger advokaten och vicehäradshövdingen Lotta Laineenkare. Hon har arbetat närmare 20 år med familje- och arvsrätt.

Undervisningsställe: , Kaskisgatan 5, 20 Åbo

Anmälningar till Arbis i vanlig ordning. Öppen för alla intresserade.

Tidpunkt: 11.11.2020, kl. 18.15 - 19.45

Plats: Arbis, Åbo Svenska Arbetarinstitut,Gatuplan. Rum 109, Kaskisgatan 5, Åbo

 

 

ORDNAS SENARE v. 47 Medling i praktiken. Det finns mycket kunskap att inhämta inom det här temat. Mycket som det kan vara bra och nödvändigt att känna till för gemene man och kvinna!
Medlingshandledare Mona Bischoff och medlare Siw Törnroos informerar.

Tidpunkt: Datum fastställs senare

Plats: Egentliga Finlands medlingsbyrå, Allégatan 2, Åbo


ORDNAS SENARE  Intressebevakning genom fullmakt.

Vem av oss kan när som helst drabbas av en olycka eller en plötslig sjukdomsattack som gör att vi själva inte kan sköta vår ekonomi eller våra juridiska frågor. Vem har då rätt ta hand om våra angelägenheter? Detsamma gäller om vi senare i livet drabbas t.ex. av en minnessjukdom. Det är inte automatiskt någon nära anhörig. Ett sätt att få sin egen vilja beaktad vid en sådan livssituation är att skriva en intressebevakningsfullmakt. Men hur gör man det och vem bestämmer när den träder ikraft? Vilka är fördelarna och eventuella nackdelar med en intressebevakningsfullmakt? Svaren på bl.a. de här frågorna ger advokaten och vicehäradshövdingen Lotta Laineenkare. Hon har arbetat i över tio år med intressebevakningsfullmakter och närmare 20 år med familje- och arvsrätt.
Föreläsningen ordnas av Åbo Arbis, är öppen för alla intresserade och hålls av vicehäradshövding Lotta Laineenkare. OBS! Anmälningar till Arbis i vanlig ordning!

Tidpunkt: 9.12.2020, kl. 18.15 - 19.45

Plats: Arbis, Åbo Svenska Arbetarinstitut, 5 vån. Rum 520, Auditoriet, Kaskisgatan 5, Åbo