Åbo Svenska Pensionärsklubb

BERÄTTA OCH SKRIV

Idag är det mycket populärt att delta i olika slag av berättar- och skrivarkurser.

För många är det lustfyllt att se tillbaka på sitt liv och reflektera över viktiga händelser och personer som format en. Andra behöver berätta eller skriva av sig för att kanske bättre förstå sig själv och andra. Och så finns det dom som vill lära sig hur man kan bli bättre på att formulera sig i text och/eller tal. Till vilken grupp hör du?
Idag är det mycket populärt att delta i olika slag av berättar- och skrivarkurser. Många rekommenderar att man ska ge ord åt det som man går omkring och tänker på. Att dela sina tankar och minnen med andra är ofta både lärorikt och utvecklande. Kanske hittar man till och med nya sidor hos sig själv!

På grund av Coronaepidemin är alla tillställningar i projektet tillsvidare inställda. Åbo 12.3.2020.

Inom projektet Gamla rävar och grå pantrar ordnas:

15.1. Introduktion till skrivande med Mia Franck
8-9.2 Skrivarverkstad med Mia Franck.  Deltagarantalet är begränsat till 12 personer.
20.2.HÄRVARO OCH NÄRVARO Berättarverkstäder med Mariella Lindén 
Plats i gruppen för högst 15 personer.
28-29.3 Skrivarverkstad med Merete Mazzarella.
Deltagarantalet är begränsat till 12 personer.

 

 

15.1. Introduktion till skivande med författaren Mia Franck

Tidpunkt: Onsdag 15.1.2020, kl. 13.00 - 15.00

Plats: Svenska Folkskolans Vänner, Tavastgatan 30 D 33-34, Åbo

 

 

8-9.2 Skrivarverkstad med Mia Franck.
Vi är jätteglada över att Mia ställer upp. Som ni vet är hon en erkänd författare, disputerat i litteraturvetenskap och har lett många skrivargrupper.

Tidpunkt: Lördag 8.2 och söndag 9.2.2020, kl. 10.00 - 14.00

Plats: Villa Vinden, Observatoriegatan 2, Åbo

 

 

20.2. HÄRVARO OCH NÄRVARO - Nulägen med förändringar
Fyra berättarverkstäder med Mariella Lindén börjar den torsdagen den  20 februari på Villa Vinden kl 18.00.  Här berättar vi för varandra om minnen, livsvägar och tankar. Vi betrakar livet ur våra nuperspektiv. Vi samtalar kring stort och smått. Som relativt nyblivna pensionärer pejlar vi erfarenhet, kunskap, förändringar. Hur förstår vi ålder och liv, hur lever vi till kropp och själ? 
Verkstäderna bygger på muntligt berättande, men det är bra att ta med papper och penna för smärre kom-ihåg-anteckningar.

Tidpunkt: Start torsdag 20.2, kl. 18.00 - 20.00  samt ytterligare 3 gånger enligt överenskommelse

Plats: Villa Vinden, Observatoriegatan 2, Åbo

 

 

28-29.3 Skrivarverkstad denna gång med författaren Merete Mazzarella, som knappast behöver presenteras. Hon har ju skrivit många böcker om det mesta som intresserar henne och hon har en väldigt stor läsekrets. Också Merete är en erfaren lärare på skrivarkurser.

Tidpunkt: Lördag 28.3 och söndag 29.3.2020, kl. 10.00 - 14.00

Plats: Meddelas senare

På grund av Coronaepidemin är alla tillställningar i projektet tillsvidare inställda. Åbo 12.3.2020.

 

Hela temaområdet Berätta och skriv ordnas i samarbete med Svenska folkskolans vänner: