Åbo Svenska Pensionärsklubb

 

INFORMATION OM ÄLDRERÅDETS VERKSAMHET, MEDDELANDEN FRÅN FOLKPENSIONSANSTALTEN INKLUSIVE INFORMATION OM ÄLDREBOENDE

På denna sida meddelas information från Äldrerådet i Åbo och Folkpensionsanstalten i Åbo. Vi inkluderar även information om äldreboende.

Presentation av  Äldrerådet i Åbo. Äldrerådet i kommunen är numera en lagstadgad organisation med syfte att stöda seniorers funktionsförmåga och förbättra deras livsvillkor. 

Äldrerådet i Åbo har givit ut en helt tvåspråkig broschyr om sin  verksamhet. I broschyren framgår vilka uppgifter rådet har och vilken målsättningen är. Broschyren finns till handa i bl.a. Poiju, Luckan och på hvc och kan läsas genom att klicka här.

I praktiken försöker Äldrerådet i Åbo påverka nämnder och tjänstemän i frågor som berör seniorer genom politiska motioner, utlåtanden och personliga kontakter. Rådet har bl.a. föreslagit att en utvärdering görs för alla 80 år fyllda om vård- och rehabiliteringsbehov,  förordat att en ombudsman för seniorer anställs och att en rådgivning för seniorer utvecklas. En strävan till förbättrad service på svenska för seniorer ingår också i Äldrerådets verksamhet.

Åbo stad har valt ett nytt Äldreråd för perioden 2018-19 och ÅSP representeras  av Leif Westerén som svensk medlem i rådet.
Äldrerådet i Åbo har som sina tyngdpunktsområden valt hemvården inklusive förebyggande verksamhet, boende och att följa upp hur äldreomsorgslagen och -planen förverkligas. Bl.a. har man planerat att träffa fullmäktigegrupperna och undertecknad har redan kommit överens om att sammankomma med SFP.
En strävan till förbättrad service på svenska för seniorer ingår också i Äldrerådets verksamhet. En svensk träff på Servicetorget Poiju är planerad till 13.2. och ett svenskt seminarium till hösten 2018.
Om du har några frågor om Äldrerådet så ta gärna kontakt.
Leif Westerén
leif.westeren@fimnet.fi      tel. 0400762328