Åbo Svenska Pensionärsklubb

GRUPPVERKSAMHETEN I PENSIONÄRSFÖRENINGEN HAR FÖLJANDE INNEHÅLL:

MOTIONSVERKSAMHETEN INOM FÖRENINGEN Motionsverksamheten stavgång, petanque-spelet och seniordansen kom i gång, på allvar, redan hösten 2015 och fortsätter detta år förutom en kort paus under jul- och nyårshelgen och under sommarmånaderna.
Under några år har vi fått ta del av olika gymkurser ordnade av stadens svenska fritidssektor. Mera ionformation nedan.

PROMENADER MED ELLER UTAN STAVAR. Antalet deltagare varierar mellan 10 och 15 deltagare, men flera ryms med för alla kan, av en eller annan orsak, inte vara med alla gånger. Starterna sker varannan gång från Åbo domkyrka och varannan gång från något annat angivet håll i staden. SE KALENDERN.  Vi vill lära känna vår stad - se var det finns trevliga motionsbanor. Då vi startar från Domkyrkan går vandringen upp till Hallis och över Hallisbron och tillbaka på andra sidan ån, därefter intar vi kaffe med gott kaffebröd på Fabbes café. Man kan även inta sin lunch där. Om någon tycker att det blir för långt att gå ända upp till Hallis och tillbaka – vi är ju dock pensionärer - tar hen av vid Tomasbron eller järnvägsbron och inväntar oss andra på caféet. Start kl10, varannan vecka från Domkyrkan och varannan vecka från särskilt anmäld plats. Gruppen leds av Birgitta Gammals (tel. 050-3771736).

GYM OCH ÖVRIGA KONDITIONSAKTIVITETER. Stadens svenskspråkiga fritifssektor erbjuder olika former av kondiitionstärkande aktiviteter till ett rimligt pris. S.k. ABC-kurser på Gym har ordnats några år, normalt på hösten och annonseras separat, bl.a. i Aktuellt. Pensionärerna erbjuds inträdesarmband för 40 €/halvår (8 € pant) som ger gratis inträde till simhallar och konditionssalar samt några museer.. Vid tillfälle ordnas konditionsevenemang i olika former som annonseras separat i Aktuellt. Med anledning av 100-årsfirandet erbjuds en kostnadsfri konditionskurs för 85+-seniorer.

Lottas träningar (Tvåspråkig grupp) Torsdagar klockan 13-14.30

- Kuppis idrottshalls övre våning (hallen med löpbanorna, glasdörren längst till höger är öppen). Höstterminen pågår till början av december.
- Avgift: 2,50 € per gång, betalas kontant till Lotta. Timmen är avsedd för alla damer och herrar över 55 år. Timmen består av konditionscirkel + strechning.

Gymträning och vattenlöpning i Petrelius simhall 15.11.2017 8 - 9.30. Alla intresserade är välkomna till detta engångstillfälle.  Anmälning vid fredagsträffen 27.10.2017

Mera information producerad av Lotta Nylund kan du läsa här.

KULTURMOTION. Det är många av oss som gärna skulle gå på kulturella evenemang, men drar sig för att gå ensam. Hjärnan behöver också annan motion! Kulturmotionsgruppen leds av Gunvor Sandström (tel.050 322 0126 ) och Marianne Blom (tel. 050 596 7238). Gruppen består långt av promenerarna, andra ärgivetvis välkomna med. Gruppen besöker konstutställningar, konserter och gör teaterbesök enligt särskild överenskommelse.

I PETANQUE-SPELET samlas vi, som tidigare, vid Kuppis paviljong måndagar kl. 13. Höstterminen 2017 har startat och fortsätter så länge vädret tillåter. Petanque-spelarna har varit 6 till antalet på våren och därmed kunde vi dela upp oss i två lag som tävlar mot varandra. Man skärper sig när man får motstånd. Nu önskar vi att flera pensionärer kommer med i petanque-spelet. Observera, att även om någon måste använda käpp, rollator eller rullstol kan hen delta i spelet. Efteråt kan vi ta en kaffestund i caféet i Kuppis. Det går också att inta sin lunch där tillsammans med trevliga petanquespelare. Var välkomna alla som är intresserade! Ingen anmälan behövs. Publik är också välkommen! Om Du har frågor ring Inga-Lill, tel. 040 700 99 35.

SENIORDANSARNA. I samarbete med Folkhälsan i Åbo och under ledning av Ragni Höglund (045 175 4800) dansar seniorerna alla onsdagar kl. 11.30 – 12.30 utom sommarmånaderna på Kvartersklubben, nu på Henriksgatan 9. Vanligen deltar 14 dansare.

KÖREN 60+ övar efter varje månadsmöte under ledning av Ami Taulio. Kören uppträder vid våra vår- och julfester. Anmälan i samband med månadsmötet. Mera uppgifter av Carin Åminne, tel. 022535921.

SAMTALSCAFÉ leds av Marjatta Karlsson (0400-323 120) som vid behov ger mera uppgifter. Samtalsgruppen samlas i Fingerroosstiftelsens utrymmen vid Universitetsgatan 24 följande måndagar : 9 och 23 oktober, 6 och 20 november. Alla möten börjar kl 15.00.

IT-UTBILDNING ordnas kontinuerligt beroende på behov och efterfrågan. Exempel på kurser som ordnats är fotokurs samt kurser i användning av smarttelefon och plattor. Kursansvarig är Göran Långstedt, 0400- 127 429, goran.langstedt@nic.fi. Anmälningslistor cirkulerar vid månadsmöten och Göran ringer när kurser aktualiseras. Du kan även ringa eller maila Göran för att anmäla dig.

Under IT-instruktören Pasi Holmbergs ledning erbjuds under höstterminen 2017 följande kurser till vilka ett 80-tal pensionärer redan är anmälda men flera ryms med:

1. Lär dig grunderna i surfplattor och smarttelefoner  (5, 9 och 11.10. 2017 kl. 13 - 16 i Svenska Folkskolans Vänners mötesrum, Tavastgatan 30, portkod 3030. ALLA TRÄFFAR PÅ DETTA STÄLLE.

Vill du bli mera bekväm med din surfplatta eller smarttelefon och förstå hur de fungerar, är detta en kurs för dig. Vi bekantar oss med de grundläggande funktionerna, vi lär oss hur vi tryggt kan använda dem och gör dem mera användarvänliga. 

2. Surfplattor och smarttelefoner, fortsättning (12, 16 OCH 19.10 KL. 13 - 16)

Vill du få mera ut av din surfplatta eller smarttelefon, är denna kurs för dig. Vi bekantar oss med olika intressanta appar (program), lär oss hur man kan navigera med dem, hur man kan använda telefonen för att surfa med datorn på Internet, och andra nyttiga saker.

3. KANTA och övriga viktiga elektroniska tjänster (9, 16 OCH 30.11 KL. 13 - 16.

I dagsläge måste man alltmer kunna sköta sina ärenden elektroniskt. KANTA är en elektronisk tjänst som alla bör kunna hantera. Denna kurs behandlar först och främst KANTA, hur man förnyar recept i systemet samt hur man hittar olika saker. Finns det tid behandlar kursen övriga elektroniska tjänster, som bestäms av deltagarna under kursen.

4. Få mera ut av din dator (23, 24 OCH 26.10 kl 13 - 16)

Denna kurs behandlar enbart datorer. Vill du få mera ut av din dator är denna kurs något för dig. Vi går igenom hur man installerar program, hur man tar bort dem och hur man hittar på Internet. Vi går även igenom hur man städar upp sin dator så att prestandan förblir på en hög nivå.

5. Bokningar och beställningar över Internet (25, 31.10 och 2.11 kl. 13 -16)

I dagsläget kan (måste) man beställa och boka så gott som allting över Internet. Denna kurs behandlar just detta. Vi går igenom hur man bokar tåg- och bussbiljetter, hotellrum, flygbiljetter osv. Vi går även igenom hur man kan låna elektroniska böcker från bibliotek.

6. Elektroniken i hemmet (8, 14 och 22.11 kl. 13 - 16)
I  hemmen finns det i dagsläget mycket elektronik. Denna kurs behandlar elektroniken i hemmet, hur kopplar man datorn till TV:n så att man kan se bilder eller videon på en större skörm, hur kan smarttelefonen utnyttjas i hemmet och hur bygger man ett eget WiFi-nätverk för dataöveerföring.