Åbo Svenska Pensionärsklubb

NÄRHET OCH ENSAMHET

Ett tema har vi kallat NÄRHET OCH ENSAMHET och det ska handla om att må bra och att känna sig skruttig. Känslor som vi alla har nån gång och allt emellanåt. Temat kan handla om när och hur vi upplever lycka, hur vi klarar av förluster och sorg, hur parförhållanden och nära relationer förändras med åldern, hur viktigt det är att ha vänner och vara en vän. Om framtidsdrömmar och om att livet är ändligt.

 

Temaområdet NÄRHET OCH ENSAMHET:

När Livet tar en vändning Samtal och diskussion med författarna Gerd Kummel-Kunnas och Kaj Kunnas

Tidpunkt: 28.4.2021, kl. 18.30

Plats: Mötesapplikationen Zoom

Antalet deltagare är inte begränsat.