Åbo Svenska Pensionärsklubb

HJÄRNAN OCH MINNET

Detta temaområde genomförde vi år 2020. Tack till alla som deltog!

Ett tema som många funderar på har med minnet att göra.

Ett tema som många funderar på har med minnet att göra. Det går så mycket tid åt att försöka komma ihåg platser och namn, att hitta saker och att minnas tillställningar utan kalender. Kanske är det här helt naturligt? Många drabbas idag av minnessjukdomar och som det ibland verkar i allt lägre åldrar och många har anhöriga som drabbas. För alla dem har livet och vardagen tagit en ny vändning.

 

Måndagen den 16.11.2020 kl 13-15.00 diskuterar vi vårdvilja i en liten grupp på Villa Vinden. Den som vill kan gärna delta i Villa Vindens lunch före träffen.

Geriatriker Karen Westerholm i Åbo har utarbetat ett förslag till formulär och hon skriver i sin ingress så här: "Då man inom vården bedömer behandlingens tyngdpunkt - symptomlindrande eller botande - är din livskvalitet en av de viktigaste utvärderingsfaktorerna".

I första hand utgår vi från Karens förslag men också andra förslag kan vi naturligtvis utforska. Tycker vi att det finns behov att följa upp diskussionen med en träff med Karen så går det sannolikt att ordna senare.

På grund av coronarestriktionerna - och temats karaktär - är deltagarantalet begränsat. Hygien- och avståndsrekommendationerna beaktas.


Inom projektet ordnas om hjärnan och minnet:


27.2 Hjärnan och minnet Föreläsning med forskare Mira Karrasch
21.9 Samtal om anhörigvård  Då en anhörig insjuknar i Alzheimer och hur livet förändras.
7.10 Den fysiska träningens betydelse för minnet  Hur ska du upprätthålla och utveckla minnesfunktionerna?

Geriatriker Karen Westerholms blankett för Vårdvilja hittar du här.

 

27.2.2020 Hjärnan och minnet

Föreläsare är Mira Karrasch som är docent i klinisk neuropsykologi och som i sin forskning fokuserat på minnet hos äldre personer. Mira är också en mycket bra lärare så det kommer också att finnas tid för frågor och diskussion.

Tidpunkt: Torsdag 27.2.2020, kl. 18.00 - 20.00

Plats: Villa Vinden, Observatoriegatan 2, Åbo


 

7.10 Den fysiska träningens betydelse för minnet

Lilja Öhman och Johan Lindberg om den fysiska träningens betydelse för att upprätthålla och utveckla minnesfunktionerna. Korsord och sudoku i all ära men det bästa för hjärnfunktionerna lär vara fysisk träning! Hurudan träning - det är frågan! Lilja och Johan är båda utbildade inom fysisk träning och kommer att ge goda tips.
Deltagarantalet begränsat till 15.

Tidpunkt: Onsdagen den 7 oktober, kl 14.00-ca 16.00

Plats: Villa Vinden, Observatoriegatan 2, Åbo

Fullsatt, det går inte att anmäla sig.

 

21.9 Samtal om anhörigvård

Då en anhörig insjuknar i Alzheimer och hur livet förändras. De som medverkar i programmet är:

Carina Nynäs och Agnes Lönngren, som samtalar om vardagen med en minnessjuk anhörig.
Janna Lehtimäki (prel.), som berättar om vilken hjälp som anhöriga kan få av kommunen.
Gerd Hakalax, som talar om hjärnhälsa och presenterar servicen som Egentliga Finlands Minnesföreningen kan erbjuda.
Karen Westerholm, som fokuserar på vikten av att dokumentera sin vårdvilja - även generellt.

Tidpunkt: 21.9, kl 17.00 - ca 20.00

Plats: St Henrik, Österlånggatan 42.

Antalet deltagare är begränsat till 30 personer.

 

Hela temaområdet Hjärnan och minnet ordnas i samarbete med Svenska folkskolans vänner: