Åbo Svenska Pensionärsklubb

Fredagsträff 16 september i Alexandrasalen. Ungefär 90 medlemmar besökte träffen och tog del av information som berör hösten; IT-kurser, motion, mm.

 

Inga-Lill Karlsson sjöng till eget gitarrackompanjemang.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Fredagsträff 7 oktober i Alexandrasalen. Över 90 medlemmar deltog denna gång. Skådespelaren Riko Eklundh gästade mötet och han berättade mycket om sitt teaterengagemang i Åbo och om den just nu aktuella uppsättningen "Greve Dracula".

Ytterligare presenterade han sina två böcker,  ”Flickan skall uppleva historia”, baserad på hans farmors memoarer och ”Gunvors lilla ABC” på basen av Dorrit Björkenheims text och illustrationer.

 

Fredagsträff 28 oktober Alexandrasalen. Salen var fullsatt till sista plats - ca 110 personer !
Ordförande hälsade alla välkomna och stunden inleddes med att man tände ett ljus för att hedra minnet av de under året avlidna medlammarna och med psalmsång som avslutning för den akten.


Dagens gäst, Ville Hupa fick ordet därefter. Han berättade om sin vistelse i USA som YLE-utsänd reporter omkring åren 2020, där mycket handlade om; Donald Trump, pandemi och presidentvalet, som förde Joe Biden till presidentämbetet. Anförandet bestod av mycket bilder.
Efter kaffetrakteringen redogjorde vår IT-utbildare Pasi Holmberg om några nya kursutbud.
Avslutningsvis uppmärksammades deltagarna om nästa möte, 11 november, som tillika är höstmöte där bl.a. ordförande och styrelseledamöter utses för 2023.

 

Fredagsträff 11 november i Alexandrasalen. Även nu var salen fullsatt till sista plats. Ordförande hälsade alla välkomna och föreslog att först skulle Höstmötet avverkas, som var aviserat i till denna träff. På mötet valdes ordförande och styrelsemedlemmar för år 2023. Den sittande ordförande Bengt Sandell återvaldes enhälligt. Stryelsens sammansättning ändrades såtillvida att ledamotantalet reducerades från 10 till 8. Några tidigare ledamöter önskade avgå och 2 nya utsågs: Maj-Len Henriks-Eckerman och Ralf Westerén. Det hör till att också presentera och godkänna följande års budget och verksamhetsplan samt fastställa medlemsavgiften. Beträffande verksamhetsplanen räknade ordförande upp ett antal huvudpunkter som betonades och kassören presenterade budgeten. Den kaffesugna publiken lät sig nöjas med förslagen utan vidare diskussion och inte blev det ändring på medlemsavgiften heller. Ett riktigt mötesprotokoll kommer inom kort att insättas på vår hemsida - länk. Direkt efter avslutat möte följde kaffetraktering.
Som dagens gästföreläsare hade inbjudits vetenskapsredaktör Marcus Rosenlund. Han berättade på ett underhållande sätt om märkliga och intressanta saker han upptar i sin nya bok "Det Stora lilla Livet":
småkryp som inverkat på utvecklingen, otrologt seglivade trögkrypare, samt undanskymda växter som kunde vara nyttigare än de gräsmattor vi idag försöker få att frodas med vansinnig bevattning, för att genast klippa det när det blir för långt.

Till slut fick publiken ta del av meddelanden och några nya medlemmar presenterades.

 

Fredagsträff 9 december = julfest på Kåren. Långt över 100 medlemmar slöt upp vid årets sista gemensamma träff. Här några bilder från festen:

 


Kören Cantralla bjöd på uppskattad körsång varvad med allsångsnummer.