Åbo Svenska Pensionärsklubb

BERÄTTA OCH SKRIV

Detta temaområde genomförde vi år 2020. Tack till alla som deltog!

Idag är det mycket populärt att delta i olika slag av berättar- och skrivarkurser.

För många är det lustfyllt att se tillbaka på sitt liv och reflektera över viktiga händelser och personer som format en. Andra behöver berätta eller skriva av sig för att kanske bättre förstå sig själv och andra. Och så finns det dom som vill lära sig hur man kan bli bättre på att formulera sig i text och/eller tal. Till vilken grupp hör du?
Idag är det mycket populärt att delta i olika slag av berättar- och skrivarkurser. Många rekommenderar att man ska ge ord åt det som man går omkring och tänker på. Att dela sina tankar och minnen med andra är ofta både lärorikt och utvecklande. Kanske hittar man till och med nya sidor hos sig själv!

 

BERÄTTA OCH SKRIV:

15.1.2020 Introduktion till skrivande med Mia Franck
8-9.2.2020 Skrivarverkstad med Mia Franck.  Deltagarantalet är begränsat till 12 personer.
20.2.2020 HÄRVARO OCH NÄRVARO Berättarverkstäder med Mariella Lindén 
17-18.10.2020 Skrivarverkstad med Merete Mazzarella.
Deltagarantalet är begränsat till 12 personer.

 

 

15.1.2020 Introduktion till skivande med författaren Mia Franck

Tidpunkt: Onsdag 15.1.2020, kl. 13.00 - 15.00

Plats: Svenska Folkskolans Vänner, Tavastgatan 30 D 33-34, Åbo

 

 

8-9.2.2020 Skrivarverkstad med Mia Franck.
Vi är jätteglada över att Mia ställer upp. Som ni vet är hon en erkänd författare, disputerat i litteraturvetenskap och har lett många skrivargrupper.

Tidpunkt: Lördag 8.2 och söndag 9.2.2020, kl. 10.00 - 14.00

Plats: Villa Vinden, Observatoriegatan 2, Åbo

 

 

20.2.2020 HÄRVARO OCH NÄRVARO - Nulägen med förändringar
Fyra berättarverkstäder med Mariella Lindén börjar den torsdagen den  20 februari på Villa Vinden kl 18.00.  Här berättar vi för varandra om minnen, livsvägar och tankar. Vi betrakar livet ur våra nuperspektiv. Vi samtalar kring stort och smått. Som relativt nyblivna pensionärer pejlar vi erfarenhet, kunskap, förändringar. Hur förstår vi ålder och liv, hur lever vi till kropp och själ? 
Verkstäderna bygger på muntligt berättande, men det är bra att ta med papper och penna för smärre kom-ihåg-anteckningar.

Tidpunkt: Start torsdag 20.2, kl. 18.00 - 20.00  samt ytterligare 3 gånger enligt överenskommelse

Plats: Villa Vinden, Observatoriegatan 2, Åbo

 

 

17-18.10.2020 Skrivarverkstad med författaren Merete Mazzarella, som knappast behöver presenteras. Hon har ju skrivit många böcker om det mesta som intresserar henne och hon har en väldigt stor läsekrets. Merete är en erfaren lärare på skrivarkurser.

Tidpunkt: Lördag-söndag 17-18.10, kl.10.00-14.00

Plats: Villa Vinden

Begränsat antal platser. Anmäl dig här.

 

Hela temaområdet Berätta och skriv ordnas i samarbete med Svenska folkskolans vänner: