Åbo Svenska Pensionärsklubb

DIGITALISERING UR ETT SENIORPERSPEKTIV

Vad innebär digitalisering ur ett seniorperspektiv? Kan vi stå utanför det digitala? Vilken kompetens behöver vi för att få den samhällsservice vi behöver och har rätt till? Är det robotar som vi ska kommunicera med inom den offentliga och privata vården och omsorgen? Hur ser framtiden ut? Våra traditionella medier förändras i snabb takt. Hänger vi med?

På grund av Coronaepidemin är alla tillställningar i projektet tillsvidare inställda. Åbo 12.3.2020.

Inom DIGITALISERING ALLMÄNT OCH SPECIFIKT ordnar vi följande:

25.2 Digitalisering förändrar - förändrar den oss? Föreläsning med Linda Mannila
Deltagarantalet begränsat till 25 personer.

5.3 Seniorrelevanta omvärldstrender. Föreläsning med  Bengt Wahlström
Deltagarantalet begränsat till 30 personer.

16.3 Mediehus i förändring. Vad händer i våra kära mediehus - Yle och ÅU? Tom Simola och Jonas Jungar
Deltagarantalet ca 30 personer.

 

 

 

25.2 Digitalisering förändrar - förändrar den oss?

Vilka nya kompetenser behöver vi i den digitala världen? Räcker det med Facebook, Whatsapp och Instagram? Vilka hjälpmedel behöver vi för att kunna orientera oss i den nya sköna digitala världen? Vår guide under den här tillställningen är Linda Mannila, doktor i informationsbehandling, utbildare, samhällsentreprenör och stolt geek (vet Du vad det betyder..?), som hon skriver i sin presentation.
Deltagarantalet begränsat till 25 personer.

Tidpunkt: Tisdag 25.2 2020, kl.16.00 - 18.00

Plats: Asa-huset, Fänriksgatan 3, Åbo

 

 

5.3 Seniorrelevanta omvärldstrender

Föreläsningen behandlar digitaliseringen och andra trender som idag påverkar utvecklingen av vår samhällsservice. Har vi några val eller är frågan mera hur ska vi förhålla oss till olika framtidsutsikter.
Föreläsare och tankeväckare är Bengt Wahlström, ekonom, konsult och trendforskare i Sverige och sedan länge kolumnist i Hbl, där han ofta behandlat hur ny teknologi, robotar mm påverkar våra liv. Hans föreläsning kommer säkert att få oss att fundera på om vi som seniorer har något annat alternativ än att anpassa oss - och vackert så?!

Vad kommer Bengt att tala om?

Tidpunkt: Torsdag 5.3.2020, kl.17.00 - 19.00

Plats: Centret för livslångt lärande, Arken, auditorium Kosmos, Fabriksgatan 2, Åbo

 

 

På grund av Coronaepidemin är alla tillställningar i projektet tillsvidare inställda. Åbo 12.3.2020.16.3 Mediehus i förändring

Vad händer i våra kära mediehus - Yle och ÅU? Hur ser framtiden ut i en digital värld? Vilka är journalistikens utmaningar? Fake news och desinformation - vem och vad kan vi lita på? Hur har mediekonsumtionen förändrats? Vilken är skillnaden mellan public service och kommersiella kanaler?
Vi ser fram emot en spännande diskussion mellan VD och chefredaktör Tom Simola på Åbo Underrättelser och chefen för kvalitetskontroll och publikdialog Jonas Jungar på Svenska Yle.
Tidpunkt: Måndag 16.3.2020, kl. 16.00 - 18.00

Plats: OBS! Seminariet har flyttat till SFV, Tavastgatan 30 D 33-34, Åbo

 

 

Hela temaområdet om Digitalisering ordnas i samarbete med Svenska folkskolans vänner