Åbo Svenska Pensionärsklubb

Kontakta oss

Har du frågor om föreningen? Eller önskar du något visst program? Vi står gärna till tjänst. Nedan hittar du kontaktuppgifter till bland annat styrelsen, övriga ansvarspersoner samt till Svenska pensionärsförbundet och SPF i Åboland.

Bilden visar styrelsen år 2017. Liisa Johansson saknas på bilden.

Styrelsen 2017

Inga-Lill Karlsson, ordförande
jennyingalill@gmail.com
040 700 9935

Per-Olof Nordin, vice ordförande
perolofnordin@gmail.com
040 750 9089

Carita Isaksson, sekreterare, postansvarig
cisaksso@abo.fi
040 720 9580, Postadress:Koukkukankarevägen 42, 20320 Åbo

Hans Johansson, skattmästare, kassör
hansalfred.johansson@gmail.com
044-055 0315

Mona Blok
Lisagatan 11 D, 20810 Åbo
mona.blok.andersen@gmail.com
040 520 3269

Liisa Johansson
liisa.johansson@pp.inet.fi
040 527 7008

Hedvig Lang
hedvig.lang@gmail.com
0400 748 610

Annika Loman
annika.loman@gmail.com
040 778 1647

Göran Långstedt,
goran.langstedt@nic.fi
0400 127 429

Henrik Nikula,
henrik.nikula@professori.fi
050 511 8169

Leif Westerén
leif.westeren@fimnet.fi
0400 762 328

 

Representanter i Pensionärsförbundet

Förbundsstyrelsen: Leif Westerén (se ovan)

Organisationskommittén: Annika Loman (se ovan)

Kommittén för intressebevakning: Märta Marjamäki

Valberedningen: Carita Isaksson (se ovan)

Redaktionsrådet: OrdförandeTorbjörn Kevin, tjvkevin@gmail.com

Styrelsen för Region Åboland: Inga-Lill Karlsson (se ovan)

 

Övriga kontakter

 

Motion allmänt
Birgitta Gammals, motionskoordinator
b.gammals@pp.inet.fi
050 377 1736

Motion  och kultur

Gunvor Sandström
050 322 0126

Marianne Blom
050 596 7238

Samtalscafé
Marjatta Karlsson
0400-323 120

IT-ansvariga (webbuppdatering, IT-café m.m.)

Tom Nybom
tom.nybom@gmail.com
0400 758 067

Bengt Stenlund
bengt.stenlund@abo.fi
0400-521256

Göran Långstedt
goran.langstedt@nic.fi
0400 127 429

Kören 60+
Carin Åminne
0400 323 520

Anne-Marie Taulio, dirigent                                                                   
 040 312 4434                                                                                                                        
Huvudvärdinna
Inga-Lill Karlsson
jennyingalill@gmail.com
040 700 9935

Researrangörer
Anneli Honkanen (041-4429710) och Lena Sarlin (02 258 079)
 

Medlemregistersansvarig
Bengt Sandell
bengt.sandell@abo.fi
040 508 5662

Representant i Åbo stads äldreråd
Leif Westerén
leif.westeren@fimnet.fi
0400 762 328

Föreningens bankuppgifter
Liedon Säästöpankki FI92 4309 0010 2078 27

Svenska Pensionärsförbundet
Annegatan 25 A, 3 vån.
Pb 129
00101 Helsingfors
tfn 020 72 888 10
kansliet@spfpension.fi

SPF:s kansli i Åboland
Pargas

Ombudsman i Åboland:
Mona Lehtonen
tfn 020 72 888 16
mona.lehtonen@spfpension.fi