Åbo Svenska Pensionärsklubb

PÅ DENNA SIDA FINNS ETT OMFATTANDE MATERIAL KRING TEMAT "ÅLDRAS TRYGGT". ÖVERST MATERIAL FRÅN MÅNADSMÖTET 2.3.2018. LÄGRE NED KOMPLETTERANDE MATERIAL FRÅN KOTKA SVENSKA PENSIONÄRERS WEBBPLATS. ÄNNU LÄNGRE NED MATERIAL OM "SENIORMEDICINERING"

 

TESTAMENTE OCH ARV

Vid vårt fredagsmöte 2.3.2018 fick vi information om uppgörande av testamente. Webbredaktören har gjort ett samman drag av tillgänglig information kring  testamente och arvsfrågor. Läs mera här.

INTRESSEBEVAKNINGSFULLMAKT

Vid samma möte presenterades även information hur man gör upp en intressebevakningsfullmakt för att bevaka sina egna intressen när man  pga svår sjukdom eller demens  saknar rättshandlingsförmåga. Läs om fullmakten här.

Bilderna från Kimmo Suis omfattande presentation
kan Du ytterligare läsa här.

UPPGÖRANDE AV VÅRDVILJA

Bettina Aaltonen från Egentliga Finlands Minnesförening gav ingående information om dokumenteringen av sin vårdvilja. Även detta dokument skall man göra i god tid med tanke på ett läge när man pga olycka eller sjukdom inte själv kan ge uttryck för sina önskemål i avseende på sin sjukvård och övrig omvårdnad. Läs sammandraget här.

Bettina Aaltonens fullständiga presentation som innehåller länkar till exempel på formulerade vårdviljor finns att läsa här.

 

ÅLDRAS TRYGGT - UTNYTTJA KOTKA SVENSKA PENSIONÄRSKLUBBS WEBBMATERIAL

DET ÄR VIKTIGT ATT VI ALLA ÄR FÖRUTSEENDE OCH I GOD TID SKRIVER NER TESTAMENTE, SKAFFAR INTRESSEBEVAKNINGSFULLMAKT OCH UTTRYCKER VÅR VÅRDVILJA.

VI SOM HAR MATERIAL PÅ NÄTET, MAIL- OCH  FACEBOOKKONTON HAR ÄVEN ANLEDNING ATT SKAFFA OSS ETT DIGITESTAMENTE.

LÄS MERA OM ALLT DETTA I ETT SAMMANDRAG SOM ÄR PRODUCERAT AV KOTKAS SVENSKA PENSIONÄRSKLUBB  HÄR

 

Om Du vill fördjupa dig i det omfattande material som hittas på Kotkaklubbens webbplats når Du det genom att klicka här. Men läs först sammandraget.

SENIORMEDICINERING

Pensionärerna samlades till fredagsträff den 2 februari kl 13 i Alexandrasalen, och lyssnade till ett innehållsrikt  föredrag  av geriatriker Karen Westerholm under titeln "Mediciner för seniorer - vad passar?

Föredraget presenteras här.