Åbo Svenska Pensionärsklubb

PERSONREGISTERBESKRIVNING

01.10.2018 kl. 10:32
GRUPPERNAS PERSONREGISTERBESKRIVNINGAR

ÅSP följer EU:s förordning om hantering av personregisteruppgifter. För varje grupp och för varje typ av anmälningsblankett har styrelsen fattat beslut om hur personuppgifterna skall hanteras och skyddas. Varje medlem har rätt att när som helst få besked om vilka uppgfiter som finns om henne/honom och kan vid behov kräva rättelse av felaktiga uppgifter.

Styrelsen beslut om personregisterhanteringen kan Du läsa i form av en pdf-fil här.

Pensionärsförbundet har en egen mera omfattande personregisterbeskrivning som Du kan läsa här.

Om Du är intresserad av EU-förordningen kan Du läsa den här.