Åbo Svenska Pensionärsklubb

Fredagsträff 5 maj, som egentligen var en vårfest som det brukar såhär års, men i år var det en alldeles speciell fest, nämligen klubbens 50-års jubileumsfest.
170 personer var närvarande; medlemmar, inbjudna och inte minst programleverantörer, såsom Argentumkören och musikerna Jarl och Lotta Ahlbeck. Sången och musiken uppskattades. Mattrakteringen var av bra klass.
Klubben uppvaktades med många lovord och presenter. Förbundsordförande U-M. Wideroos framförde förbundets hälsning, liksom ett stort antal föreningar från regionen och några andra från Ekenäs och Vasa.

  

 

 

 

Fredagsträff 21 april. Ca. 80 personer infann sig denna gång. Ordförandens inledningsanförande bestod bl.a. att presentera nya medlemmar, om inte precis riktigt nya, så i alla fall medlemmar som visade upp sig för första gången.
Träffbesökarna fick ta till sig information om bl.a.:
- 50-årsjubileumsfesten på Kåren 5 maj
- den allåboländska sammankomsten i augusti och
- en ny frågesportsomgång i maj

Viceordförande Inga-Lill Karlsson bjöd på uppskattad vissång till eget gitarrackompanjemang.

 

Fredagsträff 24 mars. ÅSP:s stadgeenliga Vårmöte ingick i programmet och utgjorde dagens inledning. På mötet godkändes bl.a. bokslutet för år 2022. Ett slutligt mötesprotokoll kommer att bli insatt på klubbens hemsidor inom kort.

Ordförande hälsade igen nya medlemmar välkomna. Deltagarna, som denna gång var ca. 75 fick också ta till sig aktuell information om bl.a. den nya motionsgrenen cykling som startar med cykelutflykt 20 april.

Siv Sandberg, universitetslärare vid ÅA, var inbjuden för att upplysa om det förestående riksdagsvalet.


Hon poängterade hur välordnat allmänna val sköts i vårt land och hur mycket funktionärer det involverar.

 

Fredagsträff 17 februari. Åtminstone 130 medlemmar deltog i dagens träff. Igen kunde ordförande i sitt hälsningstal kungöra om en betydlig medlemsanslutning sedan nyåret - 29 nya medlammer har tillkommit!


Representanter från Åbonejdens Artrosförening rf.; Carl-Bertil Tauber och Hanna Okodugha berättede om föreningens omfattnde verksamhetsutbud.
Åbo stads Päivi Mecklin listade upp det motionsprogram staden erbjuder på svenska under våren.
Före kaffepausen flikade Dan-Erik Engblom in med färska besked om diverse körverksamheter framöver.
Malin Ahlbeck, som många år levt i Kiev, men som efter de senaste förfärliga omständighterna och återkommit till Åbo, var inbjuden för att beskriva sina senaste upplevelser om situationen i Ukraina. Hon inledde med att utförligt gå igenom landets långa och krångliga historia.


 

 

Fredagsträff 20 januari. I hälsningsanförandet kunde ordförande räkna upp ett betydande antal nyanslutna medlemmar.
Som gästande informatörer hade inbjudits:
- A-M. Backman, som redogjorde för aktuella motionsformer, bl.a. Yogan
- Malena Björkgren, Åbo svenska församling berättade om verksamheten med stickningen av dopsockor och andra möten i Aurelia
- Catrin Kotka, från Folkhälsan berättade om olika träffar i Kvartersklubben, samt nyttan med Seniorer i skolan.

Efter kaffeserveringen kungjorde Förbundets IT-koordinator Robert Riska och IT-stödperson Andreas Höglund om det omfattande IT-stöd som de erbjuder.