Åbo Svenska Pensionärsklubb

 

INFORMATION OM ÄLDRERÅDETS VERKSAMHET, MEDDELANDEN FRÅN FOLKPENSIONSANSTALTEN INKLUSIVE INFORMATION OM ÄLDREBOENDE

På denna sida meddelas information från Äldrerådet i Åbo och Folkpensionsanstalten i Åbo. Vi inkluderar även information om äldreboende.

Per-Olof Nordin, ÅSP:s representant i äldrerådet

Äldrerådet strävar till att följa upp läget för den äldrebefolkningen och att påverka utvecklingen till det bättre genom utlåtanden, initiativ och personliga kontakter med olika instanser. Rådet skall också arbeta för en likvärdig svensk service.äldrebefolkningen och att påverka utvecklingen till det bättre genom utlåtanden, initiativ och personliga kontakter med olika instanser. Rådet skall också arbeta för en likvärdig svensk service. Seminarier och infotillfällen ingår i programmet. På våren hölls ett på finska om vårdreformen med minister Saarikko och om stadens geriatriska verksamhet, ett annat på finska på hösten med musik och ett kåseri, varvat med information. I september ordnades också ett välbesökt seminarium på svenska, ”Vem tar hand om mig nu - och hur?”, i samarbete med ÅSP, Folkhälsan och Luckan. Representanter för Åbo stad, Kommunförbundet, Åbolands sjukhus och Folkhälsan berättade om aktuella ämnen. Äldrerådet har haft hemvården som ett tyngdpunktsområde och fortsätter med det i nästa år, men också med olika former av boende. Bl.a. har vi låtit göra en enkät om hemvården på svenska. Där kom det fram att en del av klienterna får den på svenska, en del vill fortsätta servicen på finska som hittills, men en del önskar få finskan utbytt till svenska. Staden har lovat ordna det här, bl.a. i samarbete med Folkhälsan, som är beredd att utöka sin verksamhet om behov finns. Efter flera års påtryckning av älderådet får nu de som använder rollator åka fritt kl. 9-13 i Fölis bussar, i det här skedet som ett 1 års försök, som kan bli bestående. En framgång har också varit att i samarbete med geriatrikerna få in budgetmedel för nästa år för en seniorrådgivning i anslutning till stadens geriatriska poliklinik. Övriga projekt som vi driver på är en samlingsplats i centrum för seniorer, förbättrad bankservice och ett regelbundet TV-program för seniorer. Inställningen till svenskan är för det mesta positiv eller neutral, men det är viktigt att ÅSP har en svensk representant i äldrerådet för att påminna om behovet av svensk service och tillika som en kontaktperson. Leif Westerén har efter fyra år i äldrerådet önskat avgå och som ny svensk medlem i rådet har stadsstyrelsen valt Per- Olof Nordin, perolofnordin@gmail.com, 040-750 9089.