Åbo Svenska Pensionärsklubb

 

INFORMATION OM ÄLDRERÅDETS VERKSAMHET, MEDDELANDEN FRÅN FOLKPENSIONSANSTALTEN INKLUSIVE INFORMATION OM ÄLDREBOENDE

På denna sida meddelas information från Äldrerådet i Åbo och Folkpensionsanstalten i Åbo. Vi inkluderar även information om äldreboende.

Presentation av  Äldrerådet i ÅboÄldrerådet i kommunen är numera en lagstadgad organisation med syfte att stöda seniorers funktionsförmåga och förbättra deras livsvillkor. 

Äldrerådet i Åbo har givit ut en helt tvåspråkig broschyr om sin  verksamhet. I broschyren framgår vilka uppgifter rådet har och vilken målsättningen är. Broschyren finns till handa i bl.a. Poiju, Luckan och på hvc och kan läsas genom att klicka här.

I praktiken försöker Äldrerådet i Åbo påverka nämnder och tjänstemän i frågor som berör seniorer genom motioner, utlåtanden och personliga kontakter. Rådet har bl.a. föreslagit att en utvärdering görs för alla 80 år fyllda om vård- och rehabiliteringsbehov,  förordat att en ombudsman för seniorer anställs och att en rådgivning för seniorer utvecklas. En strävan till förbättrad service på svenska för seniorer ingår också i Äldrerådets verksamhet.

Leif Westeren, medlem i Åldrerådet          Solveig Basilier, suppleant i Äldrerådet