Åbo Svenska Pensionärsklubb
I avsnittet "Rapportering"  publiceras redogörelser över bl. a. våra fredagsträfffar, resor, fester, stadgeenliga möten, styrelsemöten, aktiviteter i våra olika grupper samt i Äldrerådet och Pensionärsförbundet. Skrolla nedåt på sidan för att hitta rapporter över de olika aktiviteterna. Sidan är under kontinuerlig utveckling, allt finns inte med från början.

Fredagsmöten 2017

Fredagsmöte 13 januari 2017

Pensionärsmotion

Årets första möte koncentrerade sig på den viktiga pensionärsmotionen. Lotta   Nylund, svenskspråkig motionsansvarig inom Åbo stad höll en medryckande presentation av de olika motionsformer staden erbjuder pensionärerna. Under åren har välbesökta kurser ordnats främst i konditionssalen i Kuppis idrottshall. Lotta erbjöd en sådan kurs även våren 2017 och föreningens motionsansvariga Birgitta Gammals åtog sig de praktiska arrangemangen av kursen som skulle inledas med ett tiotal motionärer i början av mars.

Fredagsmöte 3 februari 2017

Många biblar på många språk

Gäst vid pensionärsklubbens träff den 3 februari var prosten emeritus Terho Hämeenkorpi. Hans föredrag handlade om den stora bibelsamling som han under många års idogt samlande förvärvat och som innehåller verkliga pärlor, med intressanta bakomliggande historier. Han berättade i ord och bild om hur det hela startade, hur jakten på biblar fortsatte och alltjämt fortsätter. ”Matlusten tilltar under ätandet” framhöll Terho Hämeenkorpi.

Kantor Marjo Danielsson kompletterade presentationen med några musikaliska inslag och kören 60+ genomförde sin traditionella övning.

Fredagsmöte 24 februari 2017

Sömnapné och musikalen Cats

Leif Westerén höll ett föredrag om sömnapné. Han berättade att det handlar om upprepade andningsavbrott under sömnen som bl.a. leder till dagströtthet. Snarkning är ofta förknippad med sjukdomen. Diagnosen görs med en sömnregistrering. Utan vård kan sömnapné förorsaka följdsjukdomar.
Fredagsmötet fortsatte med Martin Segerstråles inspirerande presentation av Andrew Lloyd Webbers välkända musikal Cats som sedan premiären 1981 setts av 81 miljoner åskådare. Den bygger på texter av T.S.Elliot vilka pietetsfullt översatts till finska av Jukka Virtanen. Musikalen regisseras av Georg Malvius och Martin fungerar som dirigent.
Läs mera om programmet här.

Fredagsmöte 17 mars 2017

Vårmöte och föredrag av prof. emer. Sune Jungar

Författaren Greta Stenberg inledde mötet med en kort presentation av sin senaste bok ”Maria 80+ - upplever, berättar och tänker”. Boken, som till en del är självbiografisk, är utgiven på eget förlag bl. a.  för att ge en bild av åldringens situation idag.

Föreningens stadgeenliga vårmöte öppnades av Inga-Lill Karlsson som även valdes till ordförande för mötet som godkände verksamhetsberättelsen och bokslutet för år 2016. Mötet beviljade styrelsen med tacksamhet ansvarsfrihet för redovisningsåret. I mars 2017 var antalet medlemmar i ÅSP 398.

 Som en del i firandet av självständighetens 100-årsjubileum hade ÅSP  inbjudit professor emeritus Sune Jungar att presentera sin syn på viktiga  omständigheter under hundraårsperioden. Han talade under rubriken ”Vårt  Finland 100 år – hur det blev och är”. Jungar avslutade med utdrag ur Clas  Andersson dikt "Född i republiken Finland". Intresserade kan läsa dikten här.
 Läs utförligare rapport från mötet här.

 

Fredagsmöte 15 september 2017

Information om höstens verksamhet

Den fullsatta och glatt sorlande salen lystrade förväntansfullt när ordförande Inga-Lill Karlsson äskade tystnad och hälsade oss alla varmt välkomna till första mötet efter sommarpausen. Ordförande gladde sig över det stora deltagande och redogjorde kort för höstens kommande aktiviteter och överlämnade ordet till dagens första gäst, VD Leif Jokinen från Barkbackens servicehem. I sin nuvarande form har hemmet existerat i två år men de ursprungliga organisationerna har långa anor. Hemmet har plats för 135 boende och personalen uppgår till 80. Hemmet ger möjlighet till ett självständigt liv men erbjuder samtidigt ett stort antal aktiviteter till dem som så önskar. VD nämnde bl. a. motion, föredrag, musikuppträdande, dans, litteraturkvällar och olika former av gemenskap och socialt umgänge. Han betonade respekten för de äldreboende, trygghet, hemtrevnad och tillgången till ett eget kök.

Programmet fortsatte med IT-instruktören Pasi Holmbergs informativa översikt över kommande IT-kurser. Tidigare kurser har väckt stort intresse och har avsevärt ökat IT-kunnandet och -intresset hos våra medlemmar. I höst ordnas inledningsvis grundkurser i användning av smarttelefoner och plattor. Totalt erbjuds i höst sju kurser kring olika sociala media och utnyttjande av ”kantasystemet” för hälsovård.

Chatrin Kotka, Folkhälsans koordinator för frivilligverksamheten i Åbo och Åboland, berättade att flyttningen till Henriksgatan 9 invid Domkyrkan är avklarad och att Kvartersklubben inleder sin traditionella verksamhet (bingo, korsord, lättmotion, seniordans, månadens gäst och hemliga utförden). Hon betonade Folkhälsans strävan att erbjuda medfostrare (”skolfarfar”) i skolorna och dagvården, man kan delta en gång i veckan eller mera sällan. Hon inbjöd oss att på lämpligt sätt engagera oss i verksamheten.

Bettina Aaltonen berättade om minneskursen ”Knoppen är toppen” som startar i Aurelia torsdag 12.10.2017. Det blir fråga om hjärnhälsa, olika övningar kommer att ingå i kursen.

Ytterligare fick vi anmäla oss till ABC-kursen i gymmotion som startar 5.10.2017
under Lotta Nylunds ledning.

Fredagsmöte 6 oktober 2017

Ordförande öppnade det välbesöklta mötet och hälsade alla välkomnma. Hon presenterade även den nya medlemmen Helena Pilrilä.

IT-kurserna KANTA och Bankärenden på nätet har ännu lediga platser. Enligt behov kan nya kurser startas. IT-instruktör Pasi Holmberg hälsade alla intresserade välkomna till kurserna och betonade att ingen behöver känna sig ängslig, alla får handledning..

Lotta Nylund från fritidssektorn i informade om motionsmöjligheter som staden har att erbjuda oss seniorer. I oktober pågår ABC-kursen på Kuppis gym med ett tiotal deltagare från ÅSP. Lotta arrangerar träning i Kuppis idrottshall på löparbanorna varje torsdag 13 - 14.30. Alla välkomnades, inträde 2,50 €. Se information i Gruppverksamhet.

 Tandläkare Anna-Maria LeBell-Rönnlöf föreläste om  munhälsa.Hon  poängterade  att man skall borsta tänderna morgon och kvällo med mjuki  borste och betonade vikten av att rengöra tandmellanrummen med  tandsticka eller mellanrumsborste. Xylityoltabletter rekommenderas efter måltiden.

Hörselrådgivning i klubbrummet gavs av Auli Yli-Äyhö och Birgitta Möller.

 

Fester 2017

  ÅSP firade årets vårfest i Rosenkvarterets trevliga och rymliga festsal.  Feststämningen höjdes av att ett flertal damer hade iklätt sig en stilfull  vårhatt. Till stämninngen bidrog även den bubbelskål som höjdes för 100-  åringen Finland. Pensionärsklubben blev likaså föremål för en skål.    Ordförande framförde dikten Flyttfåglarna av Runeberg. Traditionsenligt  utkom Fredagsnytt 110, denna gång med Carita Isaksson som redaktör.


Programmet inleddes ståtligt med evergreens framförda av en hornmusikkvintett från Flottans musikkår. Därefter följde kaffe med utmärkt tårta och tillhörande livliga diskussioner. Vår egen kör 60+ uppträdde med tre sånger under ledning av Folke Forsman. Den festliga kvällen avslutades med dansuppvisning av en juniorgrupp. Innan vi gick avtackades ordförande och sekreteraren på vederbörligt sätt för årets kraftfulla insatser.

Dagens dikt

Pensionärernas vårfest 5.5.2017

En flott musikkår blåser in vår fest!
Rosenkvarteret fylls av pensionärer.
Vi gläds, för vintern sitter i arrest
och hatten pekar upp mot högre sfärer.

En skål för fosterlandet är en gest
som gynnar bryggeriernas affärer.
De flyttfåglar som suktar allra mest
får skåla mera hos veterinärer!

Så hjälper alla landets hjul att snurra,
och samtalstrådarna får ingen fnurra,
fast 60+ med möda lyckas sjunga.

Till kaffet får vi mumsa på en tårta
där jordgubbsgrädden blir en vacker VÅRta.
Bollywoods soldans håller alla unga!
    Evander

Övrigt

Den 8 maj uppträdde kören 60+ under ledning av Folke Forsman tillsammans med kören Argentum (Silverkören) under ledning av Kurt-Erik Långbacka. Körerna uppträdde dels ensamma och dels tilsammans i församlingshemmet Aurora. Tillfället ingick som en del i kampanjen Gemensamt ansvar.

Den 9 maj gick den gemensamma vårlunchen tillsammans med Arbetets Vänner av stapeln i restaurang Hus Lindman i akademikvarteren.

 

 

Rapporter från äldrerådet

Äldrerådets informationstillfälle om boende för seniorer

Äldrerådet i Åbo ordnade 22.3.2017 ett informations- och diskussionstillfälle om boende för seniorer i Alvarium. Vi fick höra om aktuellt inom stadsplaneringen och om service som stöder hemmaboende av stadens tjänstemän. Läs mera om seminariet här.