Åbo Svenska Pensionärsklubb

Åboländska sommarsamlingen 24 augusti

24.08.2023 kl. 19:05
bilder från dagens träff.

Sommarsamlingen samlade nästan 200 pensionärer från regionen. Arrangemanget var lyckat och inleddes med god lunch på Åbo slott. Trubaduren Gräsbeck underhöll med några visor.
Efter måltiden fraktedes deltagarna till olika attraktioner i stan och dagen avslutades med kaffeservering i Statens ämbetshus. Några prisutdelningar, för petanque och golf avverkades.
Åboklubben, och särskilt Leena Sjöblom avtackades för arrangemanget som berömdes.