Åbo Svenska Pensionärsklubb

Fredagsträff 17 februari. Åtminstone 130 medlemmar deltog i dagens träff. Igen kunde ordförande i sitt hälsningstal kungöra om en betydlig medlemsanslutning sedan nyåret - 29 nya medlammer har tillkommit!


Representanter från Åbonejdens Artrosförening rf.; Carl-Bertil Tauber och Hanna Okodugha berättede om föreningens omfattnde verksamhetsutbud.
Åbo stads Päivi Mecklin listade upp det motionsprogram staden erbjuder på svenska under våren.
Före kaffepausen flikade Dan-Erik Engblom in med färska besked om diverse körverksamheter framöver.
Malin Ahlbeck, som många år levt i Kiev, men som efter de senaste förfärliga omständighterna och återkommit till Åbo, var inbjuden för att beskriva sina senaste upplevelser om situationen i Ukraina. Hon inledde med att utförligt gå igenom landets långa och krångliga historia.


 

 

Fredagsträff 20 januari. I hälsningsanförandet kunde ordförande räkna upp ett betydande antal nyanslutna medlemmar.
Som gästande informatörer hade inbjudits:
- A-M. Backman, som redogjorde för aktuella motionsformer, bl.a. Yogan
- Malena Björkgren, Åbo svenska församling berättade om verksamheten med stickningen av dopsockor och andra möten i Aurelia
- Catrin Kotka, från Folkhälsan berättade om olika träffar i Kvartersklubben, samt nyttan med Seniorer i skolan.

Efter kaffeserveringen kungjorde Förbundets IT-koordinator Robert Riska och IT-stödperson Andreas Höglund om det omfattande IT-stöd som de erbjuder.