Åbo Svenska Pensionärsklubb

Så här såg 2020 ut

25.01.2021 kl. 13:45
Här kan du läsa en sammanfattning över allt som gjordes inom projektet under år 2020.

Nästa hela året överskuggades av coronapandemin. Projektet lyckades ändå ordna en hel del verksamhet. Här nedan kan du läsa en sammanfattning:

 

 

I oktober 2019 startade projektet Gamla rävar, grå pantrar (och flower-power) inom ramen för Åbo svenska pensionärsklubb. Projektet fokuserar på olika slag av förändringar som pensioneringen innebär och på mera allmänna frågeställningar om åldrandets problematik och världens gång. 

En målsättning med projektet är även att rekrytera medlemmar till pensionärsklubben. 

 

Projektets planerings- och referensgrupp har bestått av representanter för projektets samarbetsparter. I kärntruppen har ingått Carita Isaksson (ÅSP), Sixten Westerby (Åbo svenska arbetarinstitut), Eivor Hulden (Röda Korset), Mona Lehtonen, projektkoordinator (FSP) och Margita Vainio, projektledare. Som samarbetsparter kan ytterligare nämnas Svenska Folkskolans vänner, Åbo Akademi, Veritas, St Henriks logen och Villa Vinden.

Avsikten var att projektet skulle slutföras i maj 2020 men på grund av coronaepidemin kunde verksamheten inte genomföras planenligt. Under året har följande evenemang ordnats:

Terminsstart med Solveig Nylund och Bengt Enroth från Vasa

Skrivarverkstad med Mia Franck

Sparandets och placerandets ABC med Anna-Kaisa Laur'en ( tillsammans med Åbo arbis)

Cirkulär ekonomi med Johanna Fredenberg

Trygg vardagsekonomi med experter från Veritas, Aktia och Fennia

Smart med telefon och dator med Pasi Holmberg

Digitalisering som förändrar med Linda Mannila

Seniorrelevanta omvärldstrender med Bengt Wahlström

Hjärnan och minnet med Mira Karrasch

Den fysiska träningens betydelse för minnet med Johan Lindberg och Lilja Öhman

Samtal om anhörigvård med en expertpanel av anhöriga, Åbo stad, geriatriker och Minnesföreningen

Civilrättsprocesser och tingsrättens verksamhet med Nina Wahlstedt och Elise Salpaoja

Testamente - fördelar och alternativ med Lotta Laineenkare (tillsammans med arbis)

Författarsamtal med Peter Sandström 

Skrivarverkstad med Merete Mazzarella

Diskussionsträffar om vårdvilja med Karen Westerholm.

 

Samtliga evenemang var välbesökta med beaktande av pandemirestriktionerna.

De ekonomiska bidragen har varit förutom avgörande också mycket uppmuntrande. Det är med stor tacksamhet tankarna går till Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet,  Konstsamfundet och Svenska Folkskolans vänner. Kulturfonden skulle också gärna ha bidragit men på grund av rigid byråkrati var detta inte möjligt.

Projektet uppmärksammades på ett positivt sätt i de lokala medierna ÅU och radio Åboland och dessutom skrev God Tid om projektet och svenska Yle gjorde ett Närbildsinslag i TV.

Alla föreläsare har, som tack för sitt engagemang, fått sockor i räv-och panterfärger som flera projektdeltagare själva har stickat. De flesta föreläsare har ställt upp inom ramen för sina anställningar.

Projektet har en egen facebookgrupp med cirka 150 medlemmar. Aktiviteten har tidvis varit livlig.

Avsikten är att projektet slutförs under  år 2021.

 

Åbo den 17.1 2021

Margita Vainio, projektledare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Mona Lehtonen